Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Mattheüs
Hoofdstuk 3

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-12

Vergelijk Marcuseen verdediging 1:1-8; Lucaslichtgevend 3:1-18; JohannesJAH is genadig 1:6-8, 10:34


   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

1 In deze °dagen nu kwam JohannesJAH is genadig de Doper aan, proclamerend in de woestijn van °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde,
2 zeggend: "Bezint je, want het koninkrijk van de hemelen is genaderd!" en zeggend: "De periode is vervuld geworden en het koninkrijk van °God is genaderd. Bezinm jullie je en geloof in het evangelie!" (SW)[Mar. 1:15]
3 Want deze is degene, de door de profeet Jesajaheil is JAH uitgesproken wordend, zeggend: "De stem van een om hulp roepende in de woestijn: 'Maakt de weg gereed van de Heer! Maakt Zijn °paden recht!'" 3 Een stem van een roepende in de wildernis: Maakm de weg van JAHWEH vlak, maakm in de rotswoestijn de hoofdweg recht voor onze Elohim. (SW)[Jes. 40:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

De armzalige wegen in het oosten werden zelden gerepareerd, tenzij als voorbereiding voor de een of andere Koninklijke bezoeker. Als men de boeren bezig zag met het verwijderen van de stenen en het recht maken van de weg en het gelijk maken van ruwe plaatsen, dan was dat een zeker teken dat de een of andere hooggeplaatste werd verwacht. JohannesJAH is genadig de Doper was de aankondiger van de Koning, die Zijn onderdanen opriep het pad voor Hem klaar te maken (Jes. 40:3)


4 Hij nu, °JohannesJAH is genadig, had zijn °kledingstuk vaneig. vanaf kameelharen en een gordel van leer om zijn °lende. Zijn °voedsel nu was sprinkhanen en wilde honing. 8 En zij zeggen tot hem: "Een man, bezitter van haren kleding en een lederen riem die aangesnoerd is rond zijn taille." En hij zegt: "Hij is Elia, de Tisbiet." (SW)[2Kon. 1:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Er is geen reden waarom we dit niet letterlijk zouden nemen. De Arabieren van die regionen voeden zich nog steeds met sprinkhanen. De Amerikaanse Indianen van de westelijke woestijnen staan er om bekend dat ze weken lang alleen van sprinkhanen leefden. Het insect behoorde onder die welke de Jood wettelijk was toegestaan om te eten (Lev. 11:22). De monniken van de donkere middeleeuwen vonden dit ondenkbaar, en daarom plantten ze sprinkhanenbomen bij de grot in de woestijn waar men dacht dat JohannesJAH is genadig’ huis was. De Carob is ook in deze regio te vinden en pelgrims hebben hem de naam "JohannesJAH is genadigbroodboom" gegeven, om hem zo te beschermen tegen de stelling dat hij insecten at.


5 Toen ging Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter en heel °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde en heel de omliggende streek van de Jordaande afdalende naar hem toe,
6 en zij werden door hem gedoopt in de rivier de Jordaande afdalende, openlijk hun °zonden belijdend. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

De doop, of ceremoniële wassing, was een erkende rite in het Joodse ritueel. Het werd gewoonlijk door de persoon zelf voltrokken. Aangezien Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen Aäronlichtbrenger en diens zonen inwijdde (Exo. 29:4) deed niemand het voor een ander. De priesters wasten zichzelf bij het wasvat (Exo. 40:31). Bevuilde kleding moest door de man zelf gewassen worden (Lev. 11:40). Naäm onderdompelde zichzelf in de Jordaande afdalende (2Kon. 5:14). Maar omdat JohannesJAH is genadig het dopen deed, werd hij "De Doper" genoemd.


