Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Handelingen
Hoofdstuk 18

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Na deze dingen vertrekkend vanuit °Atheneonzekerheid, kwam hij tot in Korinteverzadigd. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ plan, bij het verlaten van Atheneonzekerheid, was ongetwijfeld om voor het evangeliegoede bericht een ander centrum te grondvesten in Achajenarigheid, zoals Thessalonica (grieks) overwinning van Thessalië, genoemd naar de zus van Alexander de Grote was voor Macedoniëprovincie in noord Griekenland. Korintheverzadigd. Een grote handelsstad, was de logische plaats, vanwaar het evangeliegoede bericht naar alle richtingen verspreid kon worden.


2 En een zekere Jood vindend genaamd Aquilaarend, van het ras van Pontuslandstreek in het noorden van Klein Azië, onlangs vanaf °Italië gekomen zijnde, en Priscillaeerbiedwaardig, zijn vrouw, vanwege het voorschrijven van Claudiusmank, kreupel dat alle °Joden vanaf Romekracht moesten vertrekken, kwam hij naar hen toe. Groet Prisca en Aquila, mijn °medewerkers in Christus Jezus (SW)[Rom. 16:3]
3 En vanwege van hetzelfde handwerk zijnde*, bleef hij bij hen en werkte hij, want zij waren tentenmakers in het handwerk. En wij zwoegen, werkend met eigen handen. Wij worden gescholden? Wij zegenen. Wij worden vervolgd? Wij verdragen. (SW)[1Kor. 4:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Toen hij in Thessalonica (grieks) overwinning van Thessalië, genoemd naar de zus van Alexander de Grote was, werd hij deels ondersteund door giften uit Filippi (stad van) Filippus - paardenvriend, naar de vader van Alexander de Grote, maar nu hield hij zich bezig met het maken van tenten om te voorzien in zijn levensonderhoud.

Tijdens deze vroege dagen in Korintheverzadigd was zijn hart voortdurend bezig met de heiligen van wie hij gescheiden was, in het bijzonder die van Thessalonica (grieks) overwinning van Thessalië, genoemd naar de zus van Alexander de Grote. Hij had Timotheüsgodsvereerder naar hen toegezonden om hen te grondvesten. Nu, nadat Timotheüsgodsvereerder en Silasaramese vorm van Saul; Silvanus - latijnse vorm van Saul naar Korintheverzadigd kwamen en goed nieuws brachten over hun geloof en liefde, schrijft hij hen een brief. Dit was, zo schijnt het, niet alleen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ eerste brief die zou worden geschreven, maar het eerste deel van de Griekse Schrift dat aan het papier werd toevertrouwd.


4 Hij nu argumenteerde elke sabbat in de synagoge, en overreedde zowel Joden als Grieken.
5 Toen nu zowel °Silasaramese vorm van Saul - latijns Silvanus als °Timoteüsgodsvereerder omlaag kwamen vanaf °MacedoniëMacedonië = provincie in het noorden van Griekenland , werd °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine tot het woord gedrongen, betuigend aan de Joden dat JezusJAH redt de ChristusGezalfde is*. Nu onmiddellijk dan zendt °Paulus de broeders weg om zo ver te gaan als de zee. Zowel °Silas als Timotheüs bleven daar achter. 15 Doch de °Paulus begeleidenden, leidden hem naar Athene. En bevel krijgend voor °Silas en °Timotheüs dat zij zeer snel naar hem toe moeten komen, zijn ze weg. (SW)[Hand. 17:14,15] - Doch Saulus was zeer krachtig en verwarde de in Damascus wonende °Joden, aantonende dat deze de Christus is (SW)[Hand. 9:22]
6 Nu bij hun verzet en lastering zijn °bovenkleding uitschuddend*, zei hij tot hen: "Jullie °bloed zij op jullie °hoofd! Ik ben rein! Vanaf °nu zal ik tot in de natiën gaan!" 45 Maar de Joden, de scharen waarnemend, worden vervuld van jaloezie en zij spraken lasterend tegen de dingen die door Paulus gesproken worden. 46 Vrijmoedig zijnde zeggen zowel °Paulus als °Barnabas: "Het was noodzakelijk dat eerst tot jullie het woord van °God werd gesproken, daar immers zij Hem echter wegstoten. En jullie oordelen jezelf het aionische leven niet waardig. Neem waar, wij keren ons tot de natiën! (SW)[Hand. 13:45,46] - 14 En wie jullie ook maar jullie niet zou ontvangen, noch jullie °woorden zou horen, gam weg, buiten het woonhuis of die °stad of dat dorp, en schudm het stof vanuit jullie voeten. (SW)[Matt. 10:14] - 16 En David zegt tot hem: "Jouw bloed is op jouw hoofd, want jouw mond heeft tegen jou geantwoord, zeggend: Ik bracht de gezalfde van JAHWEH ter dood." (SW)[2Sam. 1:16] - 18 Als Ik tot de slechte zeg: Jij zal sterven, ja sterven, maar jij waarschuwt hem niet en jij spreekt niet om de slechte te waarschuwen voor zijn slechte weg, om hem in leven te behouden, hij, de slechte, zal hij in zijn verdorvenheid sterven en zijn bloed zal Ik zoeken uit jouw hand. (SW)[Eze. 3:18] - 28 Laat het dan aan jullie bekend zijn dat tot de natiën deze °redding van °God werd afgevaardigd en zij zullen ook horen!"(SW)[Hand. 28:28] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Zoals gebruikelijk ging Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine naar de synagoge en sprak daar op de sabbatten, maar hij schijnt ChristusGezalfde niet verkondigd te hebben tot zijn metgezellen kwamen. Toen predikte hij vrijmoedig JezusJAH redt als de MessiasGezalfde. Voordeel hebbend van zijn eerdere ervaringen, verlaat hij hen wanneer zij tegenstand bieden en houdt hij zijn bijeenkomsten in een privé huis. Toch worden velen, onder wie de leider van de synagoge, gewonnen voor de Heer. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ taal en symbolische actie bij het terugtrekken voor de Joden, zijn een aanzegging van ongeluk, en stemmen in met wat hij op dat moment over hen schreef (1Thess. 2.15-16).


