Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Mattheüs
Hoofdstuk 9

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

1 En tot in een schip instappend* vaart* Hij over en kwam tot in Zijn eigen °stad. en °Nazaret verlatend, komt Hij en en Hij woont in Capernaüm, bij de zee, bij de grenzen van Zebulon en Naftali (SW)[Matt. 4:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-8

Vergelijk met Marcuseen verdediging 2:1-12; Lukaslichtgevend 5:17-26.


2 En neem waar, zij brachten een verlamde naar Hem toe, neerliggend op een ligbed. En °JezusJAH redt, hun °geloof waarnemend, zei tot de verlamde: "Houd moed, kind, jouw °zonden worden losgelaten." Hij nu zei tot haar: "Jouw °zonden zijn losgelaten." (SW)[Luc. 7:48]
3 En neem waar, sommigen van de schriftgeleerden zeggen* in zichzelf: "Deze lastert!"
4 En °JezusJAH redt, hun °gevoelens waargenomen hebbend, zei: "Waarom voelen jullie van binnen boosaardige dingen in jullie °harten? 2 U, U weet mijn zitten en mijn opstaan; U begrijpt mijn gedachte van verre.(SW)[Psalm 139:2]
5 Want wat is makkelijker te zeggen: "Jullie °zonden worden losgelaten," of te zeggen: "Kom overeind en wandel!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Verlamming en alle andere ziekten zijn slechts een gevolg, waarvan zonde de oorzaak is. Nee, niet de persoonlijke zonden van de verlamde, maar de zonden van de mensheid in het algemeen, want alle mensen worden geboren met een erfenis van zonde en leven in een atmosfeer die zwanger is van verkeerd handelen. Maar de grote waarheid die hier wordt geleerd is dat de lichamelijke zegeningen van het komende koninkrijk een zekere basis hebben in de vergeving van zonden. Dus, in dit toneeltje, dat het gelovend overblijfsel van Israëlstrijder van God veronderstelt die Hem als hun MessiasGezalfde ontvangen, lijkt de Heer eerst de verlamde over het hoofd te zien, en vergeeft zijn zonden. Het uitstel en het ongeloof van de schriftgeleerden, doen denken aan de afval van de natie en het daaruit volgende uitstelt van lichamelijke zegeningen tot het koninkrijk komt en het gezag van de Zoon van de Mensen om zonden te vergeven volledig wordt uitgeoefend, gevolgd door gezondheid, kracht; en energie zal in het millennium het deel zijn van de mensheid. Indien menselijke regeringen voorbij de uitbraken en symptomen zouden kunnen komen en zonde afhandelen, dan zou het niet nodig zijn zich bezig te houden met alle kwalijke gevolgen. Zij kunnen nooit gezondheid en rechtvaardigheid brengen.


6 Opdat jullie nu zullen waarnemen dat de Zoon van de mens autoriteit heeft op °aarde zonden los te laten: (dan zegt Hij tot de verlamde) 'Overeind komend, pak jouw °ligbed op en ga heen, tot in jouw °huis!'"
7 En overeind komend kwam hij weg tot in zijn °huis.
8 De scharen nu, dit waarnemend, werden bevreesd en zij verheerlijken* de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Die zulke autoriteit geeft aan de mensen.
9 En °JezusJAH redt, van daar passerend, nam een mens waar, zittende op het tolkantoor, Mattheüsgeschenk van JAH genaamd wordend, en Hij zegt tot hem: "Volg Mij". En opstaand* volgt* hij Hem. 43 De volgende morgen wil Hij uitkomen tot in °Galilea en Hij vindt Filippus. En °Jezus zegt tot hem: "Volg Mij!" (SW)[Joh. 1:43] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9-15

Vergelijk met Markuseen verdediging 2:13-20; Lukaslichtgevend 5:27-35.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Het is een zeer opvallend vertoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s genade en wijsheid, dan een man als Mattheüsgeschenk van JAH gekozen zou worden tot apostel, en verder bekrachtigd zou worden om dit verslag te schrijven van Israëlstrijder van God’s Koning. Dit was tegengesteld aan alle dictaten van menselijke wijsheid. Mattheüsgeschenk van JAH was een tollenaar of belastinginner, een klasse die, mogelijk, meer gehaat werd dan vreemdelingen, en meer geminacht dan zondaars. De Romekrachtinse regering verzamelde niet rechtstreeks de belastingen van de naties die onder hun juk waren, maar besteden dat uit aan onderschikten. Een gebied werd verkocht voor wat het op zou brengen, en de inner ontving zijn loon door zoveel te vragen als hij maar kon krijgen. Daarom verzamelden zij weelde ten koste van hun arme landgenoten en ten voordele van een vreemde overheid. Toch koos Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zo’n verrader van zijn land om de heerlijkheden van de Koning te beschrijven! Zijn gepastheid was niet door zijn geboorte, maar uit Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.