7 Nu waarnemend dat velen van de Farizeeën en Sadduceeën naar zijn °doop kwamen, zei hij tot hen: "Voortbrengsels van gifslangen! Wie geeft* jullie te kennen te vluchten vanaf de op het punt staande boosheid? Hij dan zei tot de scharen, uitgaand om door hem gedoopt te worden: "Voortbrengsel van gifslangen! Waarom geven jullie te kennen te vluchten voor de op het punt staande verontwaardiging?(SW)[Luc. 3:7] - Want verontwaardiging van God wordt onthuld vanaf de hemel over alle oneerbiedigheid en onrechtvaardigheid van mensen, van hen die de waarheid tegenhouden in onrechtvaardigheid (SW)[Rom. 1:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

JohannesJAH is genadig kwam in de geest en kracht van Eliamijn God is JAH (Matt. 11:14; Luc. 1:17). De oppervlakkige ceremonie, zonder de bijhorende toestand van het hart, was een belediging tegen zijn geest. Hij walgde van hypocrisie. Daarom weigerde hij de religieuze zeloten te dopen van wie de levens niet in overeenstemming waren met hun beroep. Alleen echt berouw kon er voor zorgen dat zij voorbereid werden voor de Komende. Water kon slechts de innerlijke reiniging symboliseren. Het was er geen vervanging voor.


8 Maak dan vrucht, waardig aan de bezinning.
9 En jullie zouden toch niet menen onder julliezelf te zeggen: 'Wij hebben °Abrahamvader van vele volken als vader', want ik zeg jullie dat °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vanuit deze °stenen kinderen voor °Abrahamvader van vele volken op kan wekken*. én vader van de Besnijdenis. Niet alléén voor hen uit de Besnijdenis, maar ook voor hen die de elementaire dingen van het geloof onderhouden in de voetsporen van onze °vader Abraham in de Voorhuid. (SW)[Rom. 4:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Vergelijk JohannesJAH is genadig 8:33-39


10 Echter, reeds ligt de hakbijl aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die toch niet ideale vrucht maakt wordt omgehakt en wordt tot in vuur geworpen. En vanwege dit vervolgden de Joden °Jezus en zochten Hem te doden, omdat Hij deze dingen deed tijdens de sabbat. (SW)[Joh. 5:16]
11 Want ik doop jullie inderdaad in water, tot in bezinning, maar Die na mij komt is sterker dan mij, van Wie ik niet toereikend ben de schoeisels te dragen*. Hij zal jullie dopen in heilige geest en in vuur, Paulus nu zei: "Johannes doopt de doop van bezinning, zeggend tot het volk dat zij tot in de na hem Komende zouden geloven, dat wil zeggen: tot in °Jezus. (SW)[Hand. 19:4] - want Johannes doopt inderdaad in water, maar jullie zullen gedoopt worden in heilige geest, niet na vele van deze dagen. (SW)[Hand. 1:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Zie Hand 11:16; 19:1-4

Er zijn hier drie dopen: water, geest en vuur. JohannesJAH is genadig gebruikte alleen water. Deze methode werd voortgezet tijdens de bediening van onze Heer. Maar na Zijn opstanding vertelde Hij hen: JohannesJAH is genadig doopt wel met water, maar jullie zullen heilig gedoopt worden in geest, niet na vele van deze dagen (Hand. 1:5). Vanaf Pinksteren worden er twee dopen benut. In het begin ontvingen zij die gedoopt werden in water ook de doop van de geest. Corneliusvan een hoorn ontving de geest al voordat hij in water werd gedoopt (Hand. 10:44-48). Nu is er slechts één doop (Efe. 4:5). We worden allen in één geest gedoopt in één lichaam (1Kor. 12:13). Het is voor reiniging, niet voor kracht.


