Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
2 Koningen
Hoofdstuk 20

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 In die dagen werd HizkiaHizkia = kracht is Jah ziek, tot aan sterven toe, en JesajaJesaja = heil is Jah, zoon van AmosAmos = krachtig, de profeet, kwam bij hem en hij zei tot hem: "Zo zegt JAHWEH: Geef instructie aan jouw huis dat jij stervend bent en jij niet zal leven." 24 In die dagen werd Hizkia ziek, tot aan sterven toe. En hij bidt tot JAHWEH. En Hij spreekt tot hem en Hij gaf hem een wonder. 25 Maar Hizkia deed voor Zijn weldaad niets terugkeren, want zijn hart werd hoogmoedig en er kwam driftigheid tegen hem en tegen Juda en Jeruzalem. 26 En Hizkia was onderdanig in de hoogmoed van zijn hart, hij en de inwoners van Jeruzalem, en er kwam geen driftigheid van JAHWEH over hen in de dagen van Hizkia. (SW)[2Kron. 32:24-26]
2 En hij keerde zijn aangezicht om naar de zijmuur en hij bad tot JAHWEH, zeggend:
3 "O JAHWEH, gedenk, alstublieft, dat ik wandelde voor Uw aangezicht in trouw en met een volkomen hart; en ik deed het goede in Uw ogen." En HizkiaHizkia = kracht is Jah huilt, een groot huilen.
4 En het gebeurde - JesajaJesaja = heil is Jah was niet uit gegaan naar de middelste hof - dat het woord van JAHWEH tot hem kwam, zeggend:
5 "Keer terug en zeg tot HizkiaHizkia = kracht is Jah, de bewindvoerder van Mijn volk: Zo zegt JAHWEH, Elohim van DavidDavid = lieveling, jouw vader. Ik hoorde jouw gebed, ik zag jouw traan, aanschouw mij!, Ik genees jou; in de derde dag zal jij op gaan naar het huis van JAHWEH.
6 En Ik voeg vijftien jaren toe aan jouw dagen en Ik zal jou en deze stad redden uit de handpalm van de koning van AssurAssur = vlakte. En Ik bescherm deze stad vanwege Mij en vanwege DavidDavid = lieveling, Mijn dienaar."
7 En JesajaJesaja = heil is Jah zei: "Neemt geperste en gedroogde vijgen, en zij zullen die nemen en zij zullen die plaatsen op de steenpuist en hij zal leven."
8 En HizkiaHizkia = kracht is Jah zei tot JesajaJesaja = heil is Jah: "Wat is het teken dat JAHWEH mij zal genezen? Dan zal ik in de derde dag opgaan naar het huis van JAHWEH."
9 En JesajaJesaja = heil is Jah zei: "Dit is voor jou het teken van JAHWEH, dat JAHWEH het woord zal doen dat Hij sprak: De schaduw gaat tien treden of keert hij tien treden terug?"
10 En HizkiaHizkia = kracht is Jah zei: "Het is een geringe zaak voor de schaduw om tien treden te neigen; nee, dat de schaduw tien treden terugkeert!"
11 En JesajaJesaja = heil is Jah, de profeet, riep tot JAHWEH en Hij deed de schaduw terugkeren op de treden die zij terug afdaalde van de trap van AchazAchaz = vast houdt Jah, tien treden.
12 In die tijd zond Berodach-BaladanBerodach-Baladan = aanbidder van Bašl, koning van BabelBabel = verwarring, documenten en een erkenningsgeschenk naar HizkiaHizkia = kracht is Jah, want hij hoorde dat HizkiaHizkia = kracht is Jah ziek was.
13 En HizkiaHizkia = kracht is Jah luisterde naar hen en hij liet hen heel het huis van zijn schat zien, het zilver en het goud en de geurige stoffen en de goede olie, en het huis van zijn wapens en alles wat gevonden werd in zijn schatkamers; er was niets wat HizkiaHizkia = kracht is Jah hen in zijn huis niet liet zien en in heel zijn rijk.
14 En JesajaJesaja = heil is Jah, de profeet, kwam tot koning HizkiaHizkia = kracht is Jah en hij zei tot hem: "Wat zeiden deze mannen? En van waar kwamen zij tot u?" En HizkiaHizkia = kracht is Jah zei: "Uit een ver land, zij kwamen uit BabelBabel = verwarring."
15 En hij zei: "Wat zagen zij in uw huis?" En HizkiaHizkia = kracht is Jah zei: "Zij zagen alles wat in mijn huis is; er was geen ding dat ik hen niet liet zien in mijn schatkamers."
16 En JesajaJesaja = heil is Jah zei tot HizkiaHizkia = kracht is Jah: "Hoor het woord van JAHWEH!
17 Aanschouw, dagen komen dat alles wat in uw huis is wordt weggedragen, en wat uw vaders als een schat tot op deze dag bewaarden, naar BabelBabel = verwarring zal gaan; er zal geen ding achtergelaten worden, zegt JAHWEH. 13 En zij deden al doende het werk. En het herstelwerk gaat door door hun hand, en zij doen het huis van de Elohim staan in haar reguliere staat en zij maken het stevig. (SW)[2Kon. 24:13]
18 En van jouw zonen die van jou uit zullen gaan, die jij zal verwekken, zullen zij nemen, en zij zijn eunuchen in het paleis van de koning van BabelBabel = verwarring." 14 En toen zij het beŽindigd hadden brachten zij het overige van het zilver voor het aangezicht van de koning en Jojada, en men maakte er voorwerpen van voor het huis van JAHWEH, voorwerpen van dienstverrichting en voor het doen opgaan van offers, en voorwerpen van goud en zilver. En zij deden voortdurend opstijgoffers opgaan in het huis van JAHWEH, alle dagen van Jojada. 15 En Jojada is oud en hij is verzadigd van dagen, en hij sterft. Hij was een zoon van honderd en dertig jaren bij zijn dood. (SW)[2Kon. 24:14,15]
19 En HizkiaHizkia = kracht is Jah zei tot JesajaJesaja = heil is Jah: "Goed is het woord van JAHWEH dat u sprak." En hij zei: "Is het niet indien vrede en trouw zullen zijn in mijn dagen?"
20 En de rest van de zaken van HizkiaHizkia = kracht is Jah en al zijn macht en dat hij het reservoir maakte en de watergang en hij het water naar de stad brengt, zijn zij niet geschreven in de boekrol van de woorden van de koningen van Juda?
21 En HizkiaHizkia = kracht is Jah lag neer bij zijn vaders en ManasseManasse = die doet vergeten, zijn zoon, regeerde in zijn plaats.

Terug naar de indexpagina
Naar 2 Koningen 21
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.