Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 1

[Commentaar-Inleiding]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

De openbaring van JezusJAH redt ChristusGezalfde
Gewoonlijk genoemd
Openbaringen

HET DOEL EN BEREIK VAN OPENBARING

De titel van deze rol, "De openbaring van JezusJAH redt ChristusGezalfde," is een uittreksel van deze hele profetie. Tot dan toe had ChristusGezalfde Zich verborgen. Hier staat Hij op het punt de bedekking af te werpen en Zijn publieke plaats in de zaken van de mensheid in te nemen. Hij moet onthuld worden. Zijn naam en titel zijn de sleutel tot het karakter van deze openbaarmaking.

De persoonlijke naam van onze Heer, JezusJAH redt, betekent JAHWEH de Redder. JAHWEH is de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van IsraŽlstrijder van God. Daarom wordt ChristusGezalfde in deze profetie gepresenteerd als de Redder van het volk van het verbond. De naam JAHWEH wordt benadrukt door de vertaling er van in "Hij Die is, en Die was en Die komt" (1:4).

De officiŽle titel van onze Heer, ChristusGezalfde (de gezalfde), is de sleutel tot Zijn onthulling, want die bevat in zichzelf de drie karakters waarin Hij verschijnt. Net zoals onze bewustwording van de schoonheden en zegeningen van licht zeer vergroot worden wanneer we het gebroken zien in de drie primaire kleuren, geel, rood en blauw, zo worden de drievoudige elementen van de titel ChristusGezalfde afzonderlijk aan ons gepresenteerd, maar nu en dan vermengd, opdat we een helder en hartversterkende waardering krijgen van de zegeningen en schoonheden die gezien zullen worden wanneer Hij opstaat als de Zon van Rechtvaardigheid over deze donkere en akelige wereld. Vanouds waren er drie klassen die gezalfd werden: profeten, heersers en priesters. Elk van deze ontving de heilige zalfolie bij aanvang van zijn ambt. SamuŽlvan God gebeden, de profeet, Davidgeliefde, de koning, en Ašronlichtbrenger, de priester, waren allen "christussen" dankzij hun zalving. JezusJAH redt ChristusGezalfde combineert deze drie ambten in Zichzelf. In deze profetie wordt Hij eerst onthuld als Profeet voor Zijn volk (1:4; 3:22), dan als Koning (4:1 Ė 11:18) en als Priester (11-19-20:15). Nadat het hoogtepunt is bereikt bij de nieuwe schepping (21:1), worden deze titels in omgekeerde volgorde herhaald in de afsluitende periode. De tempel (21:1-27) en de Troon (22:1-5) houden ons eerst bezig en dat verschijnt opnieuw de Profeet met Zijn afsluitende boodschap (22:6-17).

De literaire structuur verdeelt dit boek in twee grote onderdelen, de een speelt zich af op de huidige aarde en de ander op de volgende. Het eerste gaat over de dag van JAHWEH, de tweede over de dag van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. De tijd die dit beslaat wordt de aionen van de aionen (of tijdperken) genoemd. Het eerste onderdeel beslaat de eerste van deze aionen, de tweede de laatste, en wordt de aion van de aionen genoemd. Het tweede onderdeel kan lang duren, maar wordt kort verteld, terwijl het eerste deel, als we de duizend jaren aanvaarden, waarvan weinig wordt gezegd, het merendeel van het boek beslaat, ook al is het maar een korte periode. Dit is de grote oordeelstijd die de aarde voorbereid op de komst van de MessiasGezalfde.

De oordelen van dit boek hebben als doel het afdwingen van het recht van ChristusGezalfde om de Heerser en Priester over hen te zijn. Oordeel moet beginnen bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers huis, daarom presenteert Hij Zijn eisen als Profeet eerst aan de synagogen van Zijn eigen volk IsraŽlstrijder van God in de boodschap aan de zeven ekklesias.

Dan wordt de troon van de hemel opgericht en Zijn koninklijke rechten gevestigd. De wereld die Hij vrijkocht als Lam zal door de Leeuw verlost worden. De Troonoordelen worden verdeeld in drie nauw verbonden, maar onderscheiden secties: de zegels, de trompetten en de donders. De opening van de zegels geeft ons een algemeen verslag van de hele periode, helemaal tot aan de vestiging van het koninkrijk. De oordelen, in het bijzonder de eerste vier, zijn spreekwoordelijk van aard en grijpen zowel de heilige als de zondaar aan. Het vijfde zegel roept om wraak over IsraŽlstrijder van Gods tegenstanders. De trompetten zijn het antwoord op deze roep. Het tussenliggende deel brengt een voorziening voor de bescherming van de heiligen tijdens het blazen van de trompetten. De 144.000 zijn verzegeld en er voor beschermd. Deze oordelen lopen er op uit dat het koninkrijk van deze wereld onder het gezag komt van onze Gezalfde Heer.