7 En daar vandaan verder gaande* kwam hij binnen tot in het woonhuis van iemand met de naam Tituswilde duif Justusrechtvaardig, die °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vereerde, wiens °woonhuis aangrenzend was aan de synagoge.
8 Crispuskroeskop nu, de overste van de synagoge, gelooft* in de Heer, samen met heel zijn °huis. En velen van de Korintiërs, horend, geloofden en werden gedoopt. Ik dank °God dat ik niet een van jullie doop dan Crispus en Gajus, (SW)[1Kor. 1:14] - En hen meenemend in dat °uur van de nacht, wast hij hen van de slagen en wordt gedoopt, hij en allen van hem, onmiddellijk. (SW)[Hand. 16:33]
9 De Heer nu zei in de nacht tot °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine door een visioen: "Vrees niet, maar spreek. En je zou niet stil zijn, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, bij het schrijven aan de Korinthiërs over deze vroege dagen, vertelde hen dat hij met hen was in zwakte en in vrees, en in veel beven (1Kor. 2:3). Daarom ontving hij in de nacht een visioen om hen te bemoedigen. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker had veel zondaars in die stad gekozen die door Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine het evangeliegoede bericht zouden horen en geloven. De tegenstand ontwikkelde zich pas na enige tijd en hij werd toegestaan er anderhalf jaar te werken. Zo legde hij het fundament (1Kor. 3:10) voor een van de meest bloeiende ekklesias, die daarna steeds een grote plaats had in zijn hart.


10 omdat Ik namelijk met jou ben. En niemand zal de handen op jou plaatsen om jou kwaad te behandelen*, omdat er namelijk voor Mij veel volk is in deze °stad." En ik kwam in zwakte en in vrees en in beven naar jullie (SW)[1Kor. 2:3]
11 En hij gaat daar één jaargang en zes maanden zitten*, onder hen het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker onderwijzend.
12 Gallioiemand die op melk leeft nu proconsul1) van Achajenarigheid zijnde, vielen de Joden eensgezind °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine aan en zij leidden hem op het podium, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

De Joden, echter, verkregen voordeel door een verandering van regering, toen Gallioiemand die op melk leeft (Annreus Novatus, een broer van Seneca, de filosoof, maar geadopteerd in de familie van Junius Gallioiemand die op melk leeft, the retoricus) proconsul werd. Hij schijnt bijzonder vrijdenkend en tolerant te zijn geweest en weigerde op te treden als rechter in een zaak die de religieuze wet van de Joden betrof. Hij beschouwde zulke zaken geheel buiten zijn macht als Romekrachtinse rechter.


