Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de Galaten
Galaten
Hoofdstuk 1

[Commentaar - Inleiding]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

Inleiding

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí brief aan de Galaten is het goddelijk commentaar op de leer van rechtvaardiging, zoals uiteengezet in de eerste vier hoofdstukken van zijn brief aan de Romekrachtinen. Enige tijd nadat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine was afgescheiden (Hand. 13:2) en onder de naties was gaan preken over rechtvaardiging door geloof (Hand. 13:39) en was teruggekeerd naar AntiochiŽstad van Antiochus - nu Antakya, kwamen JudalofÔserende leraren af van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, lerend dat "Indien je niet besneden zou zijn naar het gebruik van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen, kun je niet gered worden" (Hand. 15:1;SW). De zaak werd opgenomen door de raad van apostelen in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Barnabaszoon van vertroosting werden heengezonden met de inzettingen die het duidelijk maakten dat besnijding niet nodig was voor hen uit de naties die geloofden.

Nadat ze deze inzettingen hadden afgeleverd, ging Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine door naar de provincie GalatiŽlandstreek in Klein AziŽ (Hand. 16:6) en grondvestte de ekklesias aan wie de brief is geadresseerd. Een paar jaar later bezocht hij GalatiŽlandstreek in Klein AziŽ opnieuw, daar de discipelen bevestigend (Hand. 18:23).

We horen nooit meer dat de JudalofÔsten leerden dat besnijdenis noodzakelijk was voor redding. De bevelen van de twaalf verboden dit effectief. Nu echter proberen ze de wet op het evangeliegoede bericht te graveren, en besnijdenis en het houden van de wet tot een verder voorrecht te maken en tot middel van perfectie van de gelovigen onder de naties. Het is tegen deze meer subtiele vorm van vergissing dat deze brief is gericht. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine laat zien dat geest en vlees, genade en werken, geloof en wet, niet met elkaar verzoend kunnen worden. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine wordt gevraagd een verdediging voor zijn evangeliegoede bericht te leveren. Deze wordt verdeeld in twee onderscheiden lijnen van denken. Eerst bespreekt hij de oorsprong er van en de kern. Hij bewijst dat de oorsprong er van onafhankelijk was van Petrusrots en de twaalf. Hij toont aan dat de essentie er van onverenigbaar is met het houden van de wet. Dan toont hij verder aan dat de vruchten er van niet in wettelijke banden kunnen worden voortgebracht. De oorsprong van het evangeliegoede bericht houdt Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí persoonlijke geschiedenis na zijn roeping in, en zijn punten van contact met de twaalf, in het bijzonder met Petrusrots. Hij herhaalt zorgvuldig de details van zijn drie ontmoetingen met Petrusrots, aantonend dat hij geen gelegenheid had gehad om zijn evangeliegoede bericht van hem te ontvangen, maar dat hij, telkens weer, zijn evangeliegoede bericht overbracht aan Petrusrots en de anderen.

De leerstellige verdediging bespreekt het verschil tussen de Abrahamvader van vele volkenische en SinaÔnaar de woestijn Sin, waarin de berg ligttische verbonden, de voorrang van de Abrahamvader van vele volkenische belofte tonend en de onderschikte en tijdelijke functie van de wet. Ze acteerde als een begeleider, tijdens de minderjarigheid van de gekozen natie, om hen naar ChristusGezalfde te leiden. Ze was een bewaker, alleen passend voor hen die onder de leeftijd waren. Ze moest niet voortgaan. Als geloof vierhonderd jaren kwam voor de komst er van, dan is er geen noodzaak voor de wet. Wanneer wet totaal faalt, dan blijft geloof. Vandaar de complete dwaasheid van de ekklesias in GalatiŽlandstreek in Klein AziŽ, aan wie de wet nooit door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker werd gegeven, in het vrijwillig zichzelf onderschikken aan haar eisen, terwijl ze reeds veel meer hadden dan ze hen ooit zou kunnen geven. Voordat de wet kwam, en nadat ze faalde, leefden de rechtvaardigen door geloof. Ze kon nooit of rechtvaardigheid geven of leven. De Galaten hadden beide, door geloof, in ChristusGezalfde.

In de praktijk is de wet machteloos door het vlees. Maar genade, werkend door geloof, kan de eisen van de wet meer dan vervullen door haar geboden en vloeken te negeren.

