Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Hosea
Hoofdstuk 10

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 IsraëlIsraël = strijder van God is een achteruitgaande wijnstok, zijn vrucht is gelijk voor hem. Naar de veelheid van zijn vrucht vermeerdert hij op de altaren, naar de goedheid van zijn land maken zij goede monumenten.
2 Hun hart handelt gladjes. Nu zullen zij schuldig zijn. Hij, Hij zal de nek van hun altaren breken, Hij zal hun monumenten verwoesten.
3 Want nu zullen zij zeggen: Er is voor ons geen koning, want wij vrezen JAHWEH niet. En de koning, wat zal hij voor ons doen?
4 Zij spreken woorden, roepen vruchteloosheid aan, snijden een verbond. En oordeel bot uit als de giftige plant op de voren van het veld.
5 Voor de vaarzen van Bet-AwenBet-Awen = huis van zonde zal de vertoevende van SamariaSamaria = waker in beroering gebracht worden (want zijn volk treurt er over en zijn afgodenpriesters jubelen uitbunding over zijn heerlijkheid), want het rolt van hem weg.
6 Ook zal het naar AssurAssur = vlakte gehaald worden, een erkenningsgeschenk voor koning JarebJareb = de grote vorst. EfraïmEfraïm = dubbel vruchtbaar zal schaamte nemen en IsraëlIsraël = strijder van God zal beschaamd staan vanwege zijn beraadslaging.
7 SamariaSamaria = waker zal tot stilte gebracht worden. Haar koning is als schuim op de oppervlakte van water.
8 En de hoge plaatsen van wetteloosheid, de zonde van IsraëlIsraël = strijder van God, worden uitgeroeid. Doorn en onkruid zullen opkomen over hun altaren en zij zeggen tot de bergen: Bedekt ons en tot de heuvels: Valt op ons! Dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Val* op ons! en tot de heuvels: Bedek ons! (SW)[Luk. 23:30]
9 Vanaf de dagen van GibeaGibea = de heuvel zondigde jij, IsraëlIsraël = strijder van God. Daar stonden zij! Haalde de strijd tegen de zonen van onrechtvaardigheid hen niet in bij GibeaGibea = de heuvel?
10 In mijn hunkering zal Ik zal hen disciplineren en volken worden tegen hen verzameld, wanneer zij gebonden worden voor twee van hun verdorvenheden.
11 En EfraïmEfraïm = dubbel vruchtbaar is een onderwezen vaars, die het leuk vindt om te dorsen. En Ik, Ik zal passeren aan de goedheid van haar hals. Ik zal EfraïmEfraïm = dubbel vruchtbaar bereden doen worden. JudaJuda = lof zal ploegen, JakobJakob = hielenlichter zal voor hem eggen.
12 Zaait voor julliezelf tot rechtvaardigheid, oogst overeenkomstig de vriendelijkheid. Bewerkt voor julliezelf braakland. Dan is het tijd om JAHWEH ernstig te zoeken, totdat Hij zal komen en Hij jullie rechtvaardigheid zal onderrichten. Want zo zegt JAHWEH tot de man van Juda en tot Jeruzalem: Ploegt voor jezelf het ploegbare en het moet niet zo zijn dat jullie zaaien tussen de doornen (SW) [Jer. 4:3]
13 Jullie ploegen slechtheid, jullie oogsten onrechtvaardigheid. Jullie eten de vrucht van huichelarij, want jij vertrouwt op jouw weg, op de veelheid van jouw machtige mannen.
14 En er staat een tumult op onder jouw volk. En al jouw vestingen zullen verwoest worden, zoals SalmanSalman = vuur-aanbidder's verwoesting van Bet-ArbelBet-Arbel = huis van Gods hinderlaag in de dag van strijd, toen de moeder op de zonen werd uiteengespat.
15 Zo zal Bet-ElBet-El = huis van God met jullie doen, met het oog op het kwaad van jullie kwaad. In de dageraad wordt de koning van IsraëlIsraël = strijder van God tot stilte, ja stilte gebracht.

Terug naar de indexpagina
Naar Hosea 11
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.