13 zeggend: "Deze haalt de mensen over om naast de wet °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te vereren."
14 Toen °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine op het punt stond de mond te openen, zei °Gallioiemand die op melk leeft tot de Joden: "Indien het inderdaad enige onrechtvaardige daad of een boosaardige schurkenstreek was, o Joden, overeenkomstig het woord verdroeg ik jullie ooit!
15 Maar indien het vraagstukken zijn aangaande een woord of namen of jullie °wet, zullen jullie overeenkomstig zelf zien! Ik ben niet van plan over deze dingen rechter te zijn*." 29 Deze vond ik aangeklaagd wordend aangaande vraagstukken van hun °wet, maar in de aanklacht niets waardig hebbend van de dood of van boeien. (SW)[Hand. 23:29] - 31 °Pilatus dan zei tot hen: "Nemen jullie hem en oordeelm hem overeenkomstig jullie °wet!" De Joden zeiden tot hem: "Het is ons niet geoorloofd iemand te doden," (SW)[Joh. 18:31]
16 En hij verdrijft* hen vanaf het podium. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

De Grieken hadden een grondige hekel aan de Joden en, voordeel halend uit de nederlaag van de Joden, gaven Sosthenesredder van zijn volk een pak slaag voor de daïs. Dit was uiteraard tegen de wet, maar Gallioiemand die op melk leeft verkoos om er aan voorbij te zien. Sosthenesredder van zijn volk schijnt Crispuskroeskop vervangen te hebben als leider van de synagoge, toen deze het evangeliegoede bericht geloofde. Het is mogelijk dat ook hij later geloofde, want een broeder met zijn naam wordt in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ eerste brief genoemd (1Kor. 1:1).


17 Maar zij allen pakken Sostenesredder van zijn volk, de overste van de synagoge, vast. Zij sloegen hem vlak voor het podium. En niets van deze dingen deerde °Gallioiemand die op melk leeft. Paulus, een geroepen apostel van Christus Jezus, door de wil van God, en Sosthenes, de broeder (SW)[1Kor. 1:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

In Filippi (stad van) Filippus - paardenvriend, naar de vader van Alexander de Grote had de apostel alle schuld afgewenteld op de officieren. Nu brengt de Heer hier het geweld en schande op de Joden die ze hoopten op de apostel te leggen. Zijn belofte dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine niet gekwetst zou worden wordt trouw nageleefd. De tegenstanders hadden eerder het evangeliegoede bericht geholpen dan gehinderd.


18 Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine echter, nog aanzienlijke dagen bij de broeders blijvend*, afscheid* nemend, voer uit tot in °Syriëverheven, en samen met hem Priscillaeerbiedwaardig en Aquilaarend, het hoofd geschoren* wordend in Kenchreeëngierst, want hij had een gelofte gedaan. 18 En de Nazireër scheert bij de opening van de tent van de afspraak zijn hoofd van zijn aparthouding kaal en hij neemt het haar van het hoofd van zijn aparthouding en hij doet het op het vuur dat onder het slachtoffer van de vredeoffers is. (SW)[Num. 6:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Het afleggen van een belofte ging niet buiten de wet om, maar het was geheel vrijwillig van de kant van hen die deze op zich namen. Zo’n persoon was afgescheiden voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en mocht de doden niet aanraken, hoe nauw de lichamelijke band ook was. Zo werd Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, op dit moment, afgescheiden van de stervende natie Israëlstrijder van God (Num. 6).

Misschien was Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ verlossing van de Joden in Korintheverzadigd wel de aanleiding voor deze belofte. Als een verdere aanwijzing van zijn afscheiding van de afvallige natie komt het overeen met zijn actie aan het begin van zijn bediening in Korintheverzadigd door het zich afscheiden van de ongelovige Joden en het met het evangeliegoede bericht gaan naar de naties. We hebben geen verslag van zijn vrijlaten van de belofte, want hij knipte zijn haar alleen in Cenchreagierst. Om het te beëindigen had naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter moeten gaan om daar zijn hoofd te scheren. Daarom is, in geest, zijn bediening die van een Nazareër, zonder de vreugde die het komen van het koninkrijk kenmerkt en met de zwakte en schaamte die door het lange haar wordt verondersteld.


