Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Amos
Hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 Zo zegt JAHWEH: Vanwege drie overtredingen van MoabMoab = (afstammend) van de vader en vanwege vier zal Ik het niet doen terugkeren, vanwege zijn tot kalk verbranden van de botten van de koning van EdomEdom = rood. 10 Want de hand van JAHWEH zal rusten op deze berg, en Moab wordt onder Hem gedorst, zoals geknakt stro wordt gedorst in de mestput.
11 En Hij spreidt Zijn handen uit in hun midden, zoals de zwemmer spreidt om te zwemmen. En Hij zal hun trots beschamen met hinderlagen van Zijn handen.
12 En de ondoordringbare vesting van jouw muren zal Hij ter aarde werpen, Hij maakte ze laag. Hij doet ze het land raken, tot aan de grond. (SW)
[Jes. 25:10-12]

2 En Ik zal vuur zenden in MoabMoab = (afstammend) van de vader en het zal de burchten van de KeriotKeriot = stadjes verslinden. En in een tumult sterft MoabMoab = (afstammend) van de vader, met luid geschreeuw, met het geluid van een ramshoorn.
3 En Ik zal de rechter afsnijden uit haar midden en al haar overste zal ik met hem doden, zegt JAHWEH.
4 Zo zegt JAHWEH: Vanwege drie overtredingen van JudaJuda = lof en vanwege vier zal Ik het niet doen terugkeren, vanwege hun verwerpen van de wet van JAHWEH. En Zijn statuten houden zij niet en hun leugens doen hen afdwalen, waar hun vaders achter gingen.
5 En Ik zal vuur zenden in JudaJuda = lof en het zal de burchten van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter verslinden.
6 Zo zegt JAHWEH: Vanwege drie overtredingen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God en vanwege vier zal Ik het niet doen terugkeren, vanwege hun verkopen van een rechtvaardige tegen zilver en de behoeftige vanwege een paar sandalen,
7 die het hoofd van de armen neersnuiven in de losse aarde van de aarde en de weg van de nederigen doen zij afbuigen. En een man en zijn vader gaan naar het jonge meisje om de naam van Mijn heiligheid te ontwijden.
8 Op verpande kledingstukken strekken zij zich uit naast elk altaar en de wijn van de tot boete veroordeelden drinken zij in het huis van hun elohim. 8 En wij nemen in die tijd het land van twee koningen van de Amorieten, die aan de overzijde van de Jordaan waren, van de waterloop van Arnon tot zo ver als de berg Hermon.
9 De SidoniŽrs noemen de Hermon Sirion en de Amorieten noemen hem Shenir.
10 Alle steden van het vlakke en heel Gilead en heel Bashan tot zover als Salchah en Edrei, steden van het koninkrijk van Og in Bashan.
11 Want alleen Og, koning van Bashan, bleef over van de rest van de RefaÔm. Zie! Zijn divan is een divan van ijzer. Is die niet in Rabbah van de zonen van Ammon? Negen ellen is zijn lengte en vier ellen is zijn breedte, naar de el van de mens (SW)
[Deut. 3:8-11]

9 En Ik roeide de Amoriet uit voor hun aangezicht, wiens verhevenheid was als de verhevenheid van ceders en hij was beveiligd als de eiken. En Ik roeide zijn vrucht uit vanaf boven en zijn wortels vanaf beneden.
10 En Ik, Ik deed jullie opgaan vanaf het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) en Ik deed jullie veertig jaren gaan in de wildernis, om het land van de Amoriet te pachten.
11 En Ik deed van jullie zonen opstaan tot profeten en van jullie uitgekozen jongemannen tot NazireeŽrsEen NazireeŽr is iemand die onder een belofte aan God staat. Is dit niet zo, zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God , zegt JAHWEH met nadruk? 2 Spreek tot de zonen van IsraŽl en zeg tot hen: Wanneer een man of een vrouw een schitterende belofte doet, de belofte van de NazireeŽr, om zich voor JAHWEH af te zonderen,
3 zal hij zich onthouden van wijn en van bedwelmende drank. Azijnwijn en azijn van bedwelmende drank zal hij niet drinken en van enige vloeistof van druiven zal hij niet drinken en sappige en droge druiven zal hij niet eten.
4 Al dagen van zijn afzondering zal hij niet eten van al wat van de wijnrank van de wijn is gemaakt, van de pitten tot en met de schil.
5 Alle dagen van zijn belofte van afzondering zal er geen scheermes over zijn hoofd gaan, totdat de dagen vervuld zijn waarin hij zich afzondert voor JAHWEH; hij zal heilig worden, de lok van zijn haar op zijn hoofd groot laten groeien.
6 Alle dagen van zijn afzondering voor JAHWEH zal hij niet bij een ziel komen die dood is.
7 Voor zijn vader en voor zijn moeder, voor zijn broer en voor zijn zus, hij zal zich voor hen niet verontreinigen bij hun dood, want de afzondering voor zijn Elohim is op zijn hoofd. (SW)
[Num. 6:1-7]

12 En jullie geven de NazireeŽrsEen NazireeŽr is iemand die onder een belofte aan God staat wijn te drinken en aan de profeten geven jullie instructie, zeggend: Jullie zullen niet profeteren!
13 Aanschouw, Ik zal jullie neerdrukken zoals de wagen neergedrukt wordt die vol is van haar schoven.
14 En de vluchtende vergaat door de snelle en de standvastige zal zijn energie niet resoluut maken en de machtige zal zijn ziel niet doen ontsnappen.
15 En die de boog hanteert zal niet staan, en een snelle op zijn voeten zal niet ontsnappen. En de ruiter zal zijn ziel niet doen ontsnappen.
16 En de resolute in zijn hart onder de machtigen zal in die dag naakt vluchten, zegt JAHWEH met nadruk.Terug naar de indexpagina
Naar Amos 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.