Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jesaja
Hoofdstuk 61

Jesaja trad op van ca. 750 tot ca. 700 v.C.

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
ga met de muis op een groen woord staan, dan ziet u de betekenis)


1 De geest van mijn Heer JAHWEH is op mij omdat JAHWEH mij zalft om nieuws te brengen aan nederigen. Hij zendt mij om de verbrokenen van hart te verbinden, om vrijheid te roepen aan krijgsgevangenen en in vrijheid stelling aan die gebonden zijn, Toen dezen nu gegaan waren, begint* °Jezus tot de menigten te spreken over Johannes: Waarom zijn jullie naar de wildernis gekomen*? Om naar een rietstengel te staren*, bewogen door de wind? (SW) [Matt. 11:7]
2 om een jaar van welbehagen voor JAHWEH te roepen en een dag van wraak voor onze Elohim, om allen die treuren te troosten, 18 De geest van de Heer is op Mij. Daarom zalft* Hij Mij om het evangelie te brengen* aan de armen. Hij heeft Mij opgedragen loslating te verkondigen* aan gevangenen en aan blinden het zicht te geven, met verdrukten te handelen* in bevrijding,
19 uit te roepen* het ontvankelijke jaar van de Heer. (SW)
[Luk. 4:18,19]
Gelukzalig zijn de rouwenden, want zij zullen bemoedigd worden. (SW)[Matt. 5:4]
3 om over die treuren van SionSion= ruïne - verdorde plaats - een verschroeide plaats - verheven vreugde te plaatsen, om aan hen schoonheid te geven in plaats van as, olie van opgetogenheid in plaats van rouw, een handdoek van lofprijzing in plaats van een doffe geest. En er wordt tot hen geroepen: Scheidsrechters van de rechtvaardigheid! De beplanting van JAHWEH is om Zijn schoonheid te laten zien.
4 En zij bouwen de aionisch verlaten plaatsen. Het in vroegere tijden troosteloze zal opgericht worden en zij vernieuwen de verwoeste steden, die van generatie tot generatie troosteloos waren.
5 En vreemden zullen staan en zij weiden jullie kleinvee en zonen van de uitheemse zullen jullie boeren zijn en jullie wijnbouwers.
6 En jullie zullen priesters van JAHWEH geroepen worden, dienstverrichtenden van onze Elohim zal men tot jullie zeggen. Jullie zullen het vermogen van naties eten en in hun heerlijkheid zullen jullie jezelf veranderen.
7 In plaats van jullie schaamte is er een dubbele hoeveelheid en schaamrood zullen zij jubelen over hun portie. Daarom zullen zij in hun land een dubbele hoeveelheid pachten. Een aionische vreugde zal de hunne zijn.
8 Want Ik, JAHWEH, heb het oordeel lief en haat roof in het opstijgoffer, en Ik geef hun arbeidsloon naar waarheid en Ik zal met hen een aionisch verbond snijden.
9 Hun zaad zal bekend worden onder de naties en hun nakomelingen te midden van de volken. Allen die hen zien zullen hen herkennen, want zij zijn het zaad dat door JAHWEH werd gezegend.
10 Ik zal opgetogen, ja opgetogen zijn in JAHWEH; mijn ziel zal jubelen in mijn Elohim, want Hij bekleedt mij met kledingstukken van redding, Hij moffelt mij met een staatsiegewaad van rechtvaardigheid, zoals een bruidegom zich priesterlijk maakt met schoonheid en zoals een bruid zich versiert met haar juwelen. En ik nam* de heilige °stad waar, nieuw Jeruzalem, neerdalend uit de hemel van °God, gereed gemaakt zoals een bruid versierd is voor haar °man (SW) [Openb. 21:2]
11 Want zoals de aarde haar ontspruiting doet uitgaan en zoals een tuin haar gezaaide doet ontspruiten, zo zal mijn Heer JAHWEH rechtvaardigheid en lofprijzing doen ontspruiten tegenover al de naties.

Terug naar de indexpagina
Naar Jesaja 62
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.