De literaire structuur van Galaten
GROETEN, uitgebreid 1:1-5
   DE BRIEF: De rivaliserend evangeliŽn 1:6-9
   Hun tegengesteld karakter
     PERSOONLIJKE VERDEDIGING
     Oorsprong van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí evangeliegoede bericht 1:10-2:21
     Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine versus Petrusrots
     LEERSTELLIGE VERDEDIGING
     Kern van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí evangeliegoede bericht 3:1-5:12
     Belofte versus Wet
     ETHISCHE TOEPASSING
     Vrucht van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí evangeliegoede bericht 5:13-6:10
     Geest versuss Vlees
   DE BRIEF: De rivaliserende leraren 6:11-17
   Hun tegengesteld gedrag
GROETEN, kort 6:18


   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN DE BRIEF AAN DE GALATEN
1:1-5.   Inleiding passend bij een brief - groeten (uitgebreid).
1:6-2:14.      Bezorgdheid.
2:15-4:11.        Leerstellige correctie.
4:12-20.      Bezorgdheid.
4:21-6:10.        Leerstellige correctie.
6:11-14.      Bezorgdheid.
6:15.        Leerstellige correctie.
6:16-18.   Afsluiting passend bij een brief - groeten (kort) - zegenbede.

1 Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, afgevaardigde, niet van mensen, noch door een mens, maar door JezusJAH redt ChristusGezalfde en door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Vader, die Hem wekte* vanuit doden, 24 Maar van geen enkel heb ik een woord, noch maak ik de ziel kostbaar voor mijzelf, totdat ik mijn įloopbaan en de bediening tot volmaaktheid zou brengen, die ik in ontvangst nam bij de Heer Jezus, om het evangelie van de genade van įGod te betuigen. (SW)[Hand. 20:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine laat er geen tijd overheen gaan en komt gelijk bij de kern van de problemen in GalatiŽlandstreek in Klein AziŽ. Indien hij zijn opdracht had gekregen van de twaalf apostelen in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, of door Petrusrots, kon hij geen apart evangeliegoede bericht voor de naties hebben. Maar hij staat er op dat hij, net als zij, zijn evangeliegoede bericht rechtstreeks ontving van de verrezen Heer. Het werd hem gegeven zonder de tussenkomst van Petrusrots, hij verkondigde het gelijkwaardig aan Petrusrots en hij hield het staande ondanks de tegenstand van Petrusrots.


2 en alle broeders, samen met mij, aan de ekklesias van °Galatië:
3 Genade voor jullie en vrede vanaf Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, onze Vader, en van de Heer JezusJAH redt ChristusGezalfde, 2 aan de heilige en gelovige broeders in Christus in Kolosse. Genade aan jullie en vrede vanaf God, onze Vader, en van de Heer, Jezus Christus. (SW)[Kol. 1:2]
4 Die Zichzelf gaf ten behoeve van onze °zonden, zodat Hij ons uit zal tillen vanuit de tegenwoordig zijnde boosaardige °aion, overeenkomstig de wil van onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Vader 14 en niet Adam werd verleid, maar de vrouw, misleid wordend, is in overtreding geraakt. (SW)[1Tim. 2:14] 19 Wij hebben waargenomen dat wij vanuit įGod zijn en dat de gehele wereld in het boosaardige ligt. (SW)[1Joh. 5:19]
5 aan Wie zij de heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. Amen!
6 Ik verwonder mij dat jullie zo vlug worden overgebracht vanaf Die jullie roept* in de genade van ChristusGezalfde, tot in een andersoortig evangeliegoede bericht, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

In tegenstelling tot Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí andere brieven is er geen dankzegging of zegen in deze openingszinnen. Korintheverzadigd, met al haar morele en leerstellige kwaad, slaagde er niet in dit op te roepen. Maar hier is de afwijking te ernstig. In plaats daarvan verwondert hij zich over de Galaten en slingert hij zijn anathema naar hen die hen verstoren.

De twee evangeliŽn waren anders van soort en konden niet samengevoegd worden. Zij waren geroepen geworden in de genade van ChristusGezalfde. Ze waren overgebracht uit de slavernij van de wet.