10 En het gebeurde dat Hij aanlag aan de tafel in het woonhuis, en neem waar, vele tol-incasseerders en zondaars kwamen en lagen samen met °JezusJAH redt aan tafel en met Zijn °leerlingen.
11 En dit waarnemend zeiden de FarizeeënAfgescheidenen tot Zijn °leerlingen: "Vanwege wat eet jullie °leraar met de tol-incasseerders en zondaars?" De Zoon van de mens is gekomen, etend en drinkend, en jullie zeggen: 'Neem waar! Een mens, een eter en wijndrinker, een vriend van tol-incasseerders en van zondaars!'(SW)[Luc. 7:34] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Zie 11.19; Lukaslichtgevend 15:2


12 Dit nu horend*, zei Hij: "De sterken hebben geen behoefte aan de arts, maar die een kwaal hebben. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

De krachtigen hebben het nodig dat ze hun zwakheden geleerd krijgen en de rechtvaardigen hun zondigheid. Dan, en alleen daarna, zijn zij zich bewust van de noodzaak voor een Redder.


13 Maar gegaan zijnde, leert wat dit is: 'Ontferming wil Ik en geen offer'. Want Ik kwam niet om rechtvaardigen te roepen*, maar zondaars." 6 Want Ik verlang vriendelijkheid en niet een slachtoffer, en kennis van Elohim, meer dan opstijgoffers. (SW)[Hos. 6:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Zie 12:7: Hoseahulp (van JAH) 6:6; Micah 6:6-8; 1Timotheüsgodsvereerder 1:15


14 Op dat moment komen de leerlingen van JohannesJAH is genadig tot Hem, zeggend: "Waarom vasten wij en de Farizeeënafgescheidenen veel, maar Uw °leerlingen vasten niet?" 33 Want Johannes de Doper is gekomen, noch brood etend, noch wijn drinkend, en jullie zeggen: 'Hij heeft een demon.' 34 De Zoon van de mens is gekomen, etend en drinkend, en jullie zeggen: 'Neem waar! Een mens, een eter en wijndrinker, een vriend van tol-incasseerders en van zondaars!'(SW)[Luc. 7:33,34] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Het is een zeer moeilijke les voor de heiligen om te leren: dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s handelen met Zijn schepselen verandert en dat hun gedrag overeenkomstig verandert. JohannesJAH is genadig’ discipelen dachten dat de volgers van de Heer zouden doen zoals zij deden. Maar de komst van ChristusGezalfde veranderde de omstandigheden totaal. Hij was de Bruidegom, zij waren de Bruid. JohannesJAH is genadig had ze voorgesteld. Hoe onpassend zou het voor hen zijn om te vasten! Ze zouden moeten feesten! En dat deden ze. De Heer verscheen in Kanaplaats van riet, en op vele andere feesten.


15 En °JezusJAH redt zei tot hen: "De zonen van het bruidsvertrek1) kunnen niet rouwen zolang de bruidegom bij hen is. Maar er zullen dagen komen wanneer ook maar de bruidegom van hen weggenomen zal worden, en dán zullen zij vasten. 29 Die de bruid heeft is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die staat en hem hoort, verheugt zich in vreugde vanwege de stem van de bruidegom. Deze dan, mijn °vreugde, is vervuld. (SW)[Joh. 3:29]
16 Maar niemand zet een verstellap van afgescheurde stof, niet gekrompen, op oude bovenkleding, want het vulstuk neemt iets weg vanaf de bovenkleding en de scheur wordt erger. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16-17

Vergelijk met Marcuseen verdediging 2:21-22; Lukaslichtgevend 5: 36-39.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