De tempeloordelen zijn tweevoudig. Eerst is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers verbond met IsraŽlstrijder van God in beeld en wordt Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter afgeschermd van het wilde beest. Wanneer de wet wordt getoond en de vloeken er van worden uitgegoten, in het bijzonder op hen van de afvallige natie die een valse soevereiniteit ober de aarde genieten in Babylonwirwar, wordt dit gevolgd door het huwelijk van het Lammetje en het millennium. De sectie eindigt met het Grote Witte Troon gericht, waar alle zaken van deze huidige aarde worden afgewikkeld.

In het laatste grote onderdeel is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verzoend met heel de mensheid. Het Priesterschap verdwijnt, maar heerschappij gaat voort tot aan de voleinding.


[Commentaar-Structuur]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

DE LITERAIRE STRUCTUUR VAN OPENBARING
viervoudige terugkeer

INTRODUCTIE (1:1-3) De snelle openbaring van JezusJAH redt ChristusGezalfde
- Zegeningen aan de lezer, toehoorder en bewaarder

  BOODSCHAPPEN AAN DE ekklesiaS (1:4-3:22)
   - Beloning naar daden (2:23 enz,)

   DE TROON (4:1-11:18) De politieke verlossing van de Aarde
    - Voorbereidend visioen: De Troon, de Rol en het Lammetje (4:1-5:15)

    DE ZEVEN ZEGELS herstellen de soevereiniteit van de aarde aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.
      - De vier paarden (voorzienigheid):
      - Verre overwinning, oorlog, hongersnood, pestziekten (6:1-8)
      - De heiligen geslagen. De grote beroering (6:9-17)
      - Voorbereidend visioen: De 144.000 en de grote menigte (7:1-17)

    DE ZEVEN TROMPETTEN
      - De eerste vier: het land, de zee, de wateren, de zon (8:7-12)
      - De drie wee trompetten: de afgrond, de Eufraat
      - Voorbereidend visioen: de boodschapper en de open rol (10:1-3)

    DE ZEVEN DONDERS
      - De kleine rol opgegeten
      - De tempel gemeten, de twee getuigen (11:1-14)
      - De zevende trompet (11:15-18)

       DE TEMPEL (11:19-20:15) De religieuze verlossing van de aarde.
         - De ark van het verbond in beeld (Trouw IsraŽlstrijder van God verlost 11:19)
         - De stergekroonde vrouw en haar mannelijke zoon (12:1-2, :5-6, :14-16)
         - De draak en zijn boodschappers (12:3-4; :7-12, :17)
         - Het wilde beest en zijn profeet (13)
         - De 144.000 en de gezegende doden (14:1-13)
         - De oogst, zegen (14:14-16)
         - De lezing, oordeel (14:17-20)
         - De tabernakel van het getuigenis in beeld (afvallig IsraŽlstrijder van God vernietigd)

            DE ZEVEN SCHALEN
           - De ontrouwe vrouw (17:1-6)
           - Het scharlaken wilde beest (17:7-11)
           - De tien horens (17:12-13)
           - Groot Babylonwirwar (18 - 19:5)
           - Het huwelijk van het Lammetje, zegen (19:6-10)
           - Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers grote diner, oordeel (19:11-21)
           - SatanTegenstander gebonden: Het millennium (20:1-4)
           - De eerste opstanding: Oordeel over de heiligen (20:5-6)
           - SatanTegenstander losgelaten: de korte era van oorlog (20:7-10)
           - De tweede opstanding: oordeel over zondaars (20:11-15)

       DE TEMPEL (21:1-27) De Here Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Almachtig en het Lammetje (21:23)
        Het heilige Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter daalt neer uit de hemel

      DE TROON (22:1-5)
        - De rivier van Leven (geen bliksem en donder) komt voort uit de Troon, zegen brengend (geen toorn).

     BOODSCHAPPEN AAN DE ekklesiaS (22:6-17)
       - Loon naar werken (22:12)

AFSLUITING (22:18-21) Vloek over hem die toevoegt of wegneemt uit deze rol.
   - De snelle komst van de Here JezusJAH redt.


