Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Hosea
Hoofdstuk 9

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 Het moet niet zo zijn dat jij je verheugt, IsraŽlIsraŽl = strijder van God, tot uitbundig gejubel aan toe, zoals de volken, want jij bedrijft ontucht, weg van jouw Elohim. Jij hebt handgeld lief op alle dorsvloeren van het graan.
2 De dorsvloer en het wijnvat zal hen niet weiden, en hij zal in druivensap niet huichelen.
3 Zij zullen niet wonen in het land van JAHWEH en EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar keert terug naar EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) en in AssurAssur = vlakte zullen zij onrein eten.
4 Zij zullen geen wijn als drankoffer brengen voor JAHWEH en zij zullen voor Hem niet beminnelijk zijn. Hun slachtoffers zullen voor hen zijn als brood van wetteloosheden. Allen die er van eten verontreinigen zichzelf. Want hun brood is voor hun ziel. Het zal niet komen in het huis van JAHWEH.
5 Wat zullen jullie doen in de dag van de afspraak en in de dag van de feestviering van JAHWEH?
6 Want aanschouw, zij gaan weg van verwoesting. EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) zal hen bijeen roepen, MemfisMemfis = haven van het goede zal hen begraven. Het begeerde ding van hun zilver, de brandnetel zal hen pachten, de distel zal in hun tenten zijn.
7 De dagen van het gericht zullen komen. De dagen van de terugbetaling zullen komen. IsraŽlIsraŽl = strijder van God zal het weten. De profeet is dwaas, waanzinnig is de man van de geest vanwege de veelheid van jouw verdorvenheid en vele vijandige gezindheid. Want dit zijn dagen van wraak, om al het geschrevene te vervullen (SW)[Luk. 21:22]
8 De uitkijker van EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar is met mijn Elohim. De profeet, een strik van de valstrikzetter is op al zijn wegen, vijandige gezindheid in het huis van zijn Elohim.
9 Zij maken het diep, zij maken zichzelf corrupt als in de dagen van GibeaGibea = de heuvel. Hij zal hun verdorvenheid gedenken. Hij zal hun zonden ter verantwoording roepen.
10 Als druiven in de wildernis vond Ik IsraŽlIsraŽl = strijder van God, als de eerste vruchten aan de vijgenboom in haar begin. Ik zag jullie vaders. Zij, zij kwamen tot Bašl-PeorBašl-Peor = heer van Peor en zij hielden zich apart voor de schaamte en zij werden gruwelen, net als hun liefhebben. 1 En IsraŽl is in Shittim. En het volk begint prostitutie te bedrijven met de dochters van Moab.
2 En zij roepen naar het volk voor de offers van hun elohim. En het volk eet en zij buigen zich neer voor hun elohim.
3 En IsraŽl wordt gekoppeld aan Bašl-Peor. En de boosheid van JAHWEH is heet tegen IsraŽl.
4 En JAHWEH zegt tot Mozes: Neem alle hoofden van het volk en hang ze op voor JAHWEH, in de zon. Dan zal de hitte van de boosheid van JAHWEH afkeren van IsraŽl.
5 En Mozes zegt tot die IsraŽl oordelen: Iedere man doodt zijn stervelingen, die welke gekoppeld zijn aan Bašl-Peor. (SW)
[Num. 25:1-5]

11 EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar is als wat vliegt. Hun heerlijkheid zal van hen wegvliegen, zonder geboorte, zonder buik, zonder zwangerschap.
12 Want indien zij hun zonen grootbrengen, dan zal Ik hen beroven van kinderen, van mensen. Want ook: Wee hen, wanneer Ik van hen terugtrek.
13 EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar, toen Ik naar TyrusTyrus = rots zag, is overgeplant in een hoeve, maar EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar doet zijn zonen uitgaan naar de doder.
14 Geef hen, JAHWEH! Wat zal U geven? Geef hen een baarmoeder die een miskraam veroorzaakt en verschrompelde borsten.
15 Al hun kwaad is in GilgalGilgal = (steen-)kring, want daar haatte Ik hen. Vanwege het kwade van hun daden zal Ik hen uit Mijn huis verdrijven. Ik zal niet voortgaan hen lief te hebben. Al hun oversten zijn koppigen.
16 EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar wordt neergeslagen, zijn wortel droogt op. Zij zullen geen vrucht meer maken. Ook al baren zij, Ik zal de begeerden van hun buik doen sterven.
17 Mijn Elohim zal hen verwerpen, want zij luisterden niet naar Hem en zij zullen zwervers onder de naties worden.

Terug naar de indexpagina
Naar Hosea 10
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.