Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jona
hoofdstuk 4

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 En het was kwaad voor JonaJona = duif, een groot kwaad. En het was heet voor hem.
2 En hij bad tot JAHWEH en hij zei: Och JAHWEH, was dit niet mijn woord toen ik nog op mijn grond was? Vanwege dit voorkwam ik het door weg te rennen naar TarsisTarsis = (halfedelsteen) turkoois. Want ik weet dat U El bent, genadig en mededogend, langzaam van boosheid en veel van getrouwheid en spijt hebbend over het kwaad. En JAHWEH gaat voorbij aan zijn gezicht en Hij roept: JAHWEH, JAHWEH, El Die medelijdend is en genadevol, langzaam in boosheden en overvloedig in vriendelijkheid en waarheid (SW) [Exo. 34:6]
3 En nu, JAHWEH, neem alstublieft mijn ziel van mij weg, want mijn dood is beter dan mijn leven.
4 En JAHWEH zei: Is het goed voor jou om heet te zijn?
5 En JonaJona = duif ging de stad uit en hij zat ten oosten van de stad. En hij maakte voor zich daar een hut en hij zat er onder in de schaduw, tot hij zag wat er van de stad zou worden.
6 En JAHWEH Elohim stelde een kalebasplant aan en hij kwam op over JonaJona = duif om een schaduw te zijn boven zijn hoofd, om hem uit te redden van zijn kwaad. En JonaJona = duif verheugde zich over de kalebasplant met grote vreugde.
7 En de Elohim stelde een worm aan bij het opgaan van de dageraad. En deze sloeg de kalebasplant neer en hij verdroogde.
8 En het gebeurde bij het stralend opgaan van de zon dat Elohim een drukkend hete oostenwind aanstelde. En de zon sloeg op het hoofd van JonaJona = duif en hij bezwijmde. En hij vroeg zijn ziel om te sterven en hij zei: Mijn dood is beter dan mijn leven.
9 En Elohim zei tot JonaJona = duif: Is het goed voor jou om heet te zijn over de kalebas? En hij zei: Het is goed voor mij heet te zijn tot de dood.
10 En JAHWEH zei: Jij hebt medelijden met de kalebasplant, waarvoor jij niet zwoegde en die jij niet groot deed worden? Hij was een zoon van é é n nacht en als zoon van é é n nacht verging hij.
11 En Ik, zal Ik geen medelijden hebben met Ninevé Ninevé = woning, woonplaats, de grote stad, waarin meer dan honderd en twintig duizend mensen zijn, die geen verschil weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand, en vele beesten?

Terug naar de indexpagina
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.