Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Amos
Hoofdstuk 3

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 Hoort dit woord dat JAHWEH tot jullie spreekt, zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God, over heel de familie die Ik deed opgaan vanaf het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. de witte woestijn), zeggend:
2 Slechts jullie ken Ik van alle families van de grond. vanwege dit zal Ik over jullie gericht brengen, vanwege al jullie verdorvenheden.
3 Zullen twee tezamen gaan, tenzij zij een afspraak maken?
4 Zal een leeuw brullen in het woud, terwijl er geen prooi voor hem is? Zal een beschutte leeuw zijn stem geven vanuit zijn behuizing, tenzij hij iets heeft gegrepen?
5 Zal een vogel vallen in de strik van de aarde, terwijl er geen valstrik voor haar is? Zal een strik opspringen van de grond en hij grijpt, ja grijpt niet?
6 Indien een ramshoorn wordt geblazen in de stad en zal het volk niet beven, indien er kwaad komt in de stad en JAHWEH het niet deed?
7 Want mijn Heer JAHWEH zal geen ding doen, behalve wanneer Hij Zijn overleg onthult aan Zijn dienaren, de profeten.
8 Een leeuw brult, wie zal niet vrezen? Mijn Heer JAHWEH spreekt, wie zal niet profeteren?
9 Kondigt aan op de burchten in AsdodAsdod = vesting en op de burchten in het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. de witte woestijn), en zegt: Verzamelt je op de bergen van SamariaSamaria = waker en ziet de vele verwarringen in haar midden en de uitbuitingen in haar midden.
10 En zij weten niet hoe correctheid te doen, zegt JAHWEH met nadruk, die in hun burchten geweld en verwoesting als een schat bewaren.
11 Daarom, zo zegt mijn Heer JAHWEH, een benauwer, rondom het land! En hij brengt van jouw sterkte neer en jouw burchten zullen geplunderd worden.
12 Zo zegt JAHWEH: Zoals de herder twee schenkels redt uit de mond van de leeuw of een afgescheiden gedeelte van een oor, zo zullen de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God uitgered worden die wonen in SamariaSamaria = waker op de zijkant van een rustbank en in DamascusDamascus = bedrijvig of vergoten bloed op een rustbed.
13 Hoort en getuigt in het huis van JakobJakob = hielenlichter, zegt mijn Heer JAHWEH met nadruk, Elohim van de legermachten.
14 Want in de dag van Mijn gericht breng Ik de overtredingen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God over hem en breng Ik gericht over de altaren van Bet-ElBet-El = huis van God en de horens van het altaar worden omgehakt en zij vallen op de aarde. en bovendien het altaar dat in Beth-El is, de hoge plaats die Jerobeam, zoon van Nebat, maakte, waarmee hij IsraŽl deed zondigen. Ook dat altaar en de hoge plaats brak hij af en hij verbrandt de hoge plaats. Hij verpulverde de grond en hij verbrandde de Astartepaal van blijdschap (SW)[2Kon. 23:25]
15 En Ik sla het huis van de winter samen met het huis van de zomer, en de huizen van het ivoor vergaan, en vele huizen zullen weggeveegd worden, zegt JAHWEH met nadruk.


Terug naar de indexpagina
Naar Amos 4
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.