Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jeremia
Hoofdstuk 19

Jeremia leefde van ca. 645 tot ca. 587 v.C.

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 Zo zei JAHWEH: Ga en koop een aardewerken fles van de pottenbakker en neem vanaf de oudsten van het volk en vanaf de oudsten van de priesters,
2 en ga uit naar het ravijn van Ben-HinnomBen-Hinnom = Zoon van Hinnom - Hinnom = klaagzang*1), dat bij het portaal van de poort van de handwerksman is, en roep daar de woorden die Ik tot jou zal spreken. En hij ontwijdde Tofet, dat in de vallei van Ben-Hinnom is, zodat niemand zijn zoon of zijn dochter voor Moloch door het vuur laat gaan (SW) [2Kon. 23:10]
3 En zeg: Hoort het woord van JAHWEH, koningen van JudaJuda = lof en inwoners van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter. Zo zegt JAHWEH van legermachten, Elohim van IsraëlIsraël = strijder van God: Aanschouw, Ik zal kwaad brengen over deze plaats, waarover elk die van haar hoort de oren zullen tuiten,
4 omdat zij Mij verlieten en zij deze plaats onherkenbaar maakten en zij er wierook in doen roken voor andere elohim die zij niet kenden, zij en hun vaders en de koningen van JudaJuda = lof. En zij vulden deze plaats met bloed van onschuldigen.
5 En zij bouwden de hoge plaatsen van de BaälBaäl = heer - de anti-god, om hun zonen te verbranden in het vuur als opstijgoffers aan de BaälBaäl = heer - de anti-god, waarvoor Ik geen instructie gaf en waarvan Ik niet sprak en die niet in Mijn hart opkwamen. En van jouw zaad zal jij niet geven om door het vuur naar de Moloch te gaan. En jij zal de naam van jouw Elohim niet ontheiligen. Ik ben JAHWEH! (SW) [Lev. 18:21]
6 Daarom, aanschouw, de dagen komen, zegt JAHWEH met nadruk, dat deze plaats niet meer de TofetTofet = plaats waar brand is geroepen zal worden en Ravijn van Ben-HinnomBen-Hinnom = Zoon van Hinnom - Hinnom = klaagzang, maar veeleer ravijn van de doding.
7 En Ik zal de beraadslaging van JudaJuda = lof en JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter in deze plaats leeg maken, en Ik doe hen vallen in het zwaard voor het aangezicht van hun vijanden en in de hand van die hun ziel zoeken. En Ik geef hun kadaver tot voedsel voor wat vliegt van de hemel en aan het beest van de aarde.
8 En Ik zal deze stad plaatsen tot ontzetting en tot gesis; elk die haar passeert ontzet zijn en hij zal sissen over al haar slagen.
9 En Ik zal hen het vlees van hun zonen en het vlees van hun dochters doen eten, en elk zal het vlees van zijn naaste eten, tijdens de belegering en tijdens de beklemming waarmee hun vijanden en die hun ziel zoeken hen zullen beklemmen.
10 En jij zal de fles breken voor de ogen van de mannen die met jou gaan.
11 En jij zegt tot hen: Zo zegt JAHWEH van legermachten: Zo zal ik dit volk en deze stad verbreken, zoals men het vat van de pottenbakker breekt, dat hij niet meer geheeld kan worden. En in TofetTofet = plaats waar brand is zal men begraven tot er geen plaats meer is om te begraven.
12 Zo zal Ik doen met deze plaats, zegt JAHWEH met nadruk, en tot zijn inwoners, zo deze stad gevend als TofetTofet = plaats waar brand is.
13 En de huizen van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter en de huizen van de koningen van JudaJuda = lof zullen onrein worden als de plaats van TofetTofet = plaats waar brand is, net als alle huizen waarin zij wierook deden roken op hun daken aan heel het leger van de hemelen en om een drankoffer te brengen aan andere elohim.
14 En JeremiaJeremia = verhogen doet Jah kwam terug vanaf de TofetTofet = plaats waar brand is, waarheen JAHWEH hem zond om te profeteren. En hij stond in de hof van het huis van JAHWEH, en hij zei tot al het volk:
15 Zo zegt JAHWEH van legermachten, Elohim van IsraëlIsraël = strijder van God: Aanschouw, Ik breng over deze stad en over al haar steden al het kwaad dat Ik over haar sprak, want zij verhardden hun nek, zodat zij niet luisterden naar Mijn woorden.


*1) - Ben-Hinnom - in het Grieks Gehenna - de vuilstortplaats van Jeruzalem, ten zuid-westen van de stad.

Terug naar de indexpagina
Naar Jeremia 20
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.