Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jakobus
Hoofdstuk 3

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Wordt niet velen leraren, mijn broeders, waargenomen hebbend dat wij groter oordeel in ontvangst zullen nemen.
2 Want wij allen struikelen veel. Indien iemand niet struikelt in woord, deze is een volmaakt man, machtig om ook heel het lichaam te beteugelen*.
3 Indien wij nu de bitten tot in de monden van de paarden steken, om door ons overreed te worden, besturen wij ook heel hun °lichaam.
4 Neem waar! Ook de schepen, van zulke proporties zijnde en door harde winden voortgedreven wordend, worden door het minste roer bestuurd naar waarheen ook maar de aandrang van de rechte koersmaker van plan is.
5 Zo is ook de tong een klein lid en is groot opsnijdend. Neem waar! Een omvangrijk vuur zet omvangrijke materie in lichterlaaie.
6 Ook de tong is een vuur, de wereld van de onrechtvaardigheid. De tong wordt aangesteld in onze °leden, geheel het lichaam bevlekkend en de tredmolen van onze verwekking in vlam zettend en in vlam gezet wordend door het Gehennavallei van (de zonen van) Hinnom - een vallei ten zuidwesten van Jeruzalem. 36 Ik nu zeg tot jullie dat elke onwerkzame uitspraak die de mensen zullen spreken, zij aangaande deze een woord zullen afgeven in de dag van beoordeling. 37 Want vanuit jouw woorden zal jij gerechtvaardigd worden en vanuit jouw woorden zal jij schuldig verklaard worden." (SW)[Matt. 12:36,37]
7 Want alle natuur, zowel wilde dieren als van vliegende schepsels, zowel van kruipende dieren als van in de zee levende wezens, wordt getemd en is getemd door de menselijke °natuur.
8 Maar niemand kan de tong van mensen temmen*, onbestendig, kwaad, barstensvol van dood brengend gif. 3 Zij wetten hun tong als een slang. Het gif van een adder is onder hun lippen. Sela. (SW)[Psalm 140:3]
9 Met haar zegenen wij de Heer en Vader en met haar vervloeken wij de mensen die overeenkomstig de gelijkend making van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn geschapen. 26 En Elohim zegt: "Wij maken een mens in ons beeld, als onze gelijkenis, en zij zullen heersen over de vis van de zee en over wat vliegt in de hemelen en over het beest en over geheel de aarde en over elke kruiper die kruipt op het land." 27 En Elohim schept de mens in Zijn beeld. In het beeld van Elohim schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schept Hij hen. (SW)[Gen. 1:26,27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Ons gedrag zou moeten overeenkomen met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers houding. Nu genade heerst wordt ons verteld te zegenen en niet te vervloeken (Rom. 12:14). Maar Jakobus schijnt zoín inzetting niet te hebben in zijn koninklijke wet. De wet vloekt allen die de geboden er van breken, en verbood vervloeken niet; daarom zouden we niet verbaasd moeten zijn wanneer Jakobus de heiligen er bij betrekt als hij schrijft: "vervloeken wij de mensen."


10 Vanuit dezelfde mond komt zegening en vloek naar buiten. Het is niet nodig, mijn broeders, dat deze dingen zo worden.
11 Geen °bron welt vanuit hetzelfde gat het zoete en het bittere op.
12 Geen vijgenboom, mijn broeders, kan olijven maken*, of een wijnstok vijgen; zo kan een zoutwaterbron niet zoet water maken*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

De vijg, de olijf en de wijnrank, het zijn allemaal symbolen van IsraŽlstrijder van God. De vijg spreekt van nationale rechtvaardigheid. Toen onze Heer een vijgenboom zag langs de weg, probeerde Hij een paar vijgen te vinden, maar Hij vond er geen. Hij vervloekte de boom en die kwijnde weg. Zo kwam Hij om nationale rechtvaardigheid te vinden. Omdat er geen was kwijnde de natie weg.

De olijf, die de bron is van de verlichtende olie in de heilige plaatsen, is een symbool van het licht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers onthulling, die doorheen IsraŽlstrijder van God komt. De olijfboom is IsraŽlstrijder van God, de naties zijn niet meer dan enten, terwijl IsraŽlstrijder van God afvallig is. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers woord is alleen aan onze bewaring toevertrouwd totdat IsraŽlstrijder van God is hersteld.

IsraŽlstrijder van God was een legen wijnrank. Ze maakten het hart van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker of de mensheid niet blij. ChristusGezalfde kwam als de echte Wijnrank. In het koninkrijk, zoals in Kanaplaats van riet in Galileakring, zal er geestelijke blijdschap zijn en vreugde van de wijnrank die JAHWEH plantte.


13 Wie wijs en ervaren is onder jullie, laat hem zijn werken tonen vanuit het ideale gedrag, in zachtmoedigheid van wijsheid.
14 Maar indien jullie bittere jaloezie hebben en eigenbelang in jullie °hart, bluft en liegt dan niet tegen de waarheid!
15 Dit is niet de wijsheid die van boven naar omlaag komt, maar opaards, ziels, demonisch. 5 Indien iemand van jullie een tekort heeft aan wijsheid, laat hem dit vragen aan įGod, De aan allen rijkelijk Gevende en Die niet verwijt, en het zal hem gegeven worden. ... 17 Al het goede geven en ieder perfect geschenk is van boven, afdalend van de Vader van de lichten, in Wie niet verandering is of een schaduw van omkeer. (SW)[Jak. 1:5,17]
16 Want waar ook maar jaloezie en eigenbelang zijn, daar zijn ook ongeregeldheid en elke slechte zaak.
17 De wijsheid nu van boven is eerst, inderdaad, zuiver, vervolgens vreedzaam, welwilend, gezeglijk, barstensvol van ontferming en van goede vruchten, geen onderscheid makend, ongeveinsd.
18 De vrucht nu van rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor die vrede maken. 17 En de daad van de rechtvaardigheid zal vrede zijn en de dienst van de rechtvaardigheid rustgeven en vertrouwen, tot aan de aion. (SW)[Jes. 32:17] - 9 Gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen zonen van God genoemd worden (SW)[Matt. 5:9]
Terug naar de index.
Naar Jakobus 4
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.