7 dat geen ander is, tenzij er sommigen zijn die jullie verontrusten en het evangeliegoede bericht van de ChristusGezalfde willen vervormen*. 24 Daar wij immers horen dat enigen, vanuit ons uitkomend, jullie verontrusten met woorden, jullie įzielen ontmantelend, aan wie wij niet waarschuwden, (SW)[Hand. 15:24] - 1 En sommigen, omlaag komend vanaf įJudea, onderwezen de broeders: "In het geval dat jullie niet besneden zullen worden naar het gebruik van Mozes, kunnen jullie niet gered worden." (SW)[Hand. 15:1]
8 Maar ook in het geval dat wij, of een boodschapper vanuit de hemel, jullie zouden evangeliseren, anders dan wij aan jullie evangeliseren*, laat hem banvloek1) zijn, Indien iemand de Heer niet liefheeft, hij zij vervloekt! Maran atha! (SW)[1Kor. 16:22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

De intense vurigheid van de apostel voor het evangeliegoede bericht dat hij had verkondigd, komt voort uit het feite dat hij dit anathema over zichzelf afroept, mocht hij schuldig zijn aan het verdraaien van de boodschap die hij verkondigt. Het is waard op te merken dat hij er geen probleem mee heeft dat de apostelen van de Besnijdenis een ander evangeliegoede bericht aan hen prediken. Daartoe hadden ze opdracht gekregen. Maar ze hadden er mee ingestemd dat zij niet naar de naties zouden gaan. Daarom herhaalt hij het woord "jullie" drie maal.


9 zoals wij tevoren uitgesproken hebben en ik op dit moment weer zeg: "Indien iemand jullie evangeliseert, anders dan jullie accepteerden, laat hem banvloek1) zijn!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

De apostel sluit nu de JudalofÔserende leraren in in het tweede anathema.


10 Want overreed ik op dit moment mensen of °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen behaagde was ik nooit slaaf van ChristusGezalfde. 4 maar zoals wij getoetst zijn door įGod om toevertrouwd te worden met het evangelie, zů spreken wij niet om mensen te behagen, maar God, Die onze įharten toetst. (SW)[1Thess. 2:4]
11 Want ik maak aan jullie het evangeliegoede bericht bekend, broeders, het door mij geŽvangeliseerde, dat het niet overeenkomstig de mens is, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Zij die de Galaten verstoorden hadden geen boodschap behalve die zij van de twaalf apostelen hadden ontvangen. Maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine staat er onvermoeid op als hij zegt dat hij niets van hen had ontvangen. Zijn evangeliegoede bericht was een verse onthulling, aan hem bekend gemaakt door de Heer Zelf. Indien Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine alleen maar had verkondigd wat de twaalf leerden, waarom, ontving hij het dan niet door hen? Waarom was het dan nodig dat de Heer afdaalde en hem riep op de weg naar Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig? Waarom zou hij dan van de rest afgescheiden moeten worden in AntiochiŽstad van Antiochus - nu Antakya? Waarom stonden de gelovige Joden in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter dan op tegen zijn bediening onder de naties?


12 want ook accepteerde ik het niet van een mens, noch werd ik onderwezen, maar door onthulling van JezusJAH redt ChristusGezalfde.
13 Want jullie horen* van mijn gedrag, eens, in het Jodendom, dat ik overeenkomstig overtreffendheid de ekklesia van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vervolgde en ik haar te gronde richtte. 3 Saulus nu vernielde de ekklesia, van huis tot huis binnen gaande, bovendien mannen en vrouwen naar buiten slepend. Hij leverde hen over in de cel (SW)[Hand. 8:3] - 3 "Ik ben een Joodse man, geboren zijnde in Tarsus in įCiliciŽ, maar grootgebracht in deze įstad, gedisciplineerd zijnde aan de voeten van GamaliŽl overeenkomstig de exactheid van de van de vaders geŽrfde wet, een geestdriftige zijnde van įGod, zoals jullie allen vandaag zijn. (SW)[Hand. 22:3]
14 En ik vorderde in het Jodendom boven vele leeftijdsgenoten in mijn °ras, des te bovenmatiger geestdriftige zijnde voor de overleveringen van mijn °vaders. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Terwijl zijn tegenstanders niets weten van de genade van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí evangeliegoede bericht, was hij beter op de hoogte van het JudalofÔsme dan zij waren. En niet alleen dat, maar hij was hen voorbij gegaan in de energie en vuur waarmee hij het had verdedigd.


15 Maar toen °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een welbehagen had*, Deze mij afzonderend* vanuit de buikholte van mijn moeder en mij roepend* door Zijn °genade, 1 Luister naar Mij, kustlanden, en wees aandachtig, volksstammen vanaf ver weg! JAHWEH riep mij vanaf de buik, van de inwendige delen van mijn moeder vermeldde Hij mijn naam. (SW)[Jes. 49:1
16 om Zijn °Zoon in mij te onthullen*, opdat ik Hem zal evangeliseren in de natiën, ging ik niet onmiddellijk te rade bij vlees en bloed. 3 En bij het gaan kwam hij naderend tot įDamascus. Plotseling flitst rondom hem licht uit de hemel. ... 6 Maar sta op en kom binnen tot in de stad en het zal tot jou gesproken worden, iets wat voor jou bindend is te doen." (SW)[Hand. 9:3,6] - 7 Maar integendeel: waarnemend dat mij het evangelie van de voorhuid is toevertrouwd, zoals Petrus van de besnijdenis (SW)[Gal. 2:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

De eerste onthulling die tot Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus van Tarsuseen stad in CiliciŽ in Klein AziŽ kwam bereidde de weg voor voor hen die zouden volgen. Hij werd buiten het land geroepen, daarom bevindt zijn gebied van dienstbetoon zich onder de naties. Hij zocht Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet, maar was Zijn meest onverzoenlijke menselijke vijand. Hij werd gered door een vertoon van genade dat tot dan toe onbekend was. Daarom is zijn evangeliegoede bericht de vertegenwoordiger van de onverdunde genade van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Zijn eerste ontmoeting met ChristusGezalfde was na Zijn hemelvaart en verheerlijking. Daarom is hij niet bij Zijn aardse leven betrokken, maar bij Zijn hemelse positie. Hij (h)erkent Hem als de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en verkondigt hij Hem onmiddellijk als zodanig (Hand. 9:1-20).


17 Ik kwam ook niet op tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, naar hen die vóór mij afgevaardigden zijn, maar ik kwam weg tot in Arabiëwoest of onvruchtbaar en ik keerde* weer terug tot in Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

De natuurlijke koers voor iemand in het geval van Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus zou zijn om op te gaan naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, naar de apostelen en aan hen te onderschikken wat hij van de Heer had ontvangen en hun leiderschap en gemeenschap te ontvangen bij de verkondiging er van, of hun mening en toestemming te vragen om het openbaar te maken. Maar wat deed hij? Hij ging de woestijn in, waar geen menselijke invloed aan het werk was. Hij wachtte drie jaren voordat hij het Petrusrots vertelde en dan maakt hij niet eens kennis met de twaalf of met de ekklesia. Ze kenden hem in feite niet persoonlijk, hoewel ze Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verheerlijkten voor de grote verandering in hem. Dit alles laat beslist zien dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zijn leer, op dat moment, niet afleidde van Petrusrots of de twaalf.


18 Vervolgens, na drie jaren, kwam ik op tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, om Kefas= Petrus - rots mijn geschiedenis te vertellen* en ik verbleef* vijftien dagen bij hem. 26 Nu in Jeruzalem aankomend, beproefde hij zich bij de leerlingen te voegen. En allen vreesden hem, niet gelovend dat hij leerling is. (SW)[Hand. 9:26]
19 En een andere van de afgevaardigden nam ik niet waar dan Jakobusonderkruiper, de broeder van de Heer. 55 Is deze niet de zoon van de timmerman? Wordt zijn įmoeder niet Maria genoemd en zijn broeders Jakobus en Jozef en Simon en Judas? (SW)[Matt. 13:55]
20 Maar wat ik aan jullie schrijf, neem waar, in het zicht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, dat ik niet lieg.
21 Vervolgens kwam ik tot in de streken van °Syriëverheven en van °Ciliciëstreek in het zuid-oosten van Klein AziŽ. 30 Dit nu beseffend leidden de broeders hem naar beneden, tot in Caesarea en zij sturen hem weg tot in Tarsus. (SW)[Hand. 9:30]
22 Maar ik was onbekend van °gezicht voor de ekklesias van °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde, die in ChristusGezalfde zijn.
23 En zij hoorden alleen dat die ons eens vervolgde, nu het geloof evangeliseert dat hij eens te gronde richtte.
24 En zij verheerlijkten °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in mij.


1) - banvloek (Grieks: anathema) - het tegendeel van gezegend zijn.


Terug naar de index.
Naar Galaten 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.