JohannesJAH is genadig’ bediening van de oude mantel, de oude wijnzakken. De bediening van de Heer was het ongekrompen kleed, de nieuwe wijnzakken. Ze kunnen niet zonder rampen verbonden worden. Hoeveel meer is dit vandaag waar! Sinds de dagen van JohannesJAH is genadig en het onderwijs van onze Heer, is allesoverstijgende waarheid onthuld die Hij nooit aan hen kon mededelen. Ons gedrag zou een moeten zijn met deze hogere en latere onthulling. Toch lijken de meeste heiligen er tevreden mee te zijn zich te gedragen als de discipelen van JohannesJAH is genadig of als die van onze Heer. Het is dan ook geen wonder dat de stof scheurt en hun bedekking versleten is. Het is geen wonder dat de wijn de zakken doet barsten en de vreugde er van verspild wordt. Laten we de nieuwe wijn, die we ontvangen hebben, bewaren in nieuwe zakken die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft geleverd. Laten we leven en handelen in overeenstemming met de hoogste onthulling, gegeven in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven.


17 Ook werpen zij niet jonge wijn tot in oude leren zakken, anders zullen de leren zakken zeker barsten en de wijn wordt verspild en de leren zakken gaan verloren. Maar zij werpen jonge wijn tot in nieuwe leren zakken en beide worden goed bewaard."
18 Terwijl Hij deze dingen tot hen spreekt, neem waar, één overste, naar Hem toe komend, aanbad Hem, zeggend dat: "Mijn °dochter overlijdt* op dit moment, maar kom, leg Uw °hand op haar en zij zal leven!" En bij het ondergaan van de zon, nu, leidden allen zovelen als die zwak zijn, met allerlei ziekten, hen naar Hem toe. De handen opleggend, geneest Hij hen[Luc. 4:40] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Vergelijk met Markuseen verdediging 5:22-43; Lukaslichtgevend 8: 41-56


19 En overeind komend volgen* °JezusJAH redt en Zijn °leerlingen hem.
20 En neem waar, een vrouw, twaalf jaren bloedvloeiend, komt van achter naar Hem toe. Zij raakt* het kwastje van Zijn °bovenkleding aan, 25 En een vrouw die vele dagen een ontlading van haar bloed ontlaadt, niet in de tijd van haar isolatie, of wanneer zij ontlaadt bovenop haar isolatie, dan zijn alle dagen van haar ontlading van haar onreinheid als de dagen van haar isolatie. Zij is onrein. (SW)[Lev. 15:25] - En waar Hij ook ging, tot in dorpen of tot in steden of tot in velden, plaatsten zij de zwak zijn in de markten en zij riepen Hem op dat zij zelfs maar de zoom van Zijn bovenkleding zouden aanraken. En zovelen als hem maar aanraken werden gered. (SW)[Mar. 6:56] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Zie Numeri 15:37-41

Hoe vaak is er een aanzienlijke onderbreking in het uitvoeren van een wonder! De dode dochter, die Israëlstrijder van God als natie vertegenwoordigt, wacht op Zijn komst. Zo portretteert Ezechiël Israëlstrijder van God vóór Zijn heerlijke verschijnen. Ze zijn dood. Maar op de weg raakt een vrouw heimelijk de kwast van Zijn mantel aan. De kwast spreekt van dat wat de mantel af maakt en komt overeen met Zijn werk op Golgothaschedel, waar Hij de mantel van rechtvaardigheid voltooide die Hem kleedde. Contact met dat voltooide werk redde menig zondaar tijdens de interval tussen Zijn belofte om terug te komen en Zijn komst. Hoewel de huidige pauze van genade een groot geheim was, en in deze roerende scene niet eens werd medegedeeld, hebben we hier toch een absolute hint van de richting waarin Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s genade zou vloeien, indien die gehinderd zou worden door de afval van Israëlstrijder van God.


