Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jesaja
Hoofdstuk 40

Jesaja trad op van ca. 750 tot ca. 700 v.C.

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
ga met de muis op een groen woord staan, dan ziet u de betekenis)


1 Troost, troost Mijn volk, zegt jullie Elohim.
2 Spreekt tot het hart van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter en roept tot haar dat haar dienstneming vervuld is, dat haar verdorvenheid is aanvaard, dat zij dubbel nam uit de hand van JAHWEH in al haar zonden.
3 Een stem van een roepende in de wildernis: Maakt de weg van JAHWEH vlak, maakt in de rotswoestijn de hoofdweg recht voor onze Elohim. Want dit is hij, de door de profeet Jesaja verklaard* zijnde, zeggende: De stem van de roepende in de woestijn: Maakt* de weg gereed van de Heer! Maakt Zijn °pad recht! (SW) [Matt. 3:3]
4 Elk ravijn zal opgeheven worden en elke berg en heuvel zal verlaagd worden. En het kromme zal recht worden en de knobbelige plaatsen tot dal.
5 En de heerlijkheid van JAHWEH zal onthuld worden en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van JAHWEH sprak. 3 En hij kwam* in heel het gebied rond de Jordaan, een doop verkondigend van bekering, tot vergeving van zonden,
4 zoals werd geschreven in de rol van woorden van Jesaja, de profeet. De stem van een smekende in de woestijn: Maakt* de weg gereed van de Heer! Maakt* Zijn wegen recht!
5 Ieder ravijn zal gevuld worden en iedere berg en heuvel zal laag gemaakt worden. En het kromme zal recht zijn en de ruwe plaatsen tot vlakke wegen.
6 En alle vlees zal de redding van °God zien (SW)
[Luk. 3:4-6]

6 Een stem zegt: Roep! En ik zei: Wat zal ik roepen? Al het vlees is gras en al zijn vriendelijkheid is als de bloesem van het veld.
7 Gras droogt op, bloesem verwelkt, want de geest van JAHWEH keert zich er tegen. Zeker, het volk is als gras.
8 Gras droogt op, bloesem verwelkt, maar het woord van onze Elohim zal stand houden tot de aion. 24 Want alle vlees is gras en al haar heerlijkheid is als de bloem van het gras. Het gras is verwelkt* en de bloem viel* af.
25 maar de uitspraak van de Heer is blijvend voor de aion. Dit nu is de uitspraak: het aan jullie gebrachte* evangelie! (SW)
[1Petr. 1:24,25]

9 Ga op op een verheven berg, nieuwsbrenger van SionSion = ruïne - verdorde plaats - een verschroeide plaats - verheven, verhef met energie jouw stem, nieuwsbrenger van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter, verhef! Het moet niet zijn dat jij vreest. Zeg tot de steden van JudaJuda = lof: Aanschouwt jullie Elohim!
10 Aanschouw!, mijn Heer JAHWEH zal komen met standvastigheid en Zijn arm heerst voor Hem. Aanschouw, Zijn loon is met Hem en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. Zie*, Ik kom snel en Mijn °loon is met Mij, om een ieder te betalen* zoals zijn werk is. (SW) [Openb. 22:12]
11 Als een Herder zal Hij Zijn bijeengedreven kudde weiden. Met Zijn arm zal Hij lammetjes bijeenbrengen en in Zijn boezem zal Hij ze dragen. De zogenden zal Hij dirigeren. 1 Een psalm van David. JAHWEH is mijn herder, ik zal aan niets tekort hebben.
2 Hij doet mij rusten in begroeide oases. Hij leidt mij naar wateren van rustplaatsen (SW)
[Psa. 23:1,2]

12 Wie meet wateren in de holte van Zijn hand? En de hemelen peilt Hij met een span. En Hij vat de losse aarde van de aarde in een maatbeker en Hij weegt bergen met de balans en heuvels met de weegschaal.
13 Wie peilt de geest van JAHWEH en doet Hem de man van Zijn raadgeving weten? Want wie kende* het denken van de Heer, of wie werd* Zijn raadgever? (SW)[Rom. 11:34]
14 Aan wie vraagt Hij raad en geeft Hem begrip, onderwijst Hem op het pad van oordeel en onderwijst Hem kennis, en wie doet Hem de weg van begrip weten?
15 Aanschouw, naties zijn als een druppel uit een emmer en zij worden geacht als een stofje op een weegschaal. Aanschouw, Hij tilt kustlanden op als het dunne gaas.
16 En LibanonLibanon = wit - bergen met eeuwige sneeuw is niet voldoende om te verteren en zijn beest is niet voldoende voor een opstijgoffer.
17 En alle naties zijn als niets tegenover Hem en zij worden door Hem geacht als nul en chaos.
18 Met wie dan zullen jullie El vergelijken? En welke gelijkenis zullen jullie op Hem rangschikken?
19 Een beeldsnijwerk? Een vakman maakt een gegoten beeld en een edelsmid bestampt het met goud en louterende kettingen van zilver.
20 De voorzichtige kiest als hefoffer hout dat niet zal wegrotten. De wijze vakman zoekt voor zichzelf om een beeldsnijwerk te bereiden dat niet zal uitglijden.
21 Weten jullie niet? Horen jullie niet? Werd het jullie niet vanaf het begin verteld? Hebben jullie geen begrip verworven vanaf de fundamenten van de aarde?
22 Hij is het Die zit boven de cirkel van de aarde en haar inwoners zijn als de kleine treksprinkhanen, Die de hemelen uitstrekt als het dunne gaas en Hij bolt hen op als een tent, om te bewonen.
23 Het is Hij Die hoogwaardigheidsbekleders geeft tot er geen is. Rechters van de aarde maakt Hij als de chaos.
24 Ja, nauwelijks zijn zij geplant, ja nauwelijks zijn zij gezaaid, ja nauwelijks schiet hij wortel in de aarde, of Hij waait ook zachtjes tegen hen en zij drogen op. En een hevige storm draagt ze weg als stro.
25 En met wie zullen jullie Mij vergelijken en zal Ik gelijk zijn?, zegt de Heilige.
26 Heft jullie ogen op naar de hoogte en ziet, Wie schiep deze dingen? Die hun leger in getal doet uitgaan, Hij roept hen allen bij naam. Vanwege de veelheid van Zijn viriliteit en resoluutheid van energie wordt niemand vermist.
27 Waarom, JakobJakob = hielenlichter, zeg jij en spreek jij, IsraëlIsraël = strijder van God : Mijn weg is voor JAHWEH verborgen en vanaf mijn Elohim passeert mijn oordeel.
28 Weet jij niet of hoor jij niet? JAHWEH is Elohim van de aion, Schepper van de einden van de aarde. Hij valt niet flauw en Hij wordt niet vermoeid. Er is geen peiling naar Zijn verstand.
29 Hij geeft aan de flauwvallende energie en aan hen die zonder viriliteit zijn vermeerdert Hij robuustheid.
30 Knapen zullen flauwvallen en vermoeid worden en de uitgekozen jongemannen zullen struikelen, ja struikelen.
31 Maar die op JAHWEH hopen zullen met energie verjongen. Zij zullen gaan op vleugelpunten, als de gieren. Zij zullen rennen en niet vermoeid worden. Zij zullen gaan en niet flauwvallen.Terug naar de indexpagina
Naar Jesaja 41
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.