Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Micha
hoofdstuk 1

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)DE STRUCTUUR VAN HET BOEK MICHA
1:1.   De titel.
1:3-3:12.     Dreiging.
4:1-5:15.       Vertroosting.
6:-7:10.     Dreiging.
7:11-20.       Vertroosting.

1 Een woord van JAHWEH dat kwam tot MichaMicha = wie is als JAH, de Morastiet, in de dagen van JotamJotam = JAH is volkomen, AchazAchaz = vast houdt JAH en HizkiaHizkia = kracht is JAH, koningen van JudaJuda = lof, dat hij waarnam over SamariaSamaria = waker en JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter.
2 Hoort, volken, allen van hen! Wees aandachtig, aarde en haar volheid! Mijn Heer JAHWEH komt onder jullie als Getuige - mijn Heer, uit de tempel van Zijn heiligheid.
3 Want aanschouw, JAHWEH zal uitgaan van Zijn plaats en Hij daalt af, en Hij treedt op de hoge plaatsen van het land.
4 En de bergen zullen onder Hem smelten en de valleien zullen gespleten worden, als was voor het vuur, als water dat neergestort wordt in een afdaling.
5 Dit alles is vanwege de overtreding van JakobJakob = hielenlichter en vanwege de zonden van het huis van IsraŽlIsraŽl = strijder van God. Wat is de overtreding van JakobJakob = hielenlichter? Is het niet SamariaSamaria = waker? En wat de hoge plaatsen van JudaJuda = lof? Is het niet JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter?
6 En Ik zal SamariaSamaria = waker plaatsen tot een puinhoop van het veld, tot beplanting van een wijngaard. En Ik stort haar stenen in het ravijn en haar fundamenten zal Ik onthullen.
7 En al haar beeldsnijwerken zullen kapotgeslagen worden en al haar handgelden zullen in het vuur verbrand worden. En al haar afgodsbeelden zal Ik tot troosteloosheid plaatsen. Want van het handgeld van een prostituee bracht zij ze bijeen en tot het handgeld van een prostituee zullen ze terugkeren.
8 Vanwege dit zal ik rouwklagen en zal ik jammeren. Ik zal uitgeplunderd en naakt gaan. Ