Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen
1 Tessalonicenzen
Hoofdstuk 3

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Daarom, het niet meer uithoudend, achten* wij goed in Atheneonzekerheid alleen verlaten* te worden, 15 Maar die °Paulus begeleidden, leidden hem tot Athene. En voorschrift in ontvangst nemend voor °Silas en °Timoteüs, opdat zij op de snelste wijze naar hem toe zullen komen, zijn ze weg.(SW)> En Paulus’ geleiders brachten hem te Athene en vertrokken met de opdracht aan Silas en Timoteus om zo spoedig mogelijk bij hem te komen. [Hand. 17:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Het verslag in het boek Handelingen gaat voorbij aan deze reis van Timotheüsgodsvereerder, terug naar Thessalonica (grieks) overwinning van Thessalië, genoemd naar de zus van Alexander de Grote vanuit Atheneonzekerheid. Timotheüsgodsvereerder en Silasaramese vorm van Saul - latijns Silvanus - latijnse vorm van Saul kregen, inderdaad, de opdracht om naar hem in Atheneonzekerheid te komen (Hand. 17:15) en kwamen terug van Macedoniëprovincie in noord Griekenland naar Korintheverzadigd (Hand. 18:5), maar dit bezoek, dat buiten het bereik van het boek Handelingen valt, is hier niet te vinden. De zorgzaamheid van de apostel voor hen was zodanig dat, ziende dat hij niet zelf naar hen kan terugkeren, hij zijn zoon in het geloof zendt. De vervolging die hem dwong te vertrekken, woedt nu over hen en dreigt hun geloof te ondermijnen, want anders dan in Korintheverzadigd en Efezetoegestaan, waar de apostel jarenlang verbleef, was hij bij hen maar een paar weken geweest en dan gebruikte hij ook nog veel van zijn tijd om in zijn onderhoud te voorzien.


2 en zenden* wij Timoteüsgodsvereerder, onze °broeder en bediende van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in het evangeliegoede bericht van °ChristusGezalfde, voor het jullie standvastig maken* en bemoedigen* ten behoeve van jullie °geloof, 1 Hij nu geraakt ook tot in Derbe en tot in Lystra. En neem waar, een zekere leerling was daar met de naam Timoteüs, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, 2 van wie getuigenis werd gegeven onder de broeders te Lystra en Ikonium. 3 °Paulus wil dat deze samen met hem uitkomt. En hem nemend besneed hij hem vanwege de in deze °plaatsen zijnde Joden, want zij allen hadden waargenomen dat zijn °vader Griek was. (SW)[Hand. 16:1-3]
3 opdat niemand heen en weer bewogen zal worden in deze °verdrukkingen, want jullie hebben zelf waargenomen dat wij daartoe worden gesteld. Daarom vraag ik jullie niet moedeloos te worden in mijn °verdrukkingen ten behoeve van jullie, die allemaal jullie heerlijkheid zijn. (SW)[Efe. 3:13] - 12 En ook allen die op eerbiedige wijze willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. (SW)[2Tim. 3:12]
4 Want ook toen wij bij jullie waren, zeiden wij tevoren tot jullie dat wij op het punt staan om verdrukt te worden, zoals het ook gebeurde en jullie hebben waargenomen. 22 de zielen van de leerlingen verstevigend, bovendien hen oproepend in het geloof te blijven en zeggend: "Het is voor ons bindend door vele verdrukkingen binnen te komen tot in het koninkrijk van °God." (SW)[Hand. 14:22]
5 Vanwege dit kan ik het ook niet meer uithouden en zend* ik hem om het geloof van jullie te weten*, of op de een of andere manier de beproever jullie beproeft* en onze °moeite tot leegte zal worden. vasthoudend het woord van leven tot mijn roem in de dag van Christus, opdat ik niet ren in vruchteloosheid, noch dat ik zwoeg in vruchteloosheid (SW)[Filip. 2:16]
6 Maar op dit moment komt Timoteüsgodsvereerder tot ons vanaf jullie en evangeliseert* ons het geloof van jullie en jullie °liefde en dat jullie goede gedachtenis aan ons hebben, altijd ernaar verlangend ons waar te nemen, net als wij ook jullie. 5 Toen nu zowel °Silas als °Timoteüs omlaag kwamen vanaf °Macedonië, werd °Paulus tot het woord gedrongen, betuigend aan de Joden dat Jezus de Christus is. (SW)[Hand. 18:5]
7 Vanwege dit werden wij bemoedigd, broeders, over jullie - in al onze °nood en verdrukking - door jullie °geloof, 4 zodat wij zelf in jullie roemen in de ekklesias van °God over het verduren van jullie en geloof in al jullie °vervolgingen en de verdrukkingen die jullie verdragen (SW)[2Thess. 1:4]
8 want nu wij leven in het geval dat jullie vast staan in de Heer.
9 Want welke dankzegging kunnen wij °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker terugbetalen* aangaande jullie, voor al de vreugde met welke wij ons vanwege jullie verheugen, vlak voor onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker?
10 Nacht en dag smeken wij meer dan overdadig jullie °gezicht waar te nemen en de tekorten van jullie °geloof toe te bereiden*. waarvan ik dienaar werd, naar de bediening van °God, de aan mij gegevene, om in jullie het woord van °God te completeren, (SW)[Kol. 1:25] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Aan de tekortkomingen in het geloof van de Thessalonicenzen wordt in deze brief, en aan zijn tweede brief aan hen, tegemoet gekomen, net zoals in al zijn negen brieven aan de zeven ekklesias. De historische volgorde van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven zou altijd in gedachten moeten worden gehouden. Hoewel de brieven aan Thessalonica (grieks) overwinning van Thessalië, genoemd naar de zus van Alexander de Grote ná de Efezetoegestaan groep komen in de canon, werden ze lang daarvoor geschreven, tijdens een van de vroegere bedieningen van de apostel. Misschien lag een van de belangrijke lessen voor de apostel zelf in zijn afgedwongen afwezigheid van Thessalonica (grieks) overwinning van Thessalië, genoemd naar de zus van Alexander de Grote. Het geestelijk contact van een brief komt veel meer overeen met de trend van zijn bedieningen dan zijn persoonlijke aanwezigheid. Ook hebben zijn brieven miljoenen bediend die zelf de noodzaak hadden van dezelfde hulp die hij verleende aan de Thessalonicenzen.

