Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Habakuk
hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 Ik sta op mijn wachtpost en ik plaats mij op een belegeringsverdediging, en ik kijk uit om te zien wat Hij tot mij zal spreken en wat ik zal antwoorden op mijn correctie.
2 En JAHWEH antwoordt mij en Hij zegt: Schrijf het visioen op en maak het duidelijk op de platen, opdat die het leest zal rennen.
3 Want het visioen is nog voor de afgesproken tijd en het zal uitblazen tot het einde en het liegt niet. Indien het zal treuzelen, talm dan, want het komt, ja komt. Het zal niet op zich laten wachten.
4 Aanschouw!, zijn ziel wordt aanmatigend gemaakt, hij is niet oprecht in hem. Maar de rechtvaardige zal leven door zijn geloof.
5 En inderdaad is, omdat de wijn verraderlijk is, de machtige opzichtig. En die zijn ziel zo ruim maakt als het dodenrijk, zit niet thuis. En hij is zoals de dood en hij is niet verzadigd. En hij verzamelt voor zichzelf alle naties en hij roept alle volken voor zichzelf bijeen.
6 Zullen dezen, allen van hen, niet een spreekwoord over hem aanheffen en spottende raadsels voor hem? En men zal zeggen: Wee hem die vermeerdert wat niet van hem is - tot wanneer? - en die voor hemzelf zwaar maakt met borgstelling!
7 Zullen die jou rente betalen niet ogenblikkelijk opstaan en die jou doen zweten ontwaken? Dan wordt jij voor hen tot geroofde goederen.
8 Want jij, jij maakt vele naties buit. Zij zullen jou buit maken, heel het restant van de volken, vanwege het bloedvergieten van de mensheid en het geweld van het land, de ommuurde stad en alle inwoners in haar.
9 Wee die kwade winst maakt voor zijn huis, om zijn nest in de hoogte te plaatsen, om uitgered te worden uit de greep van het kwaad.
10 Jij beraadslaagt schaamte voor jouw huis door vele volken weg te snijden. En jouw ziel zondigt,
11 want de steen uit de zijmuur zal het uitschreeuwen. En de knoest uit het houtwerk zal die antwoorden.
12 Wee die door bloedvergieten een stad bouwt en een ommuurde stad vestigt in onrechtvaardigheid!
13 Aanschouw!, is het niet van JAHWEH van legermachten, dat volken alleen voor vuur zullen arbeiden en volkstammen alleen voor niets flauw vallen?
14 Want de aarde zal vervuld worden met de kennis van de heerlijkheid van JAHWEH, zoals de wateren de zee bedekken.
15 Wee die zijn naaste doet drinken - Uw woede aanhangend en inderdaad dronken makend - om te kijken naar hun naaktheden.
16 Jij bent verzadigd met oneer in plaats van heerlijkheid! Drink ook jij en wordt onbesneden getoond. De beker van de rechterhand van JAHWEH zal op jou omkeren en openlijke schande over jouw heerlijkheid.
17 Want geweld van LibanonLibanon = witheid zal jou bedekken en de verwoesting van beesten zal hen doen ontstellen, vanwege menselijk bloedvergieten en geweld van het land, de ommuurde stad en alle inwoners in haar.
18 Wat baat beeldsnijwerk dat zijn vormgever het beeldhouwt? Een gegoten beeld en een onderrichter van onwaarheid? Want een vormgever vertrouwt op zijn vorm, stomme, nutteloze afgoden makend?
19 Wee die zegt tot het hout: Ontwaak, word wakker! Tot de stille steen: Hij onderricht! Aanschouw!, het is overtrokken met goud en zilverd, maar in zijn binnenste is geen enkele geest!
20 Maar JAHWEH is in de tempel van Zijn heiligheid. Weesm stil, heel de aarde, voor Zijn aangezicht!

Terug naar de indexpagina
Naar Habakuk 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.