Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 21

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En ik nam een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar, want de eerste hemel en de eerste aarde kwamen* weg en de zee was niet meer. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

DE TWEEDE TEMPELSECTIE

In deze sectie gaan we een nieuwe aion binnen. Petrusrots, in zijn tweede brief (2Petr. 3:7,10), vertelt ons dat de huidige hemelen en aarde ten vure bewaard worden, en dat ze voorbij zullen gaan met een dreunend geluid en dat de elementen door verbranding zullen vergaan. De aarde en de werken er op zullen verbrand worden vanwege de komst van de dag van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Jesajaheil is JAH (65:17) heeft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beloofd. Rechtvaardigheid heerst tijdens de duizend jaren. Het woont in de nieuwe schepping.


2 En ik nam de heilige °stad waar, nieuw Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, neerdalend vanuit de hemel vanaf °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, gereed gemaakt zijnde zoals een bruid versierd is voor haar °man. 1 Word wakker, word wakker, doe jouw sterkte aan Sion! Doe de kleren van jouw schoonheid aan, Jeruzalem, stad van de heiligheid. Want de onbesnedene en de onreine zal niet nog voortgaan in jou te komen. (SW)[Jes. 52:1] - De overwinnende, Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van Mijn °God en hij zal er nooit meer uit gaan en Ik zal op hem de naam van Mijn °God schrijven en de naam van de stad van Mijn °God, het nieuwe Jeruzalem, de neerdalende uit de hemel van Mijn °God, en Mijn naam, de nieuwe (SW)[Openb. 3:12] - 10 Ik zal opgetogen, ja opgetogen zijn in JAHWEH; mijn ziel zal jubelen in mijn Elohim, want Hij bekleedt mij met kledingstukken van redding, Hij moffelt mij met een staatsiegewaad van rechtvaardigheid, zoals een bruidegom zich priesterlijk maakt met schoonheid en zoals een bruid zich versiert met haar juwelen. (SW)[Jes. 61:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Het nieuwe Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter is hemels van karakter, maar zal gevonden worden op de aarde. Het daalt neer "uit de hemel". De huidige hemelen en aarde zijn niet de eerste. Er was een aarde voor de huidige (2Petr. 3:5). De wereld van toen verging door water (Gen. 1:2). De huidige is de tweede aarde. Die nu in beeld is, is de derde.


3 En ik hoorde* een grote stem vanuit de troon, zeggend: "Neem waar, de tent van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is met de mensen en Hij zal met hen in een tent wonen. En zij zullen Zijn volken zijn en °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zelf zal met hen zijn. 11 En Ik geef Mijn verblijfplaats in jullie midden en Mijn ziel zal van jullie niet walgen. (SW)[Lev. 26:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Dat dit niet de laatste scènes zijn wordt aangegeven door de tijdelijke aard van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers bewoning (Hebr. 11:9). Hoewel alle Zijn volken zijn, en Hij allen troost, verblijft Hij nu nog niet te midden van Zijn schepselen.


4 En Hij zal elke traan afwissen vanuit hun °ogen en de dood zal er niet meer zijn, noch rouw, noch luidkeels roepen, noch ellende zal er meer zijn, want de eerste dingen kwamen weg." 8 En Hij verzwelgt de dood tot bestendigheid en mijn Heer JAHWEH wist de traan weg van alle gezichten en Hij zal de smaad van Zijn volk wegnemen vanaf heel de aarde, want JAHWEH sprak het. (SW)[Jes. 25:8]
5 En Die zit op de troon zei: "Neem waar, Ik maak alles nieuw!" En Hij zegt: "Schrijf, want deze °woorden zijn betrouwbaar en waarachtig." Onmiddellijk kwam ik in de geest en zie, een troon, gesitueerd in de hemel en op de troon zit Iemand (SW)[Openb. 4:2] - Daarom: indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude ging voorbij. Neem waar! Het is nieuw geworden! (SW)[2Kor. 5:17]
6 En Hij zei tot mij: "Ik ben de Alfade eerste letter van het Griekse alfabet én de Omegalaatste letter van het Griekse alfabet geworden, het Begin en het Einde. Ik zal aan die dorst heeft vanuit de bron om niet van het water van het leven geven. Ik ben de alfa en de omega zegt de Heer God, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige (SW)[Openb. 1:8] - 6 Zo zegt JAHWEH, Koning van Israël en Zijn schuld inlossende Verwant, JAHWEH van legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste en afgezien van Mij is er geen Elohim. (SW)[Jes. 44:6] - 9 Want bij U is de fontein van leven, in Uw licht zien wij licht. (SW)[Psalm 36:9] - 1 Ho!, elke dorstige, gam tot het water. En die geen zilverstuk heeft, ga, koop aan en eet! En ga, koop aan, maar niet met een zilverstuk en zonder koopprijs, wijn en melk! (SW)[Jes. 55:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