[Commentaar-Kaart]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch


DE TIJDSPERIODES VAN OPENBARING

De kaart is ontworpen om, in ťťn oogopslag, alle tijdsperiodes te geven die genoemd worden of waar naar wordt verwezen, van de grote aionen of tijdperken, tot en met de dagen van DaniŽlrechter is Gods visioenen. Om dit te bereiken is de korte era van oordeel bij aanvang van de dag van de Heer uitgebreid, zoals aangegeven door de afwijkende lijnen. In deze era vinden de meeste gebeurtenissen in deze rol plaats.

De aionen of tijdperken zijn vijf in getal. Deze rol overspant de laatste twee, die, aangezien ze voortkomen uit de eerste drie, de "aionen van de aionen" worden genoemd (1:6, 18, 4:9, 10, 5:13, 7:12, 10:6, 11:15, 14:11, 15:7, 19:3, 20:10, 22:5).

De eerste van deze twee aionen omvat de Dag van de Heer, de tweede de Dag van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. De huidige is de Dag van de Mens (1Kor. 4:3).

De zeventig heptaden of "Weken" worden voorzegd in DaniŽlrechter is God (9:24). Van het twintigste jaar van Artaxerxes (Neh. 2:1,5) tot aan ChristusGezalfdeí intrede in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter (Luk. 19:37,44) was een periode van exact 173.880 dagen, of 69 heptaden van jaren, 360 dagen per jaar tellend. De zeventigste heptade is nog steeds toekomst (Dan. 9:26). DaniŽlrechter is God verdeelt die in tweeŽn door het verbreken van een verdrag, wanneer offer en geschenkoffers worden gestopt (Dan. 9:27). Dit laat ons de periode over van 42 maanden, waar in deze rol vaak naar wordt verwezen (11:2; 13:5), 1260 dagen (11:3;12:6) en "tijd, tijden en een halve tijd" (12.14). Deze zijn in hoofdzaak de laatste helft van de heptade. Het midden van de heptade is het begin van meest van de bewegingen in deze rol en het einde sluit ze af.

Deze profetie wordt niet in een chronologische volgorde gegeven, maar geeft een algemeen beeld onder de zegels, breidt het zevende zegel uit onder de trompetten, en breidt mogelijk de zevende trompet uit onder de schalen. Het einde van de zeventigste heptade wordt op zín minst vijf maal bereikt, en het verhaal gaat dan terug om verdere details in te vullen.

De dagen na ChristusGezalfdeí openbaar wording zijn genomen uit DaniŽlrechter is Gods profetie.

DE DAG VAN JAHWEH

De Dag van de Heer, of JAHWEH (Jes. 13:9) is een dag van verwoesting, een wrede dag met toorn en verontwaardiging (Jes. 13:13; Sef. 2:2,3), waarin de sterren en sterrenbeelden en de zon en maan verduisterd zullen worden (Joel 2:10,30,31; 3:15 Ė verg. Openb. 6:12), waarin Hij de bewoners van de wereld straft voor hun kwaad, waarin Babylonwirwar omver geworpen zal worden (verg. Openb. 18), en waarin JAHWEH Zijn volk IsraŽlstrijder van God herstelt in hun eigen land en hen rust geeft (Jes. 14:1,3). Het is een dag van strijd (Eze. 13:5), een dag van hongersnood (Joel 1:16 -verg. Openb. 6:6) en vuur (Joel 1:19-verg. Openb. 8:7), een dag van diepe duisternis en onderaardse verschrikkingen (Joel 2:2,4 Ė verg. Openb. 9:17), een grote en vreselijke dag (Joel. 2.11), wanneer Hij brult vanuit Zionburcht (Joel 3:16), een dag van wee (Amoskrachtig 5:18,20 Ė verg. Openb. 8:13). Het zal de naties oordelen (Oba. 15,21; Eze. 30:3) en daarin zal Hij het koninkrijk oprichten (Openb. 11:15). Het is een dag van toorn (Sef. 1:14,15 Ė verg. Openb. 6:17), van moeite en benauwdheid (Sef. 1:15 Ė verg. Openb. 7:14). In die dag zal Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter belegerd worden en ingenomen door een leger van alle naties (Sef. 1:15 Ė verg. Openb. 16:14) en Zijn voeten zullen weer staan op de Olijfbergeen bergrug ten oosten van Jeruzalem (Zacjh. 14:4; Hand. 1:10,12). "De ogen van de hooghartigheid van de mens worden omlaag gebracht, en de hoogheid van de sterveling wordt neergebogen. En in die dag zal alleen JAHWEH ondoordringbaar zijn. Want er komt een dag van JAHWEH van de menigten over allen die trots en hoog zijn, en over een ieder die verheven en vernederd is." (Jes. 2:11,12;SW).

