Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 15

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En ik nam een ander teken waar in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven boodschappers die de zeven laatste rampen hebben; want in hen wordt de woede van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker tot een einde gebracht*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

Inleiding

DE ZEVEN SCHALEN

Voordat de zeven schalen worden uitgegoten krijgen we een visioen dat de tegenhanger is van de zielen onder het altaar (6:9). Hen wordt geboden te rusten tot hun aantal compleet is. Hier hebben we allen die lijden vanwege hun trouw aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, staande aan een glasachtige zee. Dit is het wasvat. Alleen het altaar en het wasvat stonden in de tempelhof. In plaats van te reinigen spreekt de glasachtige zee van hun blijvende zuiverheid voor het weerstaan van de aanbidding van het wilde beest en zijn beeld, en het weigeren zijn embleem te dragen.


2 En ik nam iets waar als een glazen zee, vermengd zijnde met vuur. En die overwinnen overeig. vanuit het wilde dier en overeig. vanuit zijn °afbeelding en vanuit het getal van zijn °naam, staande op de glazen °zee, hebben harpen van de Heer Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.
3 En zij zingen het lied van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen, de slaaf van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en het lied van het Lammetje, zeggend: "Groot en wonderbaarlijk zijn Uw °werken, Heer, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Almachtige! Rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, °Koning van de aionen!. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

DE TEMPELSECTIE Ė DE SCHALEN

Dat dit heiligen uit IsraŽlstrijder van God zijn is duidelijk, want zij zingen het lied van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen (Deut. 32:1-43), dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers handelen met IsraŽlstrijder van God repeteert doorheen hun geschiedenis, en vormt de grond waarop het schalenoordeel is gebaseerd. Het lied getuigt tegen hen. Het rechtvaardigt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bij het uitgieten van de oordelen over hen. Hiertoe voegen zij het lied van het Lammetje bij, dat vooruit loopt op de gevolgen van Zijn rechtvaardige beloningen.


4 Wie zal U niet vrezen, Heer, en Uw naam verheerlijken? Want U alleen bent rechtschapen. Want al de natiën zullen arriveren en zij zullen in het zicht van U aanbidden, want Uw rechtvaardigheidsdaden werden openbaar gemaakt."
5 En na deze dingen nam ik waar en de tempel van de tent van het getuigenis in de hemel werd geopend. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

De tempel van de tent van het getuigenis moet zorgvuldig onderscheiden worden van de tempel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker met het oog op het verbond. Het verbond doet een beroep op Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker om Zijn verplichtingen te vervullen, wat Hij doet in de oordelen van de oogst en de wijnoogst. Deze zijn gericht tegen de confederatie van de naties die tegen de aanbidding van JAHWEH in gaan en tegen het priesterschap van Zijn volk. In deze sectie is het getuigenis of de wet in beeld. Deze oordelen zijn in bijzonder gericht tegen de afvalligen van de natie, speciaal tegen de stad Babylonwirwar.


6 En vanuit de tempel kwamen de zeven boodschappers, de zeven rampen hebbend, rein schitterend vlaslinnen aangetrokken hebbend en om de borsten omgord zijnde met gouden gordels.
7 En ťťn vanuit de vier dieren geeft* aan de zeven boodschappers zeven gouden schalen, boordevol zijnde van de woede van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die leeft tot in de aionen van de aionen. Amen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

De schalen waren ondiepe bassins die in de tempeldienst werden gebruikt. Voordat ze uitgegoten worden zijn allen die trouw waren in IsraŽlstrijder van God of gedood of in een schuilplaats gegaan. Hoewel ze dezelfde algemene koers volgen als de trompetten, uitgegoten wordend over het land, de zee, het water en de zon, verschillen zij er van in intensiteit en karakter, overeenkomend met de verschillende doelen die bereikt moeten worden. De trompetten zijn gewoonlijk beperkt in hun gevolgen tot een derde. De schalen schijnen zoín beperking niet te hebben. De trompetten zijn een politieke maatregel en sluiten af met de soevereiniteit van de aarde in de handen van ChristusGezalfde. De schalen zijn puur religieus. Zij worden uitgegoten over de aanbidders van het wilde beest en over hen die het bloed van de heiligen en Zijn profeten hebben vergoten. De zeven boodschappers die trompetten "staan voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker" (8:2). Een andere boodschapper is bij het altaar (8:3). De zeven boodschappers die de schalen hebben komen uit de tempel. Een stem uit de tempel gebied hen hun taak te vervullen. Er is geen aanbidding mogelijk zolang deze oordelen gaande zijn.

Er is geen reden waarom deze kwellingen niet net zo letterlijk zou zijn als de plagen van Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn), waarop ze lijken (Jes. 11:16)


8 En de tempel wordt boordevol gemaakt* van rook vanuit de heerlijkheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en vanuit Zijn °macht; en niemand kon tot in de tempel binnen komen, totdat de zeven rampen van de zeven boodschappers tot een einde gebracht zouden worden.
Terug naar de index.
Naar Openbaring 16
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.