Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jona
hoofdstuk 3

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 En het woord van JAHWEH kwam voor een tweede keer tot JonaJona = duif, zeggend:
2 Sta op! Ga naar Ninevé Ninevé = woning, woonplaats, de grote stad, en roep tot haar de oproep die Ik tot jou spreek.
3 En JonaJona = duif stond op en hij ging naar Ninevé Ninevé = woning, woonplaats, overeenkomstig het woord van JAHWEH. En Ninevé Ninevé = woning, woonplaats was een grote stad voor Elohim, een gang van drie dagen.
4 En JonaJona = duif begon in de stad te komen, een gang van é é n dag. En hij riep en hij zei: Nog veertig dagen en Ninevé Ninevé = woning, woonplaats wordt ondersteboven gekeerd!
5 En de mannen van Ninevé Ninevé = woning, woonplaats geloofden in Elohim en zij riepen een vasten uit en zij deden rouwgewaden aan, van hun grootste tot hun kleinste. Mannen, Ninevieten, zullen opstaan in het oordeel met dit °geslacht en zij zullen het veroordelen; want zij bekeerden* zich bij de verkondiging van Jona, en zie*, meer dan Jona is hier. (SW) [Matt. 12:41]
6 En het woord bereikte de koning van Ninevé Ninevé = woning, woonplaats. En hij stond op van zijn troon en hij verbande zijn bontmantel van op hem. En hij bedekte zich met een rouwgewaad en zat neer op de as.
7 En hij riep een samenkomst uit en men zei in Ninevé Ninevé = woning, woonplaats op decreet van de koning en zijn groten, zeggend: De mens en het beest, het grootvee en het kleinvee, het moet niet zo zijn dat zij iets proeven, en het moet niet zo zijn dat zij grazen en het moet niet zo zijn dat zij water drinken.
8 En mens en dier zullen zich bedekken met rouwgewaden en zij zullen met standvastigheid tot Elohim roepen, en allen zullen terugkeren van hun kwade weg en van het geweld dat in hun handpalmen is.
9 Wie weet zal Elohim omkeren en spijt hebben en keert Hij terug van de hitte van Zijn boosheid en zullen wij niet omkomen.
10 En de Elohim zag hun daden, dat zij terugkeerden van hun kwade weg. En de Elohim had berouw over het kwaad dat Hij over hen sprak om tot hen te doen en Hij deed het niet.

Terug naar de indexpagina
Naar Jona 4
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.