Dit staat in contrast met het heden, dat de "Mensendag" is (1Kor. 4:3), waarin mensen hooghartig en hoog en zelfgenoegzaam zijn. De Dag van JAHWEH zal komen als een dief in de nacht (1Thess. 5:2; 2Petr. 3:10). Die dag kan pas komen na de afval (2Thess. 2:3). Hij sluit af met het vergaan van de hemelen en de aarde (2Petr. 3:10,13 Ė verg. Openb. 20:11) en de schlepping van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde (Jes. 65:17; 2Petr. 3:13 Ė verg. Openb. 21:1-5). Die onder Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí prediking waren, werd verlossing beloofd van die dag van toorn (1Thess. 1.10; 5:11; 2Thess. 2.2; Rom. 5:9). Voordat die dag komt zullen ze samen bij de Heer verzameld worden bij Zijn komst (2Thess. 2:1). Aan het einde van de Dag van JAHWEH zullen de hemelen vergaan en de elementen zullen met hitte smelten, vanwege de komst van de Dag van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (2Petr. 3:12). Dan zullen er nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zijn (2Petrusrots 3:13 Ė verg. Openb. 21:1).

DE
AIONEN
DE DAGEN DE
ZEVENTIG HEPTADEN

EEN KAART VAN DE TIJDSPERIODEN
VAN DE OPENBARING VAN
JEZUS CHRISTUS
EN DE PROFEET DANIEL

IN DE VERSCHILLENDE
KARAKTERS VAN

A.D. 33 (?)

7 Heptaden
-------
62 Heptaden
-------

 
PROFEET KONING PRIESTER
Het

MENSEN
DAG

 

 

Heden

ZEGELS
TROMPETTEN
DONDERS
SCHALEN
                

    

DE VIER
PAARDEN

I.
WIT
Boog

---
II.
ROOD
Zwaard

---
III.
ZWART
Weegschalen

---
IV.
Grouw
Dood

DE
ZEVENTIGSTE
HEPTADE
OF "WEEK"

 

 

 

Midden van de heptade

-----------
DE


AIONENVANDEAIONEN
----------
DE  
DAG VAN
DE HEER

----------

DE
DAG
VAN
GOD

 

De
Twee
Getuige-
nissen

Getuig
1260
Dagen
Het verbond

V.
---
VI.
---


VII.

3 dagen
Dagelijks offer is verbroken

1 Hagel, Vuur, Bloed
2 Berg van vuur
3 Ster, Absintsterke drank op basis van anijs
4 Een derde verduisterd
5 Afgrond, sprinkhanen
6 Cavalerie Leger
7 Het Koninkrijk


Zweren 1
Zee, Zielen sterven 2
Rivieren Bloed 3
Zon schroeit 4
Duisternis 5
Armageddon 6
Aardbeving 7

Ophouden

Het
Wilde
Beest
Gaat
door
en
De
Heilige
Stad
Vertreden
42
maanden

De
Vrouw
Ge-
voed
1260
dagen
of een
Tijd,
Tijden
and
een halve
tijd   
CHRISTUS'
OPENBARING
          De
beloften
aan de
overwinnaars
gaan door
voor
de aionen
van de aionen
De heiligen
regeren
voor
de aionen
van de aionen
1290
Offer
ó
1335
Het vorige
ó
2300
Tempel
ó

1000
jaren

Priesterschap
gaat niet
de laatste aion binnen

30 dagen
óvervolg
45 dagen
óOpstanding
965 dagen
óToegewijd

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN HET BOEK OPENBARING
1:1-20.   Inleiding.
2:1-3:22.     De mensen op de aarde.
4:1-5:14.       In de hemel (de troon - het boek en het Lam).
6:1-7:8.       Op de aarde (de zes zegels en de 144.000).
7:9-8:6.       In de hemel (de grote menigte en het 7e zegel).
8:7-11:14.       Op de aarde (de 6 bazuinen).
11:15-19a.       In de hemel (de 7e bazuin).
11:19b.       Op de aarde (de aardbeving etc.).
12:1-12.       In de hemel (Vrouw - kind - de draak)
      [Satans eerste rebellie - 4].
12:13-13:18.       Op de aarde (de draak en de twee beesten).
14:1-5.       In de hemel (het Lam en de 144.000).
14:6-20.       Op de aarde (de zes engelen).
15:1-8.       In de hemel (de zeven schaal engelen).
16:1-18:24.       Op de aarde (de zeven schalen).
19:1-16.       In de hemel (het huwelijk van het Lam etc.).
19:17-20:15.       Op de aarde (de laatste vijf oordelen).
21:1-22:5.     De mensen op de nieuwe aarde.
22:6-21.   Afsluiting.

1 De onthulling van JezusJAH redt ChristusGezalfde, welke °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan Hem geeft*, om aan Zijn °slaven de dingen te tonen* die met snelheid moeten gebeuren; en Hij duidt* het aan, afvaardigend* door Zijn °boodschapper, aan Zijn °slaaf JohannesJAH is genadig, 28 Maar eigenlijk is het Eloah in de hemelen die geheimen onthult en Hij maakte aan koning Nebukadnessar bekend wat er zal zijn in het laatste van de dagen. Uw droom en visoenen in uw hoofd, op uw bed, zijn deze: 29 U, koning, uw terugkerende gedachten op uw bed kwamen op: Wat zal na deze zijn? En de Onthuller van de geheimen maakte u bekend wat zal zijn. (SW)[Dan. 2:28,29] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Dit is de onthulling van een Persoon: JezusJAH redt ChristusGezalfde Ė niet slechts een voorzegging die door Hem wordt onthuld. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geeft het aan Hem als een beloning voor Zijn lijden.

Snel - niet spoedig, maar met snelheid. Op de morgen van de opstanding begonnen JohannesJAH is genadig en Petrusrots samen, maar JohannesJAH is genadig liep sneller dan Petrusrots (Joh. 20:4). Indien deze profetie spoedig nadat JohannesJAH is genadig schreef begon, is het zeker erg langzaam gegaan. Wanneer ze begint zal ze met grote snelheid rennen. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wacht met het uitdelen van genade, maar haast Zich met het uitvoeren van oordeel. Dit vraagt om een heel andere toekomstige vervulling.

Duidt aan Ė niet noodzakelijk door tekenen, maar in de gewone betekenis van dit woord, zoals de Heer Zijn dood aanduidde (Joh. 12:33; 18:32) en die van Petrusrots voorzegde (Joh. 21:19) en Festusfeestelijk Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí misdaden aan Caesarkeizer aanduidde (Hand. 25:27). Er zijn in deze rol slechts drie onderscheiden tekenen: de vrouw gekleed met de zon (12:1), de draak (12:3) en de zeven boodschappers die de zeven rampen hebben (15:1). Hiernaast doen de valse profeet (13.13,14; 19:20) en de geesten van demonen tekenen (16:14). Niets van de rest wordt door tekenen gecommuniceerd.


2 die getuigenis geeft* van het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en de getuigenverklaring van JezusJAH redt ChristusGezalfde, zoveel als hij waarnam. 9 En toen Hij het vijfde zegel opende nam ik onder het altaar de zielen waar van die afgeslacht zijn vanwege het woord van įGod en vanwege de getuigenverklaring die zij hadden. (SW)[Openb. 6:9]
3 Gelukkig die leest en het woord van de profetie hoort en de dingen bewaart welke in haar geschreven zijn, want de periode is nabij. 7 En neem waar, Ik kom snel! Gelukkig is hij die de woorden van de profetie van deze įboekrol bewaart." (SW)[Openb. 22:7] - 10 En hij zegt tot mij: "Jij zou de woorden van de profetie van deze įboekrol niet verzegelen, want de periode is nabij. (SW)[Openb. 22:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Nabij geeft een voorwaardelijke nabijheid aan. Het koninkrijk van de hemelen was nabij tijdens het vroege deel van de bediening van onze Heer. Het werd uitgesteld door Zijn verwerping. Het was opnieuw nabij toen het werd verkondigd door de apostelen, maar werd nogmaals door de natie IsraŽlstrijder van God verworpen. Petrusrots schrijft "De voleinding van alles nu is nabij gekomen" (1Petr. 4:7;SW); toch zijn bijna twintig eeuwen voorbij


4 JohannesJAH is genadig, aan de zeven ekklesias, die in °Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet zijn. Genade met jullie en vrede vanaf Die is en Die was en Die komt, en vanaf de zeven geesten die in het zicht van Zijn °troon zijn, 14 En Elohim zegt tot Mozes: "Ik ben die Ik ben." En Hij zegt: "Zo zeg jij tot de zonen van IsraŽl: 'Ik ben' zendt mij tot jullie." (SW)[Ex. 3:14] - 4 Wie bewerkt en doet dit? Die de generaties roept vanaf het begin? Ik, JAHWEH, de Eerste, en met de laatsten ben Ik. (SW)[Jes. 41:4] - 6 En ik nam waar: in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de oudsten, een Lammetje, staande als afgeslacht zijnde, hebbend zeven horens en zeven ogen, welke zijn de zeven geesten van įGod, die afgevaardigd zijn tot in heel de aarde. (SW)[Openb. 5:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

DE PROFETISCHE SECTIE

De goddelijke Naam, JAHWEH, is een eenheid van de drie tijdvormen van "zijn".

HIJ-ZAL-ZIJN ZIJNDE HIJ-WAS

De omgekeerde rangschikking hiervan wordt ťťn maal gebruikt (4:8) door de vier dieren. Hier en in 1:8 wordt de tegenwoordige tijd eerst gebruikt om de nadruk te leggen op het feit dat Hij nu aanwezig is:

DE ZIJNDE DE WAS DE KOMENDE

In 11:17 en 16:5 wordt de zinsnede "Die komt" weggelaten, omdat Hij wordt beschouwd als gekomen zijnde. De Naam is flexibel en past zich aan aan tijden en omstandigheden.


5 en vanaf JezusJAH redt ChristusGezalfde, de trouwe °Getuige, de Eerstgeborene van de doden en de Overste van de koningen van de aarde. Aan Die ons liefheeft en ons losmaakt* vanuit onze °zonden, door Zijn °bloed, 11 En ik nam de hemel waar, geopend zijnde. En neem waar, een wit paard en Die er op zit wordt genoemd Trouw en Waarachtig en Hij oordeelt en voert oorlog in rechtvaardigheid. (SW)[Openb. 19:11] - Ja, Ik zal hem tot een eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde. (SV)[Psalm 89:27] - 15 En de koningen van de aarde en de magnaten en de hoofdmannen over duizend en de rijken en de sterken en elke slaaf en vrije verbergen zichzelf in de grotten en in de rotsen van de bergen. (SW)[Openb. 6:15]
6 en ons tot een koninkrijk en priesters maakt* voor Zijn °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in de aionen van de aionen. Amen. 6 En jullie zullen priesters van JAHWEH geroepen worden, dienverrichtenden van onze Elohim zal men tot jullie zeggen. Jullie zullen het vermogen van naties eten en in hun heerlijkheid zullen jullie jezelf veranderen. (SW)[Jes. 61:6]
7 Neem waar! Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook die Hem doorstaken*, en al de stammen van het land zullen heftig over Hem treuren. Ja! Amen! 13 Ik was aan het waarnemen in de visioenen van de nacht en aanschouw!, met de wolken van de hemelen kwam iemand aan als een zoon van een sterveling. Hij was tot aan de Verplaatser van Dagen en men bracht Hem naderbij, voor Hem. (SW)[Dan. 7:13] - 10 En Ik zal over het huis van David en over de inwoner van Jeruzalem een geest van genade en smeekbeden uitgieten. En zij zullen kijken naar Mij Die zij doorstaken. En zij zullen rouwklagen over Hem als een rouwklacht over de enige zoon. En zij zullen bitter verdriet hebben over Hem zoals men bitter verdriet heeft over de eerstgeborene. (SW)[Zach. 12:10] - 30 En dan zal het teken van de Zoon van de mens verschijnen in de hemel en dan zullen alle įstammen van het land heftig treuren en zij zullen de Zoon van de mens zien, komend op de wolken van de hemel, met macht en veel heerlijkheid. (SW)[Matt. 24:30]
8 "Ik ben de Alfa en de Omega" zegt de Heer °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige. 6 Zo zegt JAHWEH, Koning van IsraŽl en Zijn schuld inlossende Verwant, JAHWEH van legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste en afgezien van Mij is er geen Elohim. (SW)[Jes. 44:6] - 4 Wie bewerkt en doet dit? Die de generaties roept vanaf het begin? Ik, JAHWEH, de Eerste, en met de laatsten ben Ik. (SW)[Jes. 41:4] - 22 En een tempel nam ik in haar niet waar, want de Heer įGod, de Almachtige, is haar tempel, en het Lammetje. (SW)[Openb. 21:22]
9 Ik, JohannesJAH is genadig, jullie °broeder en mededeelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in het verduren in JezusJAH redt ChristusGezalfde , kwam op het eiland dat Patmoseen eiland in de AegeÔsche Zee wordt genoemd, vanwege het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en vanwege de getuigenverklaring van JezusJAH redt ChristusGezalfde.
10 En ik kwam in de geest in de bij de Heer behorende dag en ik hoorde* achter mij een stem, als van een grote bazuin, 10 En hij bracht mij weg, in geest, op een grote en hoge berg, en hij toonde aan mij de heilige įstad Jeruzalem, neerdalend vanuit de hemel, vanaf įGod, (SW)[Openb. 21:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