Dit is de sleutel voor veel dat onverklaarbaar is in de latere brieven van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. Hij kijkt altijd vooruit met vertrouwen op een lichamelijke aanwezigheid bij hen aan wie hij schreef. Zelfs als de verwachtingen vervuld werden, bleef de Schrift zwijgen, en laat ons achter met de indruk dat zijn aanwezigheid, net als zijn bediening, het lichamelijke verliet.


11 Hij echter, onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Vader en onze °Heer JezusJAH redt, moge Hij onze °weg richten naar jullie!
12 En moge de Heer jullie doen toenemen en moge Hij in de liefde tot elkaar en tot allen overvloedig zijn, net als wij ook voor jullie, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine geeft ons het ware motief en de aansporing voor een heilig leven en een standvastig geloof. Het komt voort uit het overvloeien van liefde voor onze mede-heiligen en ook aan alle anderen. Het kijkt vooruit naar de komst van Hem Die niet beslist op het uiterlijk, maar beloont naar de geheime motieven van het hart. De komst van de Heer moet op de allereenvoudigste, letterlijke wijze verstaan worden. Dit is Zijn afwezigheid. Wanneer Hij feitelijk nabij en gekend zal zijn, zal Hij komen en aanwezig zijn.


13 tot het standvastig maken* van jullie °harten, onberispelijk in het heilig zijn, vlak voor onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Vader, in de aanwezigheid van onze °Heer JezusJAH redt met al Zijn °heiligen. zodat jullie testen het van belang zijnde, dat jullie oprecht mogen zijn en geen obstakel in de dag van Christus, (SW)[Filip. 1:10] - 5 En jullie vluchten naar het ravijn van Mijn bergen, want het ravijn van Mijn bergen zal reiken tot Asel. En jullie vluchten zoals jullie vluchtten voor de beving in de dagen van Uzzia, koning van Juda. En JAHWEH, mijn Elohim, zal komen, alle heiligen met Hem! (SW)[Zach. 14:5]Terug naar de index.
Naar 1 Tessalonicensen 4
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.