TWEEDE TEMPELSECTIE – DE HEILIGE STAD

Dit is geschreven vanuit het standpunt van de tijd waarin JohannesJAH is genadig schreef, op Patmoseen eiland in de Aegeïsche Zee. Daarom wordt alles in de toekomende tijd gesteld. Dit is van groot belang voor een echt verstaan van deze sectie.

"De Oorspronkelijke en de Voleinding" geeft Hem Zijn ware plaats in schepping en verlossing. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker begint met Hem en Hij brengt al Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers doelstellingen tot volgroeiing.


7 Die overwint zal deze dingen als lotbezit ontvangen en Ik zal voor hem Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. 14 Ik, Ik zal voor hem tot Vader zijn en hij, hij zal voor Mij tot zoon zijn, die Ik, als hij verdorven handelt, Ik corrigeer door de knuppel van mannen en door besmettingen van de zonen van de mens. (SW)[2Sam. 7:14]
8 Maar voor de timiden en voor die niet geloven en voor die gegruwd zijn en voor moordenaars en voor ontuchtige mannen en voor tovenaars en voor afgodendienaars en voor al de leugenachtigen, hun °deel is in het meer, het brandende met vuur en met zwavel, dat is de tweede °dood." 33 Want Tofet is sinds gisteren gerangschikt, het is zelfs voor de koning voorbereid. Hij maakt haar stapel diep en ruim voor het vuur en veel hout. De adem van JAHWEH, als een wadi van zwavel, verteert haar. (SW)[Jes. 30:33] - drinkt hij ook van de furie van °God, onverdund gemengd in de drinkbeker van Zijn °verontwaardiging en hij zal gekweld worden in vuur en zwavel, voor de ogen van heilige boodschappers en voor de ogen van het Lammetje. (SW)[Openb. 14;10]
9 En één vanuit de zeven boodschappers die de zeven schalen hebben die boordevol zijn van de zeven °laatste °rampen, kwam en hij sprak* met mij, zeggend: "Kom hier! Ik zal aan jou de bruid tonen, de vrouw van het Lammetje." En ik nam een ander teken waar in de hemel, groot en verbazend: zeven boodschappers, hebbende de zeven laatste slagen, want in hen wordt de furie van °God voleindigd. (SW)[Openb. 15:1] - En een van de zeven boodschappers, die de zeven schalen hebben, kwam en hij spreekt met mij, zeggend: Kom hier! Ik zal je het oordeel tonen over de grote °prostituee, die zit op vele wateren (SW)[Openb. 17:1]
10 En hij bracht* mij weg, in geest, op een grote en hoge berg, en hij toonde* aan mij de heilige °stad Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, neerdalend vanuit de hemel, vanaf °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, In de gezichten Gods bracht Hij mij in het land Israëls, en Hij zette mij op een zeer hogen berg; en aan denzelven was als een gebouw ener stad tegen het zuiden. (SW)[Eze. 40:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Dit is de stad waar Abrahamvader van vele volken naar uitzag (Hebr. 11:10). Sinds het in bezit nemen van Zionburcht door Davidgeliefde (2Sam. 5), is Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers keuze geweest om te heersen over de natie en over de hele aarde. De stad daalt neer uit de hemel op aarde en schijnt gevormd te zijn als een enorme berg. Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter en Zionburcht worden vrijwel altijd beschreven als een berg. Het contrast met Sinaïnaar de woestijn Sin, waarin de berg ligt (Gal. 4:24-26; Hebr. 12:18-22) houdt zoiets in, terwijl Ezechiël visioen van een zeer hoge berg (40:2; 43:12) bovenal kan wijzen naar de milleniale stad, ook al suggereert het de vorm van het nieuwe Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter.

