Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jesaja
Hoofdstuk 52

Jesaja trad op van ca. 750 tot ca. 700 v.C.

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
ga met de muis op een groen woord staan, dan ziet u de betekenis)


1 Word wakker, word wakker, doe jouw sterkte aan SionSion = ruïne - verdorde plaats - een verschroeide plaats - verheven! Doe de kleren van jouw schoonheid aan, JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter, stad van de heiligheid. Want de onbesnedene en de onreine zal niet nog voortgaan in jou te komen.
2 Schud jezelf vrij van losse aarde en sta op; zit JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter, maak jezelf los van de banden van jouw hals, krijgsgevangen dochter van SionSion = ruïne - verdorde plaats - een verschroeide plaats - verheven.
3 Want zo zegt JAHWEH: Om niet werden jullie verkocht en niet met zilver zal jullie schuld ingelost worden.
4 Want zo zegt mijn Heer JAHWEH: Naar EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) daalde Mijn volk in het begin af om daar tijdelijk te verblijven. En AssurAssur = vlakte, het buitte hen uit tot aan de limiet.
5 En nu: wat is er hier voor Mij, zegt JAHWEH met nadruk, dat Mijn volk zonder reden genomen werd? Hun heersers jammeren, zegt JAHWEH met nadruk, en voortdurend wordt heel de dag Mijn Naam versmaad.
6 Daarom zal Mijn volk Mijn Naam kennen, daarom zullen zij in die dag weten dat Ik De Sprekende ben! Aanschouw Mij!
7 Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de nieuwsbrenger die vrede aankondigt, die goed nieuws brengt, die redding aankondigt, die tot SionSion = ruïne - verdorde plaats - een verschroeide plaats - verheven zegt: Jouw Elohim regeert!
8 De stem van jouw uitkijkers, zij heffen hun stem op, tezamen jubelen zij, want oog in oog zien zij wanneer JAHWEH terugkeert in SionSion = ruïne - verdorde plaats - een verschroeide plaats - verheven.
9 Breekt uit, jubelt tezamen, verlaten plaatsen van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter, want JAHWEH troost Zijn volk. Hij lost schuld vanJeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter in.
10 JAHWEH ontbloot de arm van Zijn heiligheid voor de ogen van al de naties en alle limieten van de aarde zien de redding van onze Elohim.
11 Trekt je terug, trekt je terug! Gaat uit van daar! Het moet niet zo zijn dat jullie het onreine aanraken. Gaat uit vanaf haar midden, weest zuiver, dragers van de voorwerpen van JAHWEH!
12 Want jullie zullen niet in dringende haast uitgaan en jullie zullen niet op de vlucht gaan, want JAHWEH gaat voor jullie aangezichten en jullie achterhoede is de Elohim van IsraëlIsraël = strijder van God.
13 Aanschouw, Mijn dienaar gaat effectief te werk. Hij zal verhoogd worden en hij wordt opgeheven en hij is uitermate verheven.
14 Net zoals velen over jou ontzet waren, zo werd door een mens Zijn verschijning geruíneerd en Zijn gestalte door de zonen van de mens.
15 Zo zal Hij vele naties doen opschrikken. Over Hem zullen koningen hun mond dicht doen. Dat wat tot hen niet was verhaald, zien zij, en wat zij niet hoorden beschouwen zij zorgvuldig.

Terug naar de indexpagina
Naar Jesaja 53
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.