Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jesaja
Hoofdstuk 62

Jesaja trad op van ca. 750 tot ca. 700 v.C.

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
ga met de muis op een groen woord staan, dan ziet u de betekenis)


1 Omwille van SionSion= ruïne - verdorde plaats - een verschroeide plaats - verheven zal Ik niet zwijgen en omwille van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter zal Ik niet rustig zijn, totdat haar rechtvaardigheid zal uitgaan als helderheid en haar redding zal verteren als een fakkel.
2 Naties zullen jouw rechtvaardigheid zien en alle koningen jouw heerlijkheid. En tot jou zal een nieuwe naam geroepen worden, die de mond van JAHWEH zal specificeren. 11 Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Edom, en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat hij zijn broederen met het zwaard heeft vervolgd, en zijn barmhartigheden verdorven; en dat zijn toorn eeuwiglijk verscheurt, en hij zijn verbolgenheid altoos behoudt.
12 Daarom zal Ik een vuur zenden in Theman, dat zal de paleizen van Bozra verteren. (SW)
[Amos 1:11,12]

3 En jij zal een kroon van schoonheid zijn in de hand van JAHWEH en een tulband van koningschap in de handpalm van jouw Elohim.
4 Tot jou zal niet nog gezegd worden: Die verlaten is. En tot jouw land zal niet nog gezegd worden: Troosteloosheid. Want tot jou zal geroepen worden: Chefsi-BaChefsi-Ba = mijn welgevallen is aan haar en jouw land: BeulaBeula = gehuwde vrouw, want JAHWEH schept behagen in jou en jouw land zal gehuwd worden.
5 Want een uitgekozen jongeman huwt een maagd; jouw zonen zullen jou huwen; en met de opgetogenheid van de bruidegom over de bruid zal jouw Elohim over jou opgetogen zijn.
6 Over jouw muren, JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter, geef Ik wachters de supervisie, heel de dag en heel de nacht, voortdurend; zij zullen niet zwijgen. Die aan JAHWEH doen gedenken, het moet niet zo zijn dat er stilte over jullie is.
7 En het moet niet zo zijn dat jullie stilte aan Hem geven totdat Hij gereed maakt en totdat Hij JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter plaatst als lofprijzing in de aarde.
8 JAHWEH heeft met Zijn rechterhand gezworen en met de arm van Zijn sterkte: Ik zal niet opnieuw jouw graan geven als voedsel aan jouw vijanden, en niet langer zullen de zonen van de uitheemse jouw druivensap drinken waarvoor jij hebt gearbeid.
9 Want die het inzamelen zullen het eten en zij zullen JAHWEH lofprijzen, en die het bijeenbrengen zullen het drinken in de hoven van Mijn heiligheid.
10 Passeert, passeert door de poorten, maakt de weg van het volk vlak! Hoopt op, hoopt op de hoofdweg, ruimt de steen op! Heft het vaandel op over de volken!
11 Aanschouw, JAHWEH kondigt aan tot aan het uiterste van de aarde: Zegt tot de dochter van SionSion= ruïne - verdorde plaats - een verschroeide plaats - verheven: Aanschouw, jouw redding komt! Aanschouw, Zijn beloning is met Hem en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. En de trog werd getreden* buiten de stad, en er kwam* bloed uit de trog tot de bitten van de paarden, duizend-zes-honderd stadiën ver (SW)[Openb. 14:20]
12 En zij roepen tot hen: Volk van de heiligheid, de schuld ingelosten van JAHWEH. En jullie zullen geroepen worden: Ernstig gezochte, stad de niet verlaten wordt!

Terug naar de indexpagina
Naar Jesaja 63
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.