Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Hosea
Hoofdstuk 5

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 Hoort dit, priesters, en weest aandachtig, huis van IsraŽlIsraŽl = strijder van God, en huis van de koning, geeft gehoor, want voor jullie is het oordeel. Want jullie werden een strik voor MispaMispa = wacht- (en uitkijk)toren en een uitgespreid net over TaborTabor = heuvel of terp.
2 En zwenkers maken diep, maar Ik ben de Disciplineerder voor hen allen.
3 Ik, Ik ken EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar en IsraŽlIsraŽl = strijder van God wordt door Mij niet onderdrukt, want nu doe jij ontucht bedrijven, EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar. IsraŽlIsraŽl = strijder van God wordt verontreinigd.
4 Zij geven hun handelingen niet op om terug te keren naar hun Elohim, want een geest van ontuchtplegingen is in hun midden. En JAHWEH kennen zij niet.
5 En de trots van IsraŽlIsraŽl = strijder van God antwoordt in zijn aangezicht. En IsraŽlIsraŽl = strijder van God en EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar struikelen in hun verdorvenheid. Ook JudaJuda = lof struikelt met hen.
6 Met hun kleinvee en met hun grootvee zullen zij gaan om JAHWEH te zoeken en zij zullen niet vinden. Hij onttrekt zich van hen.
7 Tegen JAHWEH handelden zij verraderlijk, want zij verwekten vreemde zonen. Nu zal de nieuwe maan hen verslinden, met hun porties.
8 Blaast een ramshoorn in GibeaGibea = hoogte, heuvel, een trompet in RamaRama = hoogte; schreeuwt luidkeels alarm, Bet-AwenBet-Awen = huis van zonde. Achter jou, BenjaminBenjamin = zoon van de rechterzijde - gelukskind!
9 EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar zal tot troosteloosheid worden in de dag van terechtwijzing. Onder de stammen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God maak Ik het betrouwbare bekend.
10 De oversten van JudaJuda = lof worden als iemand die de grens verplaatsen. Over hen zal Ik Mijn razernij uitgieten als water.
11 Uitgebuit is EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar, gekneusd vanwege oordeel, want hij is gezind achter instructie aan te gaan.
12 En Ik ben als een mot voor EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar en als verrotting voor het huis van JudaJuda = lof.
13 En EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar ziet zijn ziekte en JudaJuda = lof zijn aandoening. En EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar ging naar AssurAssur = vlakte en hij zond naar koning JarebJareb = de grote vorst, maar hij was niet in staat jullie te genezen en hij maakte jullie niet gezond van jullie aandoening.
14 Want Ik ben als een zwarte leeuw voor EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar en als een beschutte leeuw voor het huis van JudaJuda = lof. Ik, Ik zal in stukken scheuren en Ik zal gaan. Ik zal wegdragen en er zal geen uitredder zijn.
15 Ik zal gaan. Ik zal terugkeren naar Mijn plaats, totdat zij schuld erkennen en zij Mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij Mij vroeg zoeken.

Terug naar de indexpagina
Naar Hosea 6
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.