19 Zij nu geraken* tot in Efezetoegestaan en dezen verliet hij daar. En zelf, binnenkomend tot in de synagoge, argumenteert* hij met de Joden. Hij discussieerde dan inderdaad in de synagoge met de Joden en met de eerbiedigen en elke dag in de marktplaats met die voorbij kwamen. (SW)[Hand. 17:17]
20 Maar hun vragen om meer tijd te verblijven* willigt* hij niet in,
21 maar afscheid* nemend en zeggend: "Ik zal weer naar jullie terugkomen, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker willend," voer hij weg vanaf °Efezetoegestaan. smekend of ik, hoe dan ook, eens, eindelijk, het voorrecht mag hebben, in de wil van °God, naar u toe te komen (SW)[Rom. 1:10]
22 En aan land komend in Caesarkeizerea, omhoog komend* en de ekklesia groetend*, daalde hij af tot in Antiochiëstad van Antiochus. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Het is duidelijk dat Antiochiëstad van Antiochus - nu Antakya Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter had vervangen als centrum van het evangeliegoede bericht. Vanuit dit punt begint hij zijn derde zendingsreis. Eerst volgt hij de voetstappen van zijn eerdere reis, maar nu wordt hem toegestaan de provincie Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet binnen te gaan.


23 En enige tijd doende* kwam hij uit, achtereenvolgens doorheen komend door de Galatische landstreek en Frygiëdistrict in het oosten van Klein Azië, alle °leerlingen standvastig makend. en al de broeders, degenen samen met mij, aan de ekklesias van Galatië (SW)[Gal. 1:2] - 22 de zielen van de leerlingen verstevigend, bovendien hen oproepend in het geloof te blijven en zeggend: "Het is voor ons bindend door vele verdrukkingen binnen te komen tot in het koninkrijk van °God."(SW)[Hand. 14:22]
24 Een zeker Jood nu, genaamd Apollosbehorend bij Apollo, van het ras van Alexandriëstad van Alexander, een welsprekend man, geraakt* tot in Efezetoegestaan, machtig zijnde in de Geschriften. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Apollosbehorend bij Apollo’ kennis schijnt beperkt te zijn geweest tot die Hebreeuwse Schriftdelen die in het Grieks waren vertaald in zijn geboortestad, Alexandrië (stad) van Alexander in Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn), en tot de bediening van JohannesJAH is genadig de Doper.


25 Deze was onderricht in de weg van de Heer. En kokend heet zijnde in de geest sprak hij en onderwees op nauwkeurige wijze de dingen aangaande °JezusJAH redt, alleen op de hoogte zijnde van de doop van JohannesJAH is genadig. in ijver, niet lui van geest, de Heer vurig dienend (SW)[Rom. 12:11]
26 Deze begint* bovendien vrijmoedig te zijn in de synagoge. Hem nu horend* namen Priscillaeerbiedwaardig en Aquilaarend hem bij zich en zij zetten hem nauwkeuriger de weg van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker uiteen. 8 Nu de synagoge binnenkomend was hij vrijmoedig, gedurende drie maanden argumenterend en overredend aangaande de dingen van het koninkrijk van °God. (SW)[Han. 19:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Apollosbehorend bij Apollo’ onwetendheid over de bediening van de Heer en Zijn twaalf apostelen maakte het voor hem makkelijker de waarheid te ontvangen die door Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine werd verkondigd, zodat hij een grote hulp werd voor de heiligen in Korintheverzadigd, en ook een vurige en krachtige exponent van de oude Schrift over de MessiasGezalfde. Wat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine plantte, bewaterde Apollosbehorend bij Apollo. Hij bouwde op het fundament van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine (1Kor. 3:6,10). De Korinthiërs maakten hem tot hoofd van een van hun schismas (1Kor. 1:12). Hij ging voort in gemeenschap met de apostel tot het einde (Ti. 3.13). Het is niet aannemelijk dat hij een welbespraakt man was, want het woord dat wordt gebruikt duidt wetenschap aan en niet zozeer welsprekendheid, en de combinatie van beide is zeldzaam. Superioriteit van spreken is niet nodig in de verkondiging van het evangeliegoede bericht. Het is niet in woorden, maar in kracht (1Kor. 2:1,4).


27 Omdat hij nu van plan was doorheen te komen tot in °Achajenarigheid, schrijven* de broeders, aanmoedigend*, aan de leerlingen hem te verwelkomen*, die, aankomend, veel overlegde* met die geloofd hebben door de genade, Beginnen wij opnieuw onszelf aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommigen, geen aanbevelingsbrieven voor jullie of van jullie nodig? (SW)[2Kor. 3:1]
28 want op energieke wijze weerlegde hij grondig aan de Joden, publiekelijk aantonend door de Geschriften dat JezusJAH redt de ChristusGezalfde is*. Doch Saulus was zeer krachtig en verwarde de in Damascus wonende °Joden, aantonende dat deze de Christus is (SW)[Hand. 9:22]1) proconsul: stadhouder
2) Daïs: rechterplatformTerug naar de index.
Naar Handelingen 19


   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.