Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Hosea
Hoofdstuk 13

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 Bij het spreken van EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar was er zenuwachtigheid. Hij verhief zich in IsraŽlIsraŽl = strijder van God. En hij was schuldig aan de BašlBašl = heer - eigenaar (de anti-god) en hij stierf.
2 En nu gaan zij voort met zondigen. En zij maken voor henzelf een gegoten beeld van hun zilver, naar hun begrip - afgodsbeelden, het maaksel van vakmannen, alles er van. Over hen zeiden zij: offeraars van een mens. Zij kussen kalveren.
3 Daarom zullen zij worden als de ochtendwolk en als de dauw die vroeg weggaat, als rommel die vanaf de dorsvloer door een hevige storm wordt gedreven en als de rook uit een spleet.
4 En Ik ben JAHWEH, jouw Elohim, vanaf het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. de witte woestijn). En een Elohim uitgezonderd Mij zal jij niet kennen. En er is geen Redder, behalve Ik.
5 Ik, Ik kende jou in de wildernis, in een land van droogheid.
6 Naar hun weide werden zij verzadigd. Zij werden verzadigd en hun hart verhief zich. Vanwege dit vergaten zij Mij. 11 Bewaak jezelf, anders vergeet jij JAHWEH, jouw Elohim, als je er niet in slaagt Zijn opdrachten en Zijn oordelen en Zijn verordeningen waar te nemen die ik jou vandaag opdraag.
12 Anders eet jij en wordt je bevredigd en bouw jij goede huizen en woon jij er in,
13 en nemen jouw grootvee en jouw schaapskudde toe en zilver en goud nemen voor jou toe, en al wat van jou is neemt toe;
14 dan wordt jouw hart verhoogd en vergeet jij JAHWEH, jouw Elohim, Die jou uitbracht uit het land van Egypte, uit het huis van dienaren,
15 Die jou in de grote en gevreesde wildernis deed gaan, met de brandende slang en de schorpioen en de dorstige grond waarin geen water is; Die voor jou water voortbracht uit vuursteenrots;
16 Die jou in de wildernis met manna voedde dat jouw vaders niet kenden, om jou nederig te maken en om jou te onderzoeken, goed doende aan jou in jouw latere dag,
17 en zeg jij in jouw hart: Mijn kracht en de macht van mijn hand maakten voor mij deze weelde.
18 Maar jij, denk aan JAHWEH, jouw Elohim, want Hij is het Die aan jou kracht geeft om weelde te maken, zo Zijn verbond bevestigend dat Hij aan jouw vaders zwoer als op deze dag. (SW)
[Deut. 8:11-18]

7 En Ik zal voor hen worden als een zwarte leeuw, als een luipaard zal Ik bij de weg in een hinderlaag liggen.
8 Ik zal hen tegenkomen als een van jongen beroofde beer en Ik zal de omheining van hun hart scheuren en Ik zal hen daar verslinden als een ouder-leeuw. Het wilde dier van het veld zal hen verscheuren.
9 Het ruÔneert jou, IsraŽlIsraŽl = strijder van God, want in Mij is jouw hulp.
10 Waar is, inderdaad, jouw koning? En zal hij jou redden in al jouw steden? En jouw richters van wie jij zei: Geef aan mij een koning en oversten! 5 En zij zeggen tot hem: Zie!, u, u bent oud en uw zonen gaan niet in uw wegen. Plaats nu voor ons een koning om ons te richten, zoals alle naties.
6 En de zaak is kwaad in de ogen van SamuŽl, toen zij zeiden: Geef ons een koning om ons te richten. En SamuŽl bidt tot JAHWEH. (SW)
[1 Sam. 8:5,6]

11 En Ik geef aan jou een koning in Mijn boosheid en Ik neem hem weg in Mijn razernij. En SamuŽl zegt tot Saul: Ik zal niet met u terugkeren, want u verwierp het woord van JAHWEH en JAHWEH verwerpt u van het koning zijn over IsraŽl. (SW)[1Sam. 15:26]
12 De verdorvenheid van EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar is gebundeld, zijn zonde is opgeborgen.
13 De krampen van een barende vrouw zullen tot hem komen. Hij is een onwijze zoon, want als de tijd er is zal hij niet staan bij het ter wereld komen van zonen.
14 Uit de hand van het dodenrijk zal Ik hen vrijkopen, vanaf de dood zal Ik hen verlossen. Waar zijn jouw pestziekten, Dood? Waar is jouw angel, Dodenrijk? Spijt zal verborgen worden voor Mijn ogen. Waar, dood, is jouw įoverwinning? Waar, dood, is jouw steek? (SW)[1Kor. 15:55]
15 Want hij is een zoon, vruchtbaar onder broeders. Een oostenwind zal komen, een wind van JAHWEH, opkomend uit de wildernis. En zijn fontein zal beschaamd staan en hij zal zijn springbron droogleggen. Hij zal de schat van elk voorwerp van begeerlijkheid roven.
16 SamariaSamaria = waker zal schuldig zijn, want ze rebelleert tegen haar Elohim. Door het zwaard zullen hun kleine kinderen vallen. Zij zullen uiteen gespat worden en hun zwangere vrouwen zullen opengereten worden.

Terug naar de indexpagina
Naar Hosea 14
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.