21 want zij zei in zichzelf: "In het geval dat ik alleen Zijn °bovenkleding zou aanraken zal ik gered worden."
22 °JezusJAH redt nu, Zich omkerend en haar waarnemend, zei: "Houd moed, dochter! Jouw °geloof heeft jou gered." En de vrouw werd gered vanaf dat uur. En op het geloof van Zijn °naam, deze die jullie aanschouwen en jullie hebben waargenomen, maakt Zijn °naam stabiel. En het geloof, dat door Hem is, geeft aan hem deze °intactheid, tegenover jullie allen. (SW)[Hand. 3:16]
23 En °JezusJAH redt, komend tot in het woonhuis van de overste en de fluitspelers en de rumoer makende schare waarnemend,
24 zei: "Trekt jullie terug, want het jonge meisje stierf niet, maar zij sluimert." En zij lachten Hem uit! Hij zei deze dingen en na dit zegt Hij tot hen: "Lazarus, onze °vriend, is ten ruste gelegd, maar Ik ga opdat Ik hem uit de slaap zou halen."(SW)[Joh. 11:11]
25 En toen de schare werd uitgedreven, vat Hij, binnenkomend, haar °hand. En het jonge meisje kwam overeind. En naderend wekt Hij haar op, haar hand vattend. En de koorts laat haar onmiddellijk los en zij bediende Hem.(SW)[Mar. 1:31]
26 En de faam hiervan kwam uit tot in heel dat °land.
27 En °JezusJAH redt passeerde van daar. Twee blinden volgen* Hem, luidkeels roepend en zeggend: "Ontferm U over ons, Zoon van Davidgeliefde!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

Blindheid is vandaag de dag een zeer vaak voorkomende aandoening in oosterse landen. De stralen van de zon of gebrek aan zorg tijdens de jeugd, kost velen het zicht. Deze mannen waren kennelijk lichamelijk blind geworden, maar hadden voldoende geestelijk zicht om hun Redder te kunnen zien. Daarom werpt Hij de last van geloof op hen. Dit is in een opmerkelijke tegenstelling tot het volgende geval, want de doofstomme was niet in staat om te geloven, zolang hij bezeten werd door een demon.


28 En tot in het woonhuis komend, komen* de blinden tot Hem. En °JezusJAH redt zegt tot hen: "Geloven jullie dat Ik dit kan doen*?" Zij zeggen tot Hem: "Ja, Heer!"
29 Dan raakt* Hij hun °ogen aan, zeggend: "Laat het voor jullie geworden overeenkomstig jullie °geloof!" Dan, antwoordend, zei °Jezus tot haar: "O, vrouw! Groot is jouw °geloof! Laat jou gebeuren zoals jij wil!" En haar °dochter werd gezond gemaakt in dat °uur.(SW)[Matt. 15:28]
30 En hun °ogen werden geopend. En °JezusJAH redt briest* tot hen: "Ziet! Laat niemand dit weten!" En Hij waarschuwde hen, dat niemand iets zou zeggen. Maar hoe meer Hij hen waarschuwde, veeleer verkondigden zij het.(SW)[Mar. 7:36]
31 Maar zij, uitkomend, maken Hem ruchtbaar in heel dat °land.
32 En bij hun uitkomen nu, neem waar, zij brengen* een doofstomme naar Hem toe, een door demonen gedrevene. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

Een van de hoofdkenmerken van het komende koninkrijk zal de afwezigheid van SatanTegenstander en andere boze geesten zijn. Daarom is ieder geval van het uitwerpen van demonen een demonstratie van Zijn macht om de troon te nemen. Er kon geen beter bewijs zijn dat Hij de MessiasGezalfde was, dan Zijn macht over het onzichtbare domein van duisternis. In de tijd van het einde zal het wilde beest Zijn grote tegenstander aan de menselijke kant zijn (Openb. 13:1). Maar het is de draak die het beest zijn macht en troon en gezag geeft (Openb. 13:2). Daarom wordt niet alleen het wilde beest gearresteerd (Openb. 19:20), maar wordt de draak 1000 jaren lang gebonden (Openb. 20:2).


33 En als de demon uitgeworpen is, spreekt* de doofstomme. En de scharen verwonderen* zich, zeggend: "Nooit verscheen zoiets in °Israëlstrijder van God." 14 Hij was een demon aan het uitwerpen en het was een doofstomme. En het gebeurde toen de demon uit kwam, dat de doofstomme spreekt. En de scharen verwonderen zich. (SW)[Luc. 11:14] - 12 En hij kwam overeind en meteen de ligmat oppakkend kwam hij naar buiten, vlak voor allen, zodat allen buiten zichzelf zijn en °God verheerlijken, zeggend: "Zoiets namen wij nog nooit waar!" (SW)[Mar. 2:12]
34 Maar de Farizeeënafgescheidenen zeiden: "In naam van de overste van de demonen werpt hij de demonen uit." En de schriftgeleerden die afdaalden van Jeruzalem zeiden: "Hij heeft Beëlzebul" en "In naam van de overste van de demonen werpt hij de demonen uit!"(SW)[Mar. 3:22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

