Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jesaja
Hoofdstuk 54

Jesaja trad op van ca. 750 tot ca. 700 v.C.

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
ga met de muis op een groen woord staan, dan ziet u de betekenis)


1 Jubel, onvruchtbare, die niet baarde. Breek uit in gejubel en maak schril geluid, die geen barensweeën had! Want velen zijn de zonen van een troosteloze vrouw, meer dan de zonen van de vrouw die een bezitter heeft, zegt JAHWEH. Want het werd geschreven: Wees* blij, steriele! Die niet baart, breek* uit! En smeek*, die geen weeën heeft, dat de kinderen van de eenzame velen zijn, veel meer dan van die de man heeft. (SW)[Gal. 4:27]
2 Maak de plaats van jouw tent ruim en de tentdoeken van jouw verblijfplaatsen zullen uitgestrekt zijn. Het moet niet zo zijn dat jij terughoudt. Maak jouw koorden lang en maak jouw pinnen vast.
3 Want rechts en links zal jij doorbreken en jouw zaad zal naties verdrijven en steden die troosteloos geworden zijn zullen zij doen bewonen.
4 Het moet niet zo zijn dat jij vreest, want jij zal niet beschaamd staan. En het moet niet zo zijn dat jij rood van schaamte bent, want jij zal niet te schande gemaakt worden. Want de schaamte van jouw adolescentie zal jij vergeten en de smaad van jouw weduwschap zal jij niet nog gedenken.
5 Want jouw Bezitter is jouw Maker. JAHWEH van legermachten is Zijn Naam, en jouw schuld inlossende Verwant is de Heilige van IsraëlIsraël = strijder van God . Elohim van heel de aarde zal Hij geroepen worden.
6 Want als een vrouw die verlaten is en die bedroefd van geest is, riep JAHWEH jou, als een jeugdige vrouw die verworpen is, zegt jouw Elohim.
7 Een klein moment verliet Ik jou, maar met groot mededogen zal Ik jou bijeen roepen.
8 In opbruising van driftigheid verborg Ik Mijn aangezicht voor een moment voor jou, maar in aionische getrouwheid heb Ik mededogen met jou, zegt jouw schuld inlossende Verwant, JAHWEH.
9 Want als de wateren van NoachNoach = rust is dit voor Mij, dat Ik zwoer dat de wateren van NoachNoach = rust niet opnieuw over de aarde zouden passeren. Zo zweer Ik dat Ik geen driftigheid meer over jou breng en dat Ik jou niet meer berisp.
10 Want de bergen zullen verwijderd worden en de heuvels zullen wegglijden, maar Mijn getrouwheid zal niet van jou verwijderd worden, en het verbond van Mijn vrede zal niet wegglijden, zegt JAHWEH, Die mededogen met jou heeft.
11 Vernederde, die door de hevige storm geteisterd wordt, die niet getroost wordt, aanschouw! Ik leg jouw stenen neer in het antimoon en Ik leg jouw fundament met saffieren.
12 En Ik plaats briljanten als jouw torenspitsen en jouw poorten tot vuurrode stenen en heel jouw grens met stenen van behagen. 18 En het bouwmateriaal van haar °muur is jaspis en de stad is schoon goud, zoals glas schoon is.
19 De funderingen van de muur van de stad werden versierd met iedere kostbare steen. De eerste fundering met jaspis, de tweede met saffier, de derde met chalcedon, de vierde met smaragd,
20 de vijfde met sardonix, de zesde met sardius, de zevende met chrysoliet, de achtste met beryl, de negende met topaas, de tiende met chrysopraas, de elfde met hyacint, de twaalfde met amethist.
21 En de twaalf poorten zijn twaalf parels. Ieder van de poorten respectievelijk was uit é é n parel. En het plein van de stad was van helder goud, zoals doorschijnend glas. (SW)
[Openb. 21:18-21]

13 En al jouw zonen worden onderwezen van JAHWEH en veel is het welzijn van jouw zonen. Het werd geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God onderwezen zijn. Iedereen die hoort* van de Vader en leert*, komt tot Mij (SW) [Joh. 6:45]
14 In rechtvaardigheid zal jij gevestigd worden. Wees ver van bedreiging, want jij zal niet vrezen, en van ontsteltenis, opdat zij niet tot jou nadert.
15 Aanschouw, niemand brengt in beroering, ja brengt in beroering, anders dan via Mij. Wie jou in beroering zal brengen zal vanwege jou vallen.
16 Aanschouw, Ik, Ik schiep de vakman, die blaast in vuur van houtskool, en Die het voorwerp voor zijn werkzaamheid doet uitgaan. En Ik, Ik schiep de ruïneerder om te schaden.
17 Elk voorwerp dat tegen jou gevormd wordt zal niet voorspoedig zijn. En elke tong die opstaat tegen jou tot oordeel, zal jij veroordelen. Dit is het lotbezit van de dienaren van JAHWEH en hun rechtvaardigheid is uit Mij, zegt JAHWEH met nadruk.

Terug naar de indexpagina
Naar Jesaja 55
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.