Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jesaja
Hoofdstuk 19

Jesaja trad op van ca. 750 tot ca. 700 v.C.

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
ga met de muis op een groen woord staan, dan ziet u de betekenis)

1 De last over EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn). Aanschouw, JAHWEH rijdt op een snelle, dichte wolk en Hij komt in EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn). En de nutteloze afgoden van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) bewegen heen en weer voor Zijn aangezicht. En het hart van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) smelt binnenin hen.
2 En Ik schermde EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) af tegen EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) en zij vechten, een man tegen zijn broeder en een man tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk.
3 En de geest van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) zal leeggemaakt worden in zijn binnenste. En zijn beraadslaging zal Ik verzwelgen en zij zullen de nutteloze afgoden raadplegen en de buiksprekers en de mediums en de helderzienden.
4 En Ik zal EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) in bedwang houden door de hand van hardvochtige heren en een sterke koning zal over hen heersen, zo zegt de Heer, JAHWEH van legermachten, met nadruk.
5 En de wateren van de zee zullen geabsorbeerd worden en de rivier zal drooggelegd worden en droog zijn.
6 En de stromen verdampen. En de waterwegen van beneden-EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) verarmen en worden drooggelegd; riet en rietgras zullen verwelken.
7 Naakte plaatsen zijn er aan de NijlNijl = grote rivier en aan de mond van de NijlNijl = grote rivier en al het gezaaide aan de NijlNijl = grote rivier zal opdrogen; het wordt weggewaaid en niet meer zijn.
8 En de vissers klagen; allen die de vishaak in de NijlNijl = grote rivier gooien treuren en die het sleepnet uitspreiden over de oppervlakte van de wateren, zullen krachteloos gemaakt worden.
9 En die in gekamd vlas dienen zullen beschaamd staan en de wevers van gebleekt katoen.
10 En haar gevestigden zullen verpletterd zijn, allen die het doen voor loon; moerassig is hun ziel.
11 Ja, de oversten van SoanSoan = plaats van vertrek zijn dwazen, de wijzen, de raadgevers van FaraoFarao = het grote huis, geven irrationele raadgeving. Hoe zullen jullie tot FaraoFarao = het grote huis zeggen: Ik ben een zoon van wijzen, ik ben een zoon van koningen van vroeger?
12 Ja, waar zijn zij, jouw wijzen? Laat hen het, alstublieft, aan jou vertellen, opdat zij weten wat JAHWEH van legermachten beraadslaagde over EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn). Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de redetwister van van deze aion? Maakt God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid? (SW)[1Kor. 1:20]
13 De oversten van SoanSoan = plaats van vertrek zijn dwaas. De oversten van NofNof = schone verblijfplaats worden verleid; zij deden EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) afdwalen, de hoeksteen van hun stammen.
14 JAHWEH mengt in haar midden een geest van verdorvenheden. En zij doen EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) afdwalen in al zijn daden, zoals een dronkaard afdwaalt in zijn braaksel.
15 En er zal voor EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) geen werkzaamheid zijn dat hoofd en staart, varengebladerte en bies kan doen.
16 In die dag zal EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) zijn als de vrouwen en het beeft en het is bang voor het aangezicht van het wuiven van de hand van JAHWEH van legermachten, welke Hij over hen doet wuiven.
17 En de grond van JudaJuda = lof zal tot lichtzinnigheid worden voor EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn). Elk die het vermeldt zal bang zijn voor het aangezicht van de beraadslaging van JAHWEH van legermachten, die Hij over hen beraadslaagt.
18 In die dag zullen er vijf steden zijn in het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) die de taal van KanaänKanaän = purper (-land) spreken en die zweren tot JAHWEH van legermachten. é é n zal "Stad van het slopen" genoemd worden.
19 In die dag zal er een altaar zijn voor JAHWEH, in het midden van het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) en een monument naast haar grens, voor JAHWEH.
20 En het is tot teken en tot getuigenis voor JAHWEH van legermachten in het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn), want zij zullen schreeuwen tot JAHWEH van voor het aangezicht van de verdrukkers. En Hij zal hen een Redder en Bevelhebber zenden en Hij redt hen uit.
21 En JAHWEH maakt Zich bekend aan EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) en de Egyptenaren kennen JAHWEH in die dag. En zij dienen een slachtoffer en een erkenningsoffer. En zij beloven plechtig een plechtige belofte aan JAHWEH en zij betalen.
22 En JAHWEH treft EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn), om te treffen en te genezen, en zij keren terug tot JAHWEH. En Hij wordt door hen dringend verzocht en Hij geneest hen.
23 In die dag zal er een hoofdweg zijn van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) naar AssurAssur = vlakte, en AssurAssur = vlakte komt in EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) en EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) in AssurAssur = vlakte, en EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) dient met AssurAssur = vlakte.
24 In die dag zal IsraëlIsraël = strijder van God een derde worden met EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) en met AssurAssur = vlakte, een zegen in het midden van de aarde,
25 want JAHWEH van legermachten zegent hen, zeggend: Wees gezegend, Mijn volk EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) en AssurAssur = vlakte, de daad van Mijn handen, en Mijn lotbezit IsraëlIsraël = strijder van God.

Terug naar de indexpagina
Naar Jesaja 20
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.