Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De tweede brief van Paulus aan de Korintiërs
2 Korinte
Hoofdstuk 13

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Neem waar! Dit is de derde maal dat ik naar jullie toe kom. Op de mond van twee getuigen, en van drie, zal elke uitspraak vaststaan. Neem waar! Dit is de derde maal dat ik bereidheid heb tot jullie te komen en ik zal niet een last zijn, want ik zoek niet dat van jullie, maar jullie zelf. Want de kinderen horen niet te sparen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen. (SW)[2Kor. 12:14] - 15 Een enkele getuige zal niet opstaan tegen een man vanwege een verdorvenheid of enige zonde, tegen welke zonde ook die hij zondigt. Op de mond van twee getuigen of op de mond van drie getuigen zal de zaak bevestigd worden. (SW)[Deut. 19:15]
2 Ik heb tevoren uitgesproken, en ik zeg van tevoren, net als de tweede keer aanwezig zijnde en nu afwezig zijnde, aan die tevoren gezondigd hebben en aan alle °overigen, dat in het geval ik weer zal komen, ik niet zal sparen,
3 omdat jullie de beproefdheid van de in mij sprekende ChristusGezalfde zoeken, Die niet zwak is in jullie, maar bij machte is in jullie.
4 Want ook indien Hij gekruisigd werd vanuit zwakheid, toch leeft Hij vanuit de macht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, want ook wij zijn zwak samen met Hem, maar wij zullen samen met Hem leven vanuit de macht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in jullie. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

De kracht van ChristusGezalfde was bekend gemaakt onder de Korintiėrs, toch herinnert Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine hen er aan dat zelfs Hij eens in uiterste zwakte gekruisigd werd. Pilatusmet een speer en Herodeszoon van heros - held of afgod en de hogepriesters schenen alle sterker dan Hij. Maar juist uit die zwakte kwam de kracht die triomfeerde over Zijn tegenstanders en die Hem deed opstaan naar hoogste plaats in heel het universum. Zo, zegt Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, zal het zijn met mijn zwakte. Dezelfde kracht die ChristusGezalfde deed opstaan uit de doden, zal kracht uitdelen aan mijn zwakte en overwinning over mijn tegenstanders.


5 Beproeft julliezelf, indien jullie in het geloof zijn. Test julliezelf. Of herkennen jullie zelf niet dat ChristusGezalfde JezusJAH redt in jullie is. Indien niet zijn jullie ondeugdelijk. Laat de mens zichzelf testen en laat hem dan van het brood eten en laat hem dan uit de drinkbeker drinken! (SW)[1Kor. 11:28] - Maar indien Christus in jullie is, dan is het lichaam wel dood door de zonde, maar de geest is leven door gerechtigheid. (SW)[Rom. 8:10]
6 Maar ik hoop dat jullie zullen weten dat wij niet ondeugdelijk zijn.
7 Maar wij wensen naar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker toe jullie geen enkel kwaad te doen*, niet opdat wij welbeproefd zullen verschijnen, maar opdat jullie het ideale zullen doen en wij als ondeugdelijk zullen zijn. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine had echter geen verlangen om de kracht die hij bezat uit te oefenen. Dit kon dienen om zijn kwalificatie te bewijzen voor het ambt van apostel, maar dat zou slecht voor hen zijn. Hij wilde liever verschijnen als de gediskwalificeerde en hen bewijs als dit sparen. Maar wat hij ook deed, het zou ten behoeve van de waarheid zijn, want hij had geen kracht tegen de waarheid.


8 Want wij kunnen niets tegen de waarheid, maar ten behoeve van de waarheid.
9 Want wij verheugen ons wanneer ook maar wij zwak zullen zijn, maar dat jullie machtig zullen zijn. En dit ook wensen wij: het toebereiden van jullie.
10 Daarom schrijf ik deze dingen, afwezig zijnde, opdat ik, aanwezig zijnde, niet op strenge wijze zou bejegenen, overeenkomstig de autoriteit die de Heer aan mij geeft* tot opbouw en niet tot het neerhalen. En ik schrijf dit, opdat ik, komende, geen droefheid zou hebben over wie ik mij moest verheugen, vertrouwen hebbend in jullie allen, opdat mijn °vreugde van jullie allen is (SW)[2Kor. 2:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Opbouw zou altijd het doel moeten zijn van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers dienaar bij het omgaan met Zijn zich vergissende heiligen. Alle andere middelen zouden uitgeput moeten worden voordat scherpte en zware middelen zouden worden gebruikt. Ze zijn een laatste middel en hoeven zelden ter hand genomen te worden als men het voorbeeld van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine volgt, zoals dat in deze brief wordt gegeven.


11 Overigens broeders, verheugt je! Wordt toebereid! Wordt opgeroepen! Weest hetzelfde gezind! Leeft in vrede! En de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van de liefde en van vrede zal met jullie zijn. 4 Verheug je in de Heer, altijd! Weer zal ik uitspreken: verheug je (SV)[Filip. 4:4] - Weest onder elkaar eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt je in het eenvoudige; wordt niet eigenwijs (SW)[Rom. 12:16] - 50 Het zout is ideaal. In het geval echter het zout zouteloos zal worden, waarmee zullen jullie het op smaak brengen? Hebm zout in julliezelf en leefm in vrede onder elkaar!"(SW)[Marc. 9:50] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

De brief sluit af met de kenmerkende tekenen van aanhankelijkheid. Doorheen de brief gaat het om een beroep op de gevoelens. Dit is in het bijzonder waar voor het evangeliegoede bericht en de verkondiging er van. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker smeekt van Zijn kant de zondaar om verzoend te zijn. De heilige is wederzijds verzoend. Hij is niet slechts rechtvaardig, maar in perfecte vrede met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Dit is de vrucht van het evangeliegoede bericht die zo heerlijk is voor het hart van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en dat van ons. Laten we niet ophouden de schitterende aanhankelijkheid van Zijn boodschap op prijs te stellen!


12 Groet elkaar met een heilige kus! 14 Groet elkaar met een kus van liefde. Vrede voor jullie allen die in Christus zijn. Amen. (SW)[1Petr. 5:14]
13 Al de heiligen groeten jullie! 22 Jullie groeten al de heiligen, maar vooral die vanuit het woonhuis van de keizer. (SW)[Filip. 4:22]
14 De genade van de Heer JezusJAH redt ChristusGezalfde en de liefde van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en de gemeenschap van de heilige geest zij met allen van jullie. Amen.Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.