Geen andere vorm kan een gelijke lengte, hoogte en breedte hebben en omringd zijn door een muur die veel lager is dan de stad zelf. De milleniale stad, zoals gemeten door Ezechiël, zal ongeveer twaalf maal groter zijn dan Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter in het verleden was, terwijl het nieuwe Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter van dit visioen dat zal verheffen tot de zevende macht. Ezechiëls stad heeft twaalf poorten, vernoemd naar de twaalf stammen (48:31-34). Er is een rivier, stromend van JAHWEH’s huis, die ongeveer drie en een halve voet per mijl afdaalt. Indien de troon op de top van deze heerlijke stad zal zijn, zou zo’n rivier niet met meer afdaling kunnen kronkelen dan in de milleniale scène.


11 hebbend de heerlijkheid vanaf °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Haar °lichtgeving lijkt op de kostbaarste steen, als op diamantsteen, kristalhelder, 1 Sta op, licht op, want jouw licht is gekomen en de heerlijkheid van JAHWEH gaat stralend over jou op! 2 Want aanschouw!, de duisternis zal de aarde bedekken en mistige donkerheid de volkstammen. Maar op jou zal JAHWEH stralend opgaan en Zijn heerlijkheid zal over jou gezien worden. ... 19 Niet meer zal de zon voor jou tot licht zijn, overdag; en tot helderheid zal de maan aan jou geen licht geven, maar JAHWEH zal voor jou tot aionisch licht zijn en jouw Elohim tot jouw schoonheid. (SW)[Jes. 60:1,2,19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Het woord dat hier voor lichtsterkte wordt gebruikt, of lichtdrager, wordt toegepast op de zon en de maan (Gen. 1:14, 16). Het wordt figuurlijk gebruikt voor gelovigen (Filip. 2:15). Maar de zon en de maan zijn niet nodig, want de heerlijkheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verlicht de stad (21:23; 22:5) en haar Lamp is het Lammetje (21:23). Natuurlijk licht wordt uitgesloten van Zijn woonplaatsen.

De jaspis is mogelijk de meest kostbare soort, plasma genaamd, een doorzichtige, groene steen. Net als het goud van de stad, zal het lichtgevend vermogen kristalachtig zijn in z’n doorzichtige straling. Die op de troon zit ziet er als een jaspis juweel (4:3).


12 hebbend een grote en hoge muur, hebbend twaalf poortgebouwen, en op de poortgebouwen twaalf boodschappers. En hun °namen zijn opgeschreven, welke de namen zijn van de twaalf stammen van de zonen van Israëlstrijder van God. 21 En er zullen twaalf stenen zijn, hun namen overeenkomend met de namen van de zonen van Israël; als de ingravering van een zegel, ieder met zijn naam, zullen zij worden voor de twaalf stammen. (SW)[Ex. 28:21]
13 Vanaf het oosten: drie poortgebouwen en vanaf het noorden: drie poortgebouwen en vanaf het zuiden: drie poortgebouwen, en vanaf het westen: drie poortgebouwen.
14 En de muur van de stad heeft twaalf fundamenten en op hen de twaalf namen van de afgevaardigden van het Lammetje.
15 En die met mij spreekt had een maat, een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten en haar °poortgebouwen en haar °muur. 3 En Hij bracht mij daarheen en aanschouw!, een man; zijn verschijning was als de verschijning van koper en een snoer van vlas was in zijn hand en een riet van de maat; en hij stond in de poort. ... 5 En aanschouw!, er was een muur, buiten het huis, rondom, rondom, en in de hand van de man was een riet van de maat, zes ellen (van een el en een handbreedte). En hij mat de breedte van het bouwwerk: één riet, en de hoogte: één riet. (SW)[Eze. 40:3,5]
16 En de stad ligt vierkant, en haar °lengte is zoveel als de breedte. En hij meet* de stad met het meetriet: twaalf duizendtallen stadiën. Haar °lengte en °breedte en °hoogte zijn gelijk. 16 En deze zijn haar afmetingen: De zijkant van het noorden vier duizend en vijf honderd, en de zijkant van het zuiden vier duizend en vijf honderd, en vanaf de zijkant van het oosten vier duizend en vijf honderd, en de zijkant van het westen vier duizend en vijf honderd. 17 En de gemeenschappelijke weidegrond voor de stad wordt naar het noorden twee honderd en vijftig en naar het zuiden twee honderd en vijftig en naar het oosten twee honderd en vijftig en naar het westen twee honderd en vijftig. (SW)[Eze. 48:16,17]
17 En hij meet* haar °muur: honderd-vier-en-veertig ellen van de maat van een mens, die van een boodschapper is. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Een el was de lengte van de elleboog tot aan de tip van de middelvinger.


