Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Hosea
Hoofdstuk 4

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 Hoort het woord van JAHWEH, zonen van IsraëlIsraël = strijder van God, want JAHWEH heeft een rechtszaak met de inwoners van het land, want er is geen betrouwbaarheid en er is geen vriendelijkheid en er is geen kennis van Elohim in het land.
2 Verwensen en huichelen en vermoorden en stelen en echtbreuk plegen breken door. En bloedvergieten, zij raken bloedvergieten aan.
3 Vanwege dit zal het land treuren en elke inwoner in haar wordt krachteloos, met het dier van het veld en wat vliegt van de hemelen, en ook de vissen van de zee zullen verzameld worden.
4 Ja, het moet niet zo zijn dat een man een rechtszaak voert en het moet niet zo zijn dat een man een ander corrigeert. En jouw volk is als hen die een rechtszaak voeren tegen een priester.
5 En jij struikelt in de dag en ook de profeet struikelt met jou in de nacht en Ik zal jouw moeder tot stilte brengen.
6 Mijn volk wordt tot stilte gebracht vanwege gebrek aan kennis, omdat jullie de kennis verwierpen. En Ik zal jullie verwerpen van het Mij dienen als priester. En jij vergeet de wet van jouw Elohim. Ik zal jouw zonen vergeten, ook Ik!
7 Naar hun vermeerderen zo zondigen zij tegen Mij. Hun heerlijkheid zal Ik in oneer veranderen.
8 Het zondeoffer van Mijn volk eten zij en zij heffen hun ziel op naar hun verdorvenheid.
9 En het zal zijn: zoals volk, zo de priester. En Ik zal zijn wegen over hem in gericht brengen en zijn handelingen zal Ik op hem doen terugkeren.
10 En zij zullen eten en zij worden niet verzadigd. Zij zullen ontucht bedrijven, maar zij breken niet door, want zij lieten na om JAHWEH in acht te nemen.
11 Ontuchtpleging en wijn en druivensap nemen het hart weg.
12 Mijn volk vraagt aan zijn hout en zijn stok voorzegt hem, want een geest van ontuchtplegingen doet afdwalen, want zij bedrijven ontucht weg van hun Elohim.
13 Zij offeren op de toppen van de bergen en op de heuvels doen zij wierook roken, onder de eik en de witte populier en de terebint, want hun schaduw is goed. Vanwege dit bedrijven jullie dochters ontucht en plegen jullie schoondochters echtbreuk.
14 Ik zal jullie dochters niet opmerken dat zij ontucht bedrijven en jullie schoondochters dat zij echtbreuk plegen, want zij*1) gaan apart met de prostituees en zij offeren met de heiligdomprostituees. En een volk dat niet begrijpt zal in de war raken.
15 Indien jij, IsraëlIsraël = strijder van God, ontucht bedrijft, moet het niet zo zijn dat JudaJuda = lof schuldig is en moet het niet zo zijn dat jullie GilgalGilgal = (steen-)kring binnen komen. En het moet niet zo zijn dat jullie opgaan naar Bet-AwenBet-Awen - huis van de zonde. En het moet niet zo zijn dat jullie zweren: Zo waar JAHWEH leeft.
16 Want zoals een jonge koe koppig is, zo is IsraëlIsraël = strijder van God koppig. Nu zal JAHWEH hen weiden als een mannetjes lam in de wijde plaats.
17 EfraïmEfraïm = dubbel vruchtbaar is verbonden aan afgodsbeelden. Laat hem alleen!
18 Hun zware wijn wordt weggenomen. Zij bedrijven ontucht, ja ontucht, zij hebben die lief. Verleent oneer aan haar beschermers!
19 De wind heeft haar gebundeld in haar vleugels. En zij zullen beschaamd staan vanwege hun slachtoffers.

Noot:
1 - zij - dat zijn de mannen die naar de prostituees gaan

Terug naar de indexpagina
Naar Hosea 5
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.