Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Amos
Hoofdstuk 5

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 Hoort dit woord dat Ik over jullie aanhef, een klaaglied, huis van IsraŽlIsraŽl = strijder van God!
2 De maagd van IsraŽlIsraŽl = strijder van God viel, ze zal niet weer opstaan. Ze wordt in de steek gelaten op haar grond. Er is niemand die haar doet oprichten.
3 Want zo zegt mijn Heer JAHWEH: De stad die met duizend uitgaat zal honderd doen overblijven en die met honderd uitgaat zal tien doen overblijven voor het huis van IsraŽlIsraŽl = strijder van God.
4 Want zo zegt JAHWEH tot het huis van IsraŽlIsraŽl = strijder van God: Zoekt Mij ernstig en leeft!
5 En het moet niet zo zijn dat jullie Bet-El Bet-El = huis van God ernstig zoeken en tot GilgalGilgal = (steen-)kring zullen jullie niet komen en aan Ber-ShebaBer-Sheba = put van de eed; put van de 7; put van de overvloed zullen jullie niet passeren, want GilgalGilgal = (steen-)kring zal gedeporteerd, ja gedeporteerd worden en Bet-ElBet-El = huis van God zal tot wetteloosheid zijn.
6 Zoekt ernstig JAHWEH en leeft, opdat Hij niet voorspoedig zal zijn als het vuur in het huis van JozefJozef = Hij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind) en het verslindt en er is geen uitdover voor Bet-ElBet-El = huis van God.
7 Die het oordeel omkeren tot alsem*1) en die de rechtvaardigheid op de aarde neerslingeren,
8 de Maker van de Pleiaden en Orion*2) en Die de schaduw van de dood tot de ochtend omkeert en de dag donker maakt tot nacht, Die tot de wateren van de zee roept en hen uitgiet over de oppervlakte van de aarde: JAHWEH is Zijn Naam. Die de Grote Beer, Orion en de Pleiaden maakt en de kamers van het zuiden (SW)[Job 9:9]
9 Die verwoesting doet glimlachen over de sterke. En verwoesting komt over de vesting.
10 In de poort haten zij die corrigeert en die integriteit spreekt verafschuwen zij.
11 Daarom, omdat jullie de arme vertrappen en jullie een portie eten, koren, van hem nemen, jullie huizen van bijgesneden steen bouwden, zullen jullie er niet in wonen. Jullie plantten wijngaarden van begeerte, maar jullie zullen niet van hun wijn drinken.
12 Want Ik ken jullie vele overtredingen en aanzienlijk zijn jullie zonden. Jullie zijn de benauwers van de rechtvaardige, nemers van een beschuttend omkoopgeschenk, maar behoeftigen in de poort doen zij afbuigen.
13 Daarom zal de intelligente in die tijd stil zijn, want het zal een kwade tijd zijn.
14 Zoekt ernstig het goede en het moet geen kwaad zijn, opdat jullie zullen leven. En zo zal JAHWEH, Elohim van menigten, met jullie zijn, zoals jullie zeiden.
15 Haat het kwade en hebt het goede lief! En stelt oordeel in de poort, misschien zal JAHWEH, Elohim van legermachten, genadig zijn voor het overblijfsel van JozefJozef = JAHWEH heeft toegevoegd .
16 Daarom, zo zegt JAHWEH, Elohim van legermachten, mijn Heer: Op alle pleinen zal een rouwklacht zijn en in alle straten zullen zij zeggen: Wee, wee! En zij roepen de boer op tot rouw en een rouwklacht tot die een klaagzang kennen.
17 En in alle wijngaarden zal er een rouwklacht zijn, want Ik zal passeren in jullie midden, zegt JAHWEH.
18 Wee die hunkeren naar de dag van JAHWEH. Waarom is dit voor jullie, de dag van JAHWEH? Het zal duisternis zijn en geen licht.
19 Alsof een man wegvlucht van het aangezicht van de leeuw en de beer komt op hem. En hij komt het huis binnen en hij ondersteunt zijn hand op de zijmuur en de slang bijt hem.
20 Is de dag van JAHWEH niet duisternis en niet licht? En somberheid en geen helderheid voor hem?
21 Ik haat, Ik verwerp jullie feestvieringen en Ik zal niet ruiken in de dagen van jullie vrijheidsbeperking.
22 Want indien jullie aan Mij opstijgoffers doen opgaan en jullie erkenningsoffers, zal Ik ze niet aanvaarden. En het vredeoffer van jullie mestvee zal Ik niet bekijken. 11 Waarom is er voor Mij de veelheid van jullie offers? JAHWEH zegt: Ik ben verzadigd van de opstijgoffers van rammen en van het vet van vette beesten. En naar het bloed van jonge stieren en de lammeren en de bokken verlang Ik niet.
12 Want jullie komen om voor Mijn aangezicht te verschijnen. Wie zocht dit uit jullie hand, om Mijn hoven te vertrappen?
13 Jullie zullen niet toevoegen aan het brengen van een nutteloos geschenk. Wierook? Het is voor Mij een gruwel! Nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen van een vergadering, Ik verdraag het niet. Het is wetteloosheid en gedwongen.
14 Mijn ziel haat jullie nieuwe manen en afgesproken tijden. Zij worden voor mij tot een belemmering. Ik ben moe van het verdragen. (SW)
[Jes. 1:11-14]

23 Neem van Mij het rumoer van jullie liederen weg en naar de melodie van jouw citers zal Ik niet luisteren.
24 En oordeel zal rollen als water en rechtvaardigheid als een welgevestigde waterloop.
25 Slachtoffer en erkenningsoffer brachten jullie dichtbij tot Mij, in de wildernis, veertig jaren, huis van IsraŽlIsraŽl = strijder van God?
26 En jullie droegen SakkutSakkut = tent, jullie koning, en KewanKewan = beeld of pilaar (een Assyrische god), de ster van jullie beelden, jullie elohim, die jullie voor julliezelf maakten.
27 Maar Ik zal jullie deporteren tot voorbij DamascusDamascus = bedrijvig of vergoten bloed, zegt Hij. JAHWEH is Zijn Naam, Elohim van legermachten.

Noot:
1 - alsem - een zeer bittere plant
2 - Pleiaden en Orion - twee sterrenbeelden

Terug naar de indexpagina
Naar Amos 6
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.