Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Hosea
Hoofdstuk 12

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar graast wind en jaagt de oostenwind na. Heel de dag liegt hij en vermeerdert hij verwoesting. En zij snijden een verbond met AssurAssur = vlakte en olie wordt naar EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) gehaald.
2 En JAHWEH heeft een rechtszaak met JudaJuda = lof en roept JakobJakob = hielenlichter ter verantwoording over zijn wegen, zoals zijn handelingen zal Hij op hem doen terugkeren.
3 In de buik pakte hij zijn broeder bij de hiel en in zijn viriliteit was hij rechtop met Elohim.
4 En hij was recht tegen de Boodschapper en hij had de overhand. Hij huilde en smeekte Hem. In Bet-ElBet-El = huis van El (God) vond Hij hem en daar sprak Hij met ons. En daarna kwam zijn broer naar buiten. En zijn hand houdt de hiel van Esau vast. En zij noemen zijn naam Jakob. En Isašk was zoon van zestig jaren toen hij hen verwekte. (SW)[Gen. 25:26]
5 JAHWEH is Elohim van legermachten. JAHWEH is Zijn gedenknaam. 24 En Jakob bleef alleen achter. En een man worstelt met hem tot de dageraad aanbreekt.
25 En hij ziet dat hij Hem niet overwon. En Hij raakt de bocht van zijn dijbeen aan en de bocht van het dijbeen Jakob wordt verdraaid bij het worstelen met Hem.
26 En Hij zegt: Zendt mij weg, want de dageraad breekt aan. En hij zegt: Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent.
27 En Hij zegt tot hem: Wat is jouw naam? En hij zegt: Jakob.
28 En hij zegt: Jouw naam zal niet langer Jakob genoemd worden, maar veeleer IsraŽl, want jij bent rechtschapen met Elohim en met stervelingen. En jij hebt de overhand. (SW)
[Gen, 32:24-28]

6 En jij, jij zal terugkeren naar jouw Elohim. Neem vriendelijkheid en oordeel in acht en hoop voortdurend op jouw Elohim.
7 KanašnKanašn = purper (-land) - in zijn hand is een weegschaal van bedrog; hij houdt er van om uit te buiten.
8 En EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar zegt: Ja, ik ben rijk, ik vind viriliteit voor mijzelf in al mijn arbeid. Zij zullen tegen mij geen verdorvenheid vinden welke zonde is.
9 En Ik, JAHWEH, ben jouw Elohim, vanaf het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn). Ik zal jou opnieuw in tenten doen wonen, zoals in de dagen van de afgesproken samenkomst.
10 En Ik sprak door de profeten en Ik vermeerderde het visioen en door de hand van de profeten gebruikte Ik vergelijkingen. 42 In de hutten zullen jullie verblijven, zeven dagen, iedere ingeborene van IsraŽl. Zij zullen in de hutten verblijven,
43 opdat jullie generaties zullen weten dat Ik de zonen van IsraŽl in hutten deed verblijven toen Ik hen uitbracht uit het land van Egypte. Ik ben JAHWEH, jullie Elohim (SW)
[Lev. 23:42,43]

11 Indien GileadGilead = oneffen terrein - steenhoop der getuigenis wetteloosheid was, ja zij werden vruchteloosheid. In GilgalGilgal = (steen-)kring offerden zij stieren. Ook zijn hun altaren als steenhopen op de voren van het veld.
12 En JakobJakob = hielenlichter vluchtte weg naar het veld van AramAram = hoog en IsraŽlIsraŽl = strijder van God diende voor een vrouw en voor een vrouw paste hij op.
13 En door een profeet deed JAHWEH IsraŽlIsraŽl = strijder van God opgaan vanaf EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) en door een profeet werd het bewaakt. En nu, ga! Want Ik zend jou naar Farao en jij brengt Mijn volk, de zonen van IsraŽl uit Egypte. (SW)[Exo. 3:10]
14 EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar tergde bitterheden en zijn bloedschuld zal hij op zichzelf achterlaten. En zijn Heer zal hem zijn smaad vergoeden.

Terug naar de indexpagina
Naar Hosea 13
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.