Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Joël
Hoofdstuk 3

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 Want aanschouw, in die dagen en in die tijd, wanneer Ik de krijgsgevangenschap van JudaJuda = lof en JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter zal doen omkeren,
2 dan roep Ik al de naties bijeen en breng ze neerwaarts naar de vallei van JosafatJosafat = JAH is Rechter en Ik kom daar met hen in het oordeel over Mijn volk en Mijn lotbezit IsraëlIsraël = strijder van God, die zij uitstrooiden onder de naties. En Mijn land deelden zij op.
3 En voor Mijn volk wierpen zij het lot en zij gaven de jongen voor de prostitutie en het meisje verkochten zij voor de wijn en zij dronken.
4 En ook, wat zijn jullie voor Mij, TyrusTyrus = rots en SidonSidon = visserij (-plaats) en alle omstreken van FilisteaFilistea = land van gasten of land van tijdelijke bewoners? Betalen jullie Mij de vergelding terug? En indien jullie Mij vergelden, snel, haastig zal Ik jullie vergelding op jullie hoofd doen omkeren, 9 Zo zegt JAHWEH: Vanwege drie overtredingen van Tyrus en vanwege vier zal Ik het niet doen terugkeren. Vanwege hun uitleveren van een totale deportatie naar Edom en zij gedachten niet het verbond van broeders. 10 En Ik zal vuur zenden tegen de muur van Tyrus en het zal haar burchten verslinden. (SW)[Amos 1:9,10] - 29 Het moet niet zo zijn, Filistea, dat jij blij bent, want de knuppel van jouw slaan is gebroken, want van de wortel van de slang zal een gele adder uitgaan en zijn vrucht is een vliegende, brandende slang.
30 En de eerstgeborenen van de armen grazen en de behoeftigen zullen rusten in vertrouwen. En Ik breng jouw wortel ter dood in de hongersnood en jouw overblijfsel zal die doden.
31 Huil, poort, schreeuw het uit, stad; ontbonden worden allen van jou, Filistea, want van het noorden komt rook en er is geen eenzame in zijn aangewezen plaatsen. (SW)
[Jes. 14:29-31]

5 jullie, die Mijn zilver en Mijn goud namen en Mijn goede begeerde dingen naar jullie tempels brachten.
6 En zonen van JudaJuda = lof en zonen van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter verkochten jullie aan de zonen van de Grieken, hen ver van hun grondgebied wegdoende.
7 Aanschouw, Ik wek hen op van de plaats waarheen jullie hen verkochten en Ik zal jullie vergelding op jullie hoofden doen terugkeren.
8 En Ik zal jullie zonen en jullie dochters verkopen in de hand van de zonen van JudaJuda = lof en zij zullen hen verkopen aan SabeërsSabeërs = dronkaards of die komen, aan een natie ver weg, want JAHWEH sprak het.
9 Roept dit onder de naties, heiligt een oorlog, wekt de machtige mannen op! Zij zullen dichtbij komen, zij zullen opgaan, alle mannen van de oorlogsvoering!
10 Slaat jullie houwelen kapot tot zwaarden en jullie snoeimessen tot lansen. De ontmoedigde zegge: Ik ben een machtig man! En Hij oordeelt tussen de naties en Hij corrigeert vele volken. En zij slaan hun zwaarden om in houwelen en hun speren in snoeischaren. Geen natie zal het zwaard opheffen tegen een natie, en zij zullen de oorlog niet langer leren (SW) [Jes. 2:4]
11 Mobiliseert en komt, al de naties van rondom, en wordt bijeengeroepen. Zet daar Uw machtige mannen neer, JAHWEH!
12 De naties zullen opgewekt worden en opgaan naar de vallei van JosafatJosafat = JAH is Rechter, want daar zal Ik zitten om al de naties van rondom recht te spreken.
13 Zendt de sikkel, want de oogst is rijp! Komt, treedt, want de wijnpers is vol, de wijnvaten lopen over, want hun kwaad is veel. En uit Zijn °mond gaat een scherp zwaard uit, opdat Hij daarmee de naties zou slaan*. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de trog van de wijn van de woede van de verontwaardiging van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Almachtige (SW) [Openb. 19:15]
14 Scharen, scharen, in de vallei van de beslissing! Want nabij is de dag van JAHWEH in de vallei van de beslissing.
15 Zon en maan zijn somber en sterren verzamelen hun helderheid.
16 En JAHWEH zal brullen vanaf SionSion = burcht en vanaf JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter zal Hij Zijn stem geven. En de hemelen en het land zullen schudden, maar JAHWEH is een toevlucht voor Zijn volk en een bolwerk voor de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God. 2 En hij zei: JAHWEH zal brullen vanaf Sion en vanaf Jeruzalem zal Hij Zijn stem geven. En de oases van de herders zullen treuren en de top van de Karmel droogt op. (SW) [Amos 1:2]
17 En jullie zullen weten dat Ik JAHWEH ben, jullie Elohim, verblijvend in SionSion = burcht, de berg van Mijn heiligheid. En JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter zal een heilige plaats zijn en buitenstaanders zullen niet meer in haar passeren.
18 En het zal zijn in die dag: De bergen zullen druppelen van nieuwe wijn en de heuvels zullen vloeien van melk, en door alle beken van JudaJuda = lof zal water gaan en vanaf het huis van JAHWEH zal een springbron uitgaan en hij irrigeert de waterloop van de SittimSittim = de acacias.
19 EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) zal tot troosteloosheid zijn en EdomEdom = rood zal tot wildernis van troosteloosheid worden vanwege het onrecht tegen de zonen van JudaJuda = lof, want zij vergoten onschuldig bloed in hun land.
20 En JudaJuda = lof zal voor de aion bewoond worden en JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter van generatie tot generatie.
21 Ik zal hun bloed voor onschuldig houden dat Ik niet onschuldig hield, want JAHWEH verblijft in SionSion = burcht.

Terug naar de indexpagina
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.