Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Hosea
Hoofdstuk 11

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 Want IsraŽlIsraŽl = strijder van God was een knaap en Ik had hem lief. En vanaf EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) riep Ik tot Mijn zoon. En Hij was daar tot het overlijden van Herodes, opdat vervuld* zou worden wat de Heer door de profeet had verklaard, zeggend: Uit Egypte roep* Ik Mijn Zoon. (SW)[Matt. 2:15]
2 Zij riepen tot hen, daarom gingen zij van voor hun aangezicht. Aan de BašlBašl = heer, eigenaar (de anti-god)s offeren zij en voor de beeldsnijwerken doen zij wierook roken.
3 En Ik, Ik leerde EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar lopen, hen bij hun armen nemend, maar zij wisten niet dat Ik hen genas.
4 Met koordlijnen van een mens trok Ik hen, met touwen van liefde. En Ik was voor hen als de oprichter van een juk op hun wangen. En Ik strekte uit naar hem, Ik voedde hen.
5 Hij zal niet terugkeren naar het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn). En AssurAssur = vlakte, hij is zijn koning, want zij weigeren terug te keren.
6 En het zwaard zal wervelen in zijn steden en het maakt een einde aan zijn draagstokken en het verslindt vanwege hun beraadslagingen.
7 En Mijn volk heeft een hang naar afvalligheid van Mij. En zij roepen Hem tezamen tot de Allerhoogste, Hij zal hen niet verhogen.
8 Hoe zal Ik jou overgeven, EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar, zal Ik jou opgeven, IsraŽlIsraŽl = strijder van God? Hoe zal Ik jou overgeven zoals AdamaAdama = rode aarde? Zal Ik jou plaatsen als SeboÔmSeboÔm = hyenas? Mijn hart keerde zich om in Mij. Mijn vertroostingen worden tezamen vurig gemaakt. al haar land verbrand met zwavel en zout; er zal niet gezaaid worden en er zal niets uitspruiten en er zal niets opschieten van kruid, zoals bij Sodom en Gomorrah, Admah en Zebolim, die JAHWEH omkeerde in Zijn boosheid en razernij. (SW) [Deut. 29:23]
9 Ik zal de hitte van Mijn boosheid niet doen. Ik zal niet terugkeren om EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar te ruÔneren, want Ik ben El en niet een mens, de Heilige in jouw midden. En Ik zal niet in de stad komen.
10 Achter JAHWEH zullen zij gaan, als een leeuw zal Hij brullen, want Hij, Hij zal brullen! En de zonen zullen beven vanaf de zee.
11 Zij zullen beven als een vogel uit EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) en als een duif uit het land van AssurAssur = vlakte, en Ik zal hen doen wonen in hun huizen, zegt JAHWEH met nadruk.
12 EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar omringt Mij met huichelarij en het huis van IsraŽlIsraŽl = strijder van God met bedrog, maar JudaJuda = lof heerst nog met El en is betrouwbaar met de heilige plaatsen.Terug naar de indexpagina
Naar Hosea 12
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.