Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jesaja
Hoofdstuk 27

Jesaja trad op van ca. 750 tot ca. 700 v.C.

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
ga met de muis op een groen woord staan, dan ziet u de betekenis)

1 In die dag zal JAHWEH met zijn harde en grote en standvastige zwaard de draak*1) gericht brengen, de vluchtende slang, ja de draak*1), de kronkelende slang, en Hij doodt het monster dat in de zee is. U, U brak de koppen van de draak in stukken. U geeft hem als voedsel aan het volk, aan hen van droge plaatsen. (SW) [Psalm 74:14]
2 In die dag zal er een begeerde wijngaard zijn. Antwoordt er op!
3 Ik, JAHWEH, ben haar Bewaarder. Bij momenten zal Ik haar irrigeren, opdat niet schade aan haar positioneert. Nacht en dag zal Ik haar bewaren.
4 Er is in Mij geen woede. Wie zal Mij een doornheester geven en stekels? In de strijd zal Ik tegen haar grote stappen maken. Ik zal haar helemaal vernielen.
5 Of zal iemand vasthouden aan Mijn kracht? Hij zal vrede met Mij maken, vrede zal hij maken met Mij!
6 In de komende dagen zal JakobJakob = hielenlichter wortel schieten. Hij zal bloesemen en IsraëlIsraël = strijder van God zal uitbotten. En zij vullen de oppervlakte van de wereld met opbrengst.
7 Sloeg Hij hem met een slag zoals van die hem sloegen? Of werd hij gedood met een doding zoals die door hem gedood werden?
8 In gematigdheid twist U met haar, wanneer U haar wegzendt. Hij voert af met Zijn harde wind in de dag van de oostenwind.
9 Daarom zal in dit voor de verdorvenheid van JakobJakob = hielenlichter een beschutting worden gemaakt en dit is alle vrucht: het wegnemen van zijn zonde. In Zijn plaatsen zijn alle stenen van het altaar als kalkstenen die verbrijzeld zijn. De AsjeraAsjera = bosjes, heilige wouden (voor afgodendienst) palen en wierookstandaarden staan niet op.
10 Want de verdedigde stad zal solitair zijn. De hoeve zal losgelaten en verlaten zijn, zoals de wildernis. Daar zal een kalf grazen en daar zal het neerliggen en het maakt een einde aan haar overhangende takken.
11 Bij het opdrogen van haar oogsttakken zullen zij verbroken worden. Vrouwen komen en verlichtende vuren zijn met hen, want het is geen volk van begrip. Vanwege dit zal zijn Maker geen mededogen hebben en zijn Vormgever zal hem niet genadig zijn.
12 En het zal in die dag zijn dat JAHWEH oogstresten zal uitkloppen vanaf het platgetreden pad van de rivier tot aan de wadi van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn). En jullie zullen geraapt worden, é é n voor é é n, zonen van IsraëlIsraël = strijder van God!
13 En het zal zijn in die dag dat in de grote ramshoorn geblazen zal worden en die in het land van AssurAssur = vlakte omkomen en die naar het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) verdreven werden zullen komen. En zij aanbidden tot JAHWEH op de berg van de heiligheid in JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter.

*1 - Draak - Leviathan - het kronkeldier.

Terug naar de indexpagina
Naar Jesaja 28
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.