34

Bij een andere gelegenheid wordt ons verteld dat dit hoofd van de demonen Beëlzebulheer van het huis is (12.24). Dit is de lastering tegen de heilige Geest, die niet in deze aion vergeven kan worden of in de komende (12:31). De reden hiervoor is zeer eenvoudig te zien. Deze tekenen waren de krachten van de komende aion, bedoeld om de natie er van te overtuigen dat de MessiasGezalfde aanwezig was en hen te bewegen in hem te geloven. Indien nu juist die tekens die Zijn MessiasGezalfdeschap zouden moeten aantonen aangegrepen worden om aan te geven dat Hij in onder een hoedje speelt met de krachten van de duisternis, dan is het onmogelijk dat zij zich zouden bekeren en geloven. De "onvergeeflijke" zonde bestaat uit het werk dat van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s heilige Geest is, toeschrijven aan duistere geesten. Vandaag bestaat het tegenovergestelde gevaar van het toeschrijven van alle bovennatuurlijke manifestaties aan de heilige Geest. De geesten moeten onderzocht worden door het woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Dat hun onderwijs en werk een zeer nauwkeurige imitatie is, zo nauwkeurig dat het de grote meerderheid van de heiligen misleidt, is geheel naar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ voorzeggingen over de eindtijd. We weten dat, ergens in het Christendom, vandaag, de demonen de heiligen misleiden. Het feit dat zij dit niet weten verandert er niets aan.


35 En °JezusJAH redt trok rond, alle °steden en °dorpen onderwijzende in hun °synagogen, en het evangeliegoede bericht van het koninkrijk proclamerend en alle ziekte en alle gebrekkigheid genezend. 38 En Hij zei tot hen: "Wij zullen ergens anders gaan, tot in de plattelands-steden, opdat Ik ook daar zou verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgegaan." 39 En Hij kwam verkondigend tot in hun °synagogen in heel °Galilea en demonen uitwerpend. (SW)[Mar. 1:38,39] - En Hij geneest velen die een kwaal hebben met allerlei ziekten en Hij wierp vele demonen uit. En Hij liet de demonen niet spreken, omdat zij Hem waargenomen hadden de Christus te zijn.(SW)[Mar. 1:34] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

35

Vergelijk met Markuseen verdediging 6:6; Lukaslichtgevend 8:1-3


36 Nu de scharen waarnemend, wordt Hij aangaande hen met mededogen bewogen*, omdat zij vermoeid en neergegooid waren, als schapen die geen herder hebben. En uitgaande nam Hij een talrijke schare waar en Hij werd met mededogen over hen bewogen, omdat zij als schapen waren die geen herder hebben. En Hij begint hen vele dingen te onderwijzen.(SW)[Mar. 6:34] - 17 die voor hun aangezichten uit zal gaan en die voor hun aangezichten komt, en die hen zal doen uitgaan en die hen doet komen, zodat de vergadering van JAHWEH niet zal worden als de kudde kleinvee waarvoor niemand herder is." (SW)[Num. 27:17]
37 Dan zegt Hij tot Zijn °leerlingen: "De oogst is inderdaad veel, maar de werkers zijn weinigen. Zeggen jullie niet: 'Het is nog vier maanden en dan komt de oogst?' Neem waar, Ik zeg tot jullie, hefm jullie ogen op en slam de velden gade, want zij zijn reeds wit voor de oogst.(SW)[Joh. 4:35]
38 Smeekt dan de Heer van de oogst, zodat Hij werkers zou uitdrijven tot in Zijn °oogst." Hij nu zei tot hen: "De oogst is zeker veel, maar de werkers zijn weinig. Smeekm dan de Heer van de oogst, dat Hij werkers zou uitdrijven tot in Zijn °oogst.(SW)[Luc. 10:2]

1) Bruidsvertrek - Gr. Numphoon - de kamer of de ruimte waar de bruiloft wordt gevierd.


Terug naar de index.
Naar Mattheüs 10
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.