In geest wordt JohannesJAH is genadig naar de toekomstige dag van JAHWEH getransporteerd waarvan de profeten vaak hebben gesproken. De Hebreeuwse zinsnede "de dag van de Heer" wordt veranderd in "de Heredag" om zo de nadruk te verleggen van het karakter van de dag naar de tijd, wat het belangrijke punt in deze passage is. Dit wordt op drie manieren gedaan: door de grammaticale vorm, de rang en de volgorde van de woorden te veranderen. De richting van de gedachte is veranderd door "Heer" in de derde naamval te zetten in plaats van in de tweede naamval, zodat het eerder de dag lokaliseert dan beschrijft. De kracht er van wordt verder verzwakt door het allemaal bijvoeglijk te maken en niet zozeer een zelfstandig naamwoord, en door het van zín prominente plaats aan het einde van de zin te verschuiven en die opvallende locatie te geven van "dag".


11 zeggend: "Wat jij bekijkt, schrijf* dat in de boekrol en zend die aan de zeven ekklesias, tot in Efezetoegestaan en tot in Smyrnamirre en tot in Pergamum (of Pergamos) burcht en tot in Tyatirastad in LydiŽ in Klein AziŽ en tot in Sardis (of Sardes) oude hoofdstad van LydiŽ in Klein AziŽ, 80Km ten oosten van Smyrna en tot in Filadelfia (of Philadelphia) broederliefde en tot in Laodiceastad in FrygiŽ, in Klein AziŽ, dichtbij Kolosse."
12 En ik keerde* mij om om de stem te bekijken die met mij sprak. En omkerend* nam ik zeven gouden lampstandaarden waar,
13 en in het midden van de zeven lampstandaarden was iemand lijkend op een zoon van een mens, aangetrokken hebbend, reikend tot de voeten en bij de borsten omgord zijnde met een gouden gordel. 13 Ik was aan het waarnemen in de visioenen van de nacht en aanschouw!, met de wolken van de hemelen kwam iemand aan als een zoon van een sterveling. Hij was tot aan de Verplaatser van Dagen en men bracht Hem naderbij, voor Hem. (SW)[Dan. 7:13] - 2 En aanschouw!, zes mannen komen van de weg van de bovenste poort, die gekeerd is naar het noorden, en elk had een wapen van stuk slaan in zijn hand. En ťťn man in hun midden was gekleed in linnen en de schrijfkoker van de schrijver was om zijn taille. En zij kwamen en zij stonden naast het koperen altaar. ... 11 En aanschouw!, de man die gekleed was in linnen, die de schrijfkoker om zijn taille had, brengt een woord terug, zeggend: Ik deed naar alles wat U mij als instructie gaf. (SW)[Eze. 9:2,11] - 5 En ik hief mijn ogen op en ik zag, en aanschouw!, ťťn man gekleed in linnen. En zijn taille was omgord met gewaarmerkt goud van Ufaz. (SW)[Dan. 10:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Zeven kandelaars staan voor een verstrooid IsraŽlstrijder van God, zoals de zevenarmige kandelaar in de tabernakel en de tempel stond voor een verenigde natie. Deze ekklesias zijn alle in de "verstrooiing."

De beschrijving en daden die hier aan ChristusGezalfde worden toegeschreven zijn niet priesterlijk, maar komen overeen met Zijn profetische ambt. De taak van een profeet was het aanwijzen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers methoden of procedures. Eerst werd dit persoonlijk gedaan, door de zieners, daarna officieel door profeten. Profeten worden in het bijzonder gezonden naar afvalligheid. ChristusGezalfde draagt geen van de priesterlijke kledingstukken, uitgezonderd de gordel, en deze is van goud, niet van geweven linnen (Exo. 39:29). Het toneel is er een van oordeel, waarvan de apostel ons vertelt dat het bij het huis van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker moet beginnen (1Petr. 4.17). Het zwaard duidt daarop (verg. Dan. 10:5).


14 En het °hoofd en de haren van Hem waren wit als witte wol, als sneeuw, en Zijn °ogen zijn als een vlam van vuur,
15 en Zijn °voeten lijken op wit brons, als in een smeltoven gloeiend gemaakt zijnde, en de stem van Hem was als het geluid van vele wateren. 9 Ik was aan het waarnemen, totdat tronen werden gesitueerd en de Verplaatser van Dagen zat. Zijn kleding was bleek als sneeuw en het haar van Zijn hoofd was als smetteloze wol, Zijn troon was opflakkeringen van een vlam, zijn rollende wielen een laaiende vlam. (SW)[Dan. 7:9] - 24 En ik hoorde het geluid van hun vleugels als het geluid van vele wateren, als de stem van Die toereikend verschaft. Bij hun gaan was er een geluid als van geraas, als het geluid van een legerkamp. Bij hun stilstaan verslapten zij hun vleugels. (SW)[Eze. 1:24]
16 En in Zijn °rechterhand heeft Hij zeven sterren en vanuit Zijn °mond gaat een tweesnijdende scherpe sabel uit, en Zijn °gelaat was zoals de zon verschijnt in zijn °macht. 1 Schrijf aan de boodschapper van de ekklesia in Efeze: "Deze dingen nu zegt Die de zeven sterren in Zijn įrechterhand houdt, Die wandelt te midden van de zeven įgouden įlampstandaarden: (SW)[Openb. 2:1] - 2 En Hij plaatste mijn mond als een scherp zwaard; Hij verschuilde mij in de schaduw van Zijn hand en Hij plaatste mij tot een gezuiverde pijl; in Zijn pijlkoker verborg Hij mij. (SW)[Jes. 49:2] - 1 En ik nam een andere sterke boodschapper waar, afdalend vanuit de hemel, omhuld zijnde met een wolk en de regenboog was op zijn įhoofd, en zijn įgezicht was als de zon en zijn įvoeten waren als steunpilaren van vuur. (SW)[Openb. 10:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Sterren staan voor hen van wie de geesten in aanraking zijn met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (Dan. 12:3;CLV). Abrahamvader van vele volkens zaad zouden worden als de sterren van de hemel. Zijn lichamelijke nageslacht is als het zand op het strand.


17 En toen ik Hem waarnam viel* ik als een dode aan Zijn °voeten. En Hij plaatste* Zijn °rechterhand op mij, zeggend: "Vrees niet, Ik ben de Eerste en de Laatste, 6 Zo zegt JAHWEH, Koning van IsraŽl en Zijn schuld inlossende Verwant, JAHWEH van legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste en afgezien van Mij is er geen Elohim.(SW)[Jes. 44:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Eerste en Laatste (Jes. 41:4; 44:6; 48:12; Openb. 2:8; 22:13) is een titel van JAHWEH, de Koning van IsraŽlstrijder van God, en hun Verlosser.


18 en de Levende. En Ik werd een dode. En neem waar: Ik ben levend tot in de aionen van de aionen, en Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijkGrieks: Hades - de plaats waar de ziel van de mens heen gaat na het overlijden. Amen!
19 Schrijf dan welke dingen jij waarnam en welke dingen zij zijn en welke dingen op het punt staan na deze dingen te gebeuren, 28 Maar eigenlijk is het Eloah in de hemelen die geheimen onthult en Hij maakte aan koning Nebukadnessar bekend wat er zal zijn in het laatste van de dagen. Uw droom en visoenen in uw hoofd, op uw bed, zijn deze: 29 U, koning, uw terugkerende gedachten op uw bed kwamen op: Wat zal na deze zijn? En de Onthuller van de geheimen maakte u bekend wat zal zijn. (SW)[Dan. 2:28,29] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Het woord "zijn" moet dezelfde betekenis gegeven worden als in vers 20 "de zeven sterren zijn" en "de kandelaars zijn". Het is een metafoor.


20 en het geheim van de zeven sterren die jij waarnam op Mijn °rechterhand, en de zeven °gouden °lampstandaarden. De zeven sterren zijn boodschappers van de zeven ekklesias en de zeven lampstandaarden zijn de zeven ekklesias. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Er zijn in deze rol drie "mysteriŽn" of geheimen. De zeven sterren en kandelaren zijn in ChristusGezalfdeí handen als Profeet. Het geheim van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (10:7) is voltooid wanneer ChristusGezalfde als Koning de soevereiniteit van de wereld ontvangt. Het geheim van Babylonwirwar is in de Tempelsectie (17:5,7).

Het visioen is figuurlijk. De uitleg is letterlijk. Het moet niet verder "uitgelegd" worden. De zeven sterren zijn zeven boodschappers. De zeven kandelaars zijn zeven ekklesias. Deze zullen gevonden worden op de plaatsen die aangegeven worden bij de opening van de Heredag. Zij zijn Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers lichtgevers in de diepe duisternis van die oordeelstijd.Terug naar de index.
Naar Openbaring 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.