Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jesaja
Hoofdstuk 2

Jesaja trad op van ca. 750 tot ca. 700 v.C.

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
ga met de muis op een groen woord staan, dan ziet u de betekenis)

1 Het woord dat JesajaJesaja = heil is JAH, zoon van AmozAmoz = sterk (is JAH), waarnam over JudaJuda = lof en JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter.
2 En het zal zijn in het laatste van de dagen, dat de berg van het huis van JAHWEH gevestigd zal zijn op de top van de bergen en verheven boven de heuvels; en alle naties stromen er heen.
3 En vele volken gaan en zeggen: Gaat, dan zullen wij opgaan tot de berg van JAHWEH, tot het huis van de Elohim van JakobJakob = hielenlichter, en Hij zal ons onderrichten vanaf Zijn wegen en wij zullen gaan op Zijn paden; want vanaf SionSion = burcht zal de wet uitgaan en het woord van JAHWEH vanaf JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter.
4 En Hij spreekt recht tussen de naties en Hij corrigeert vele volken. En zij slaan hun zwaarden kapot tot houwelen en hun speren tot snoeimessen. Geen natie zal het zwaard opheffen tegen een natie, en zij zullen de oorlog niet nog leren. 10 Sla jullie houwelen kapot tot zwaarden en jullie snoeimessen tot lansen. De ontmoedigde zegge: Ik ben een machtig man! (SW)[Joël 3:10]
5 Huis van JakobJakob = hielenlichter, gaat! Dan zullen wij gaan in het licht van JAHWEH.
6 Want U liet Uw volk, het huis van JakobJakob = hielenlichter, in de steek, omdat zij vol zijn van het oosten en wolkraadplegers, zoals de Filistijnen. En met de kinderen van uitheemsen geven zij handjeklap.
7 En hun land is vol zilver en goud en er is geen einde aan hun schatten. En hun land is vol paarden en er is geen einde aan hun strijdwagens.
8 En hun land is vol nutteloze afgoden, het maaksel van hun handen. Zij buigen zich neer voor wat hun vingers hebben gemaakt.
9 En de mens wordt neergebogen en een man wordt omlaag gebracht. En het moet niet zo zijn dat U tot hen opheft!
10 Kom in de rots en begraaf je in de losse aarde, vanaf het aangezicht van de ontzagwekkendheid van JAHWEH en vanaf de eer van Zijn indrukwekkendheid. En de koningen van de aarde en de magnaten en de oversten en de rijken en de sterken en iedere slaaf en vrije verbergen zich in de grotten en in de rotsen van de bergen. (SW) [Openb. 6:15]
11 De ogen van de hoogmoed van de mens worden omlaag gebracht, en de hoogheid van stervelingen wordt neergebogen. En in die dag zal JAHWEH, alleen Hijzelf, onneembaar zijn. 15 En de mens wordt neergebogen en een man wordt omlaag gebracht, en de ogen van hoogmoedigen worden omlaag gebracht. (SW) [Jes. 5:15]
12 Want er komt een dag van JAHWEH van legermachten over elke trotse en hoge, en over elk die zich verheft, en hij wordt omlaag gebracht,
13 en over alle ceders van de LibanonLibanon = wit, bergen met eeuwige sneeuw, die hoog en verheven zijn, en over alle eiken van de BasanBasan = effen terrein, zonder stenen,
14 en over alle hoge bergen en over alle verheven heuvels,
15 en over elke verheven toren en over elke verdedigde muur,
16 en over alle schepen van TarsisTarsis = de halfedelsteen turkoois en over alle koopvaardijschepen van de begeerte.
17 En de hoogmoed van de mens wordt neergebogen en de hoogheid van stervelingen wordt omlaag gebracht, maar JAHWEH, alleen Hij, zal in die dag onneembaar zijn.
18 En de nutteloze afgoden zullen compleet voorbij gaan.
19 En zij zullen in grotten van de rotsen komen en in tunnels van losse aarde, vanwege het aangezicht van de ontzagwekkendheid van JAHWEH en vanwege de eer van Zijn indrukwekkendheid bij Zijn opstaan om de aarde te verschrikken.
20 In die dag zal de mens zijn nutteloze afgoden van zilver en zijn nutteloze afgoden weggooien, die zij voor zichzelf maakten om de ratten en de vleermuizen te aanbidden,
21 om te komen in de spleten van de rotsen en in de overhangende gedeelten van de steile rotsen, vanwege het aangezicht van de ontzagwekkenheid van JAHWEH en vanwege de eer van Zijn indrukwekkendheid, bij Zijn opstaan om de aarde te verschrikken.
22 Ziet ervan af, voor julliezelf, van de mens, wiens adem in zijn neus is, want naar wat wordt hij gerekend?

Terug naar de indexpagina
Naar Jesaja 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.