Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jesaja
Hoofdstuk 55

Jesaja trad op van ca. 750 tot ca. 700 v.C.

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
ga met de muis op een groen woord staan, dan ziet u de betekenis)


1 Ho, elke dorstige, ga tot het water. En die geen zilverstuk heeft, ga, koop aan en eet! En gaat, koopt aan, maar niet met een zilverstuk en zonder koopprijs, wijn en melk! En tijdens de laatste dag, de grote van het feest, stond °Jezus en roept*, zeggend: Indien iemand zal dorsten, laat hem tot Mij komen en laat hem drinken (SW) [Joh. 7:37] Gelukzalig zijn de hongerigen en de dorstenden naar rechtvaardigheid, want zij zullen tevreden gesteld worden (SW) [Matt. 5:6]
2 Waarom wegen jullie zilver af voor wat geen brood is en werken jullie voor wat niet verzadigt? Luistert, luistert naar Mij en eet het goede, dan zal jullie ziel een groot genoegen hebben in de rijkheid.
3 Strekt jullie oor uit en gaat tot Mij! Hoort en jullie ziel zal leven. Dan zal Ik met jullie een aionisch verbond snijden, de getrouwheden van DavidDavid = lieveling, die betrouwbaar zijn. Nu ziende dat Hij Hem uit de doden doet opstaan*, om nooit meer terug te keren tot verval, heeft Hij zo verklaard: Ik zal jou geven de trouwe °weldadigheden van David (SW)[Hand. 13:34]
4 Aanschouw, Ik geef Hem als Getuige aan de volkstammen, een Bewindvoerder en Instructeur van volkstammen. en van Jezus Christus, de getrouwe Getuige, de eerstgeborene van de doden, en het hoofd van de koningen van de aarde, Die ons liefheeft en ons verlost* uit onze °zonden, in Zijn °bloed (SW) [Openb. 1:5]
5 Aanschouw, een natie die jij niet kent zal jij roepen en een natie die jou niet kent zal naar jou toe rennen, omwille van JAHWEH, jouw Elohim, en tot de Heilige van IsraëlIsraël = strijder van God ; want Hij maakt jou prachtig.
6 Zoekt ernstig naar JAHWEH terwijl Hij te vinden is. Roept Hem terwijl Hij nabij is.
7 De slechte zal zijn weg verlaten en een wetteloze man zijn plannen. En hij zal terugkeren naar JAHWEH, want Hij zal mededogen met hem hebben, en naar onze Elohim, want Hij doet Zijn vergeven veel zijn.
8 Want Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet Mijn wegen, zegt JAHWEH met nadruk. O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God! Hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn °oordelen en hoe onnaspeurlijk Zijn °wegen! (SW)[Rom. 11:33]
9 Want zoals de hemelen verheven zijn vanaf de aarde, zo zijn Mijn wegen verheven vanaf jullie wegen en Mijn plannen vanaf jullie plannen.
10 Want zoals de stortbui en de sneeuw afdalen vanaf de hemelen, en daarheen niet terugkeert, maar veeleer de aarde doordrenkt en haar doet baren en haar doet ontspruiten en zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, Wie zaad levert aan wie zaait en brood tot voedsel, Hij zal voorzien en Hij zal jullie °zaad vermeerderen en het product van jullie °gerechtigheid doen groeien, (SW)[2Kor. 9:10]
11 zo is Mijn woord dat uitgaat vanaf Mijn mond. Het keert niet leeg tot Mij terug, maar het doet veeleer wat Ik verlang. En wat Ik zond zal voorspoedig zijn.
12 Want met vreugde zullen jullie uitgaan en met vreugde zullen jullie gehaald worden. De bergen en de heuvels zullen voor jullie aangezichten uitbreken in gejubel, en alle bomen van het veld zullen in hun handen klappen.
13 In plaats van de doornboom zal een cypres opkomen en in plaats van de netel zal de mirte opkomen. En het wordt voor JAHWEH tot een naam, tot een aionisch teken dat niet zal worden afgesneden.

Terug naar de indexpagina
Naar Jesaja 56
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.