12 Wiens °wan in Zijn °hand is. En Hij zal Zijn °dorsvloer grondig reinigen en Hij zal Zijn °graan verzamelen tot in Zijn °opslagplaats, het kaf echter zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur." Laatm beiden samen opgroeien tot in de oogst en in het seizoen van de oogst zal ik tot de oogsters zeggen: 'Verzamelm eerst de dolik, en bindm ze in bundels om ze te verbranden. Maar brengm het graan tot in mijn °opslagplaats.' (SW)[Matt. 13:30] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

De doop met vuur is het verbranden van het kaf. Dat was de enige doop die de Farizeeënafgescheidenen en de Sadduceeënrechtvaardigen (afgeleid van Sadok-rechtvaardig) verdienden. Hen die Hij niet doopt in heilige geest, zal Hij dopen in vuur, in oordeel. Dit alles is aionisch, en bepaalt niet hun uiteindelijke bestemming, nadat de aionen voorbij zijn gegaan.


13 Dan komt °JezusJAH redt aan bij de Jordaande afdalende, vanaf °Galileakring, naar JohannesJAH is genadig toe, om onder hem gedoopt* te worden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Vergelijk Marcuseen verdediging 1:9-11; Lucaslichtgevend 3:21-22.

De Heer had geen reiniging nodig, want Hij had geen zonde. Maar het was nodig dat Hij Zich identificeerde met hen die gereinigd werden. Het was een vooruitblik op Zijn doop op Golgothaschedel, toen Hij zonde werd ten behoeve van de Zijnen.


14 °JohannesJAH is genadig echter hield Hem terug, zeggend: "Ik heb behoefte door U gedoopt* te worden en U komt naar mij toe?"
15 Antwoordend echter zei °JezusJAH redt tot hem: "Laat op dit moment gaan, want zo betaamt het ons alle rechtvaardigheid te vervullen*." Dan laat hij Hem gaan.
16 Nu gedoopt wordend*, klom* °JezusJAH redt meteen omhoog vanaf het water en neem waar, voor Hem werden de hemelen geopend* en Hij nam de geest van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker waar, neerdalend zoals een duif en op Hem komend. En Johannes geeft getuigenis, zeggend: "Ik heb de geest gadegeslagen, als een duif neerdalend uit de hemel en hij blijft op Hem. (SW)[Joh. 1:32] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16-17

Vergelijk JohannesJAH is genadig 1:32-34.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Aangezien Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s Geest geen materiële vorm heeft, wordt deze voor ons op verschillende manier uitgebeeld, die de kracht en het belang er van laten zien. Het wordt gewoonlijk gepresenteerd als een stoot lucht, want dit is de primaire betekenis van het woord "pneuma" of geest (Joh. 3:8; Hand. 2.2; Hebr. 1:7). Andere geesten worden voorgesteld als toortsen (Openb. 4:5) en als hoornen of ogen (Openb. 5:6), om hun krachten en waarnemingsvermogen aan te duiden. Onreine geesten worden uitgebeeld als kikkers (Openb. 16:13). Het uitgelezen voorbeeld dat aan de geestelijke Israëlstrijder van Godiet wordt gepresenteerd door de neerdalende duif, gaat voor ons grotendeels verloren. Onze Heer Zelf prees hun ongekunsteldheid aan ter nastreving door Zijn discipelen. Maar er lag ongetwijfeld een diepere gedachte in het algemene gebruik als offer, speciaal door de armen. Toen Hij aan de Heer werd voorgesteld, offerden zij twee paar duiven (Luc. 2.24). De Geest van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bekrachtigt Hem met kracht voor de verkondiging van het koninkrijk, niet door Hem te presenteren met een zwaard en een scepter, niet door Hem op een wit paard te zetten of Hem te kronen met een diadeem, maar door aan Hem de veel meer goddelijke krachten te geven van zachtmoedigheid, ongekunsteldheid en offer.


17 En neem waar, een stem vanuit de hemelen, zeggend: "Deze is Mijn °Zoon, de Geliefde, in Wie Ik een welbehagen heb*." 1 Aanschouw!, Mijn Dienaar, Ik hou Hem hoog, Mijn uitverkorene in Wie Mijn ziel welgevallen heeft. Ik geef Mijn geest op Hem. Hij zal oordeel doen uitgaan tot de naties. (SW)[Jes. 42:1]
Terug naar de index.
Naar Mattheüs 4
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.