18 En het bouwmateriaal van haar °muur is diamant en de stad is van rein bewerkt goud, lijkend op rein glas. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

DE TWEEDE TEMPELSECTIE – GEEN TEMPEL

Goud, indien onderworpen aan intense hitte, kan blijvend doorzichtig gemaakt worden. Wanneer de stad door de vurige smeltkroes gaat die de nieuwe aarde introduceert (2Petr. 3:10), zal het goud, dat nu in een diffuse staat in aanzienlijke hoeveelheden bestaat, gestort en gezuiverd worden en dan in kristallen helderheid naar voren komen.

JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind)us past de term "bouwmateriaal" toe op een havendam of pier.


19 De fundamenten van de muur van de stad zijn versierd met elke kostbare steen. Het eerste fundament met diamant, het tweede met saffier, het derde met chalcedoneen halfedelsteen, een meestal wit tot lichtblauwe kwartssoort, vaak met strepen , het vierde met smaragd, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Lapis Lazuli, in de oudheid saffier genoemd, is een mengsel van mineralen, hemelsblauw van kleur, met ijzerdeeltjes die er uit zien als goud. Plinius (Nat. Hist. Xxxii.9) beschrijft het als een blauwe lucht met gouden spikkels.

Chaldecon is mogelijk een wasachtig, doorzichtig juweel, van wit tot blauwachtig grijs in kleur (Plin. Xxxvii.8).


20 het vijfde met sardonyx, het zesde met sardius, het zevende met chrysoliet, het achtste met beril, het negende met topaas, het tiende met chrysopraas, het elfde met hyacint, het twaalfde met amethist. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Sardonix (een soort onyx, zogeheten vanwege de gelijkenis met de substantie voor een vingernagel of klauw), bestaat uit verschillende lagen van licht gekleurd onyx tussen roodachtige lagen van sardius.

Sardius wordt gebruikt voor het Hebreeuwse ohdem, rood (Exo. 28:17; 39:10; Eze. 28:13) en voor de onyx (Exo. 25:7; 35:9).

De goudsteen, of chrysoliet, uit de oudheid is onze topaas, terwijl hun topaas onze peridot is.

Het beste beryl heeft een zeegroene kleur.

Chrysopraas is de meest vale van de groene berylliums van een gouden gieting.

Amethyst, het oude hyacint, lijkt op de bloem met die naam. Het is een doorschijnend juweel van violette kleur (9:17). De amethist van de oudheid wordt nu granaat genoemd (9:17).


21 En de twaalf poortgebouwen zijn twaalf parels. Een ieder van de poortgebouwen respectievelijk was vanuit één parel. En het plein van de stad was van rein bewerkt goud, als doorschijnend glas. 11 Vernederde, die door de hevige storm geteisterd wordt, die niet getroost wordt, aanschouw!, Ik leg jouw stenen neer in het antimoon en Ik leg jouw fundament met saffieren. 12 En Ik plaats briljanten als jouw torenspitsen en jouw poorten tot vuurrode stenen en heel jouw grens met stenen van behagen. (SW)[Jes. 54:11,12]
22 En een tempel nam ik in haar niet waar, want de Heer °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Almachtige, is haar tempel, en het Lammetje. Ik ben de alfa en de omega zegt de Heer God, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige (SW)Openb. 1:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Zes tempels, "gemaakt met handen" worden door JAHWEH tijdens de aionen bewoond. De eerste was de Tabernakel in de wildernis (Exo. 25:8). De tweede werd opgericht door Salomoman van vrede (2Sam. 7:13). Die werd verwoest door Nebukadnessar (2Kon. 2:59). De derde werd door Ezra gebouwd op bevel van Cyrus (Ezra 6:3). Herodeszoon van heros - held of afgod tempel was de vierde. De vijfde wordt "de tempel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker" genoemd (2Thess. 2:4) en wordt in deze rol opgemeten (11:1). De zesde wordt beschreven door Ezechiël (40-43). Het is buitengewoon interessant om de ontwikkeling van waarheid in de eerste, tweede en zesde op te merken. Hier hebben we de ware Tempel: Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zelf, met het ware Offer, het Lammetje.


23 En de stad heeft geen behoefte aan de zon, noch aan de maan, dat zij in haar zouden verschijnen, want de heerlijkheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verlicht* haar en het Lammetje is haar °lamp. 19 Niet meer zal de zon voor jou tot licht zijn, overdag; en tot helderheid zal de maan aan jou geen licht geven, maar JAHWEH zal voor jou tot aionisch licht zijn en jouw Elohim tot jouw schoonheid. 20 Niet meer zal jouw zon ondergaan en jouw maan zal niet verzameld worden, want JAHWEH zal voor jou tot aionisch licht zijn en aan de dagen van jouw rouw zal een einde gemaakt worden. (SW)[Jes. 60:19,20]
24 En de natiën zullen door haar °licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun °heerlijkheid tot in haar. 3 En de naties zullen gaan naar jouw licht en koningen naar de helderheid van jouw stralende opgang. ... 5 Dan zal jij zien en straal jij. En jouw hart zal ontzag hebben en zal ruim zijn, want de overvloed van de zee zal tot jou gekeerd worden, het vermogen van de naties zal tot jou komen. (SW)[Jes. 60:3,5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

DE TWEEDE TROONSECTIE

Het visioen is afgelopen. JohannesJAH is genadig is nu weer terug op Patmoseen eiland in de Aegeïsche Zee en vertelt wat zal zijn in de dagen van het visioen. Het is niet dat de gewone en afzichtelijke buiten de stad zal zijn, niet in staat om binnen te gaan. Dan zullen allen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers volk zijn en er zal geen ellende meer zijn (21:3-4). Maar zij die eerder vals waren – zij hebben geen hoop op in gaan in de stad. In Israëlstrijder van God is dit een beloning.


25 En haar °poortgebouwen zouden zeker niet gesloten worden, want er zal daar geen dag of nacht zijn. 11 En jouw poorten staan voortdurend open, overdag en bij nacht. Zij zullen niet gesloten worden om het vermogen van de naties tot jou te brengen, en hun koningen zijn het die geleid worden. (SW)[Jes. 60:11] - 7 En één dag zal het zijn (JAHWEH zal het weten), geen dag en geen nacht. En het zal zijn in de tijd van de avond: er zal licht zijn. (SW)[Zach. 14:7]
26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de natiën tot in haar brengen. 10 De koningen van Tarsis en de kustlanden zullen een erkenningsgeschenk doen terugkeren. De koningen van Sheba en Saba = zeven - eed zullen hun afdracht naderbij brengen. 11 Alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen. Alle naties zullen hem dienen. (SW)[Psalm 72:10,11]
27 En geen enkel ongewijd ding of die de gruwel en de leugen doet zal tot in haar binnenkomen, anders dan die geschreven zijn in de boekrol van het leven van het Lammetje. 1 Word wakker, word wakker, doe jouw sterkte aan Sion! Doe de kleren van jouw schoonheid aan, Jeruzalem, stad van de heiligheid. Want de onbesnedene en de onreine zal niet nog voortgaan in jou te komen. (SW)[Jes. 52:1] - Herinner je dan hoe je verkreeg en je hoort, en bewaar het en bekeer je. Indien je niet zou waken, zal Ik komen als een dief, en jij zal niet weten op welk uur Ik over jou zal komen (SW)[Openb. 3:5]
Terug naar de index.
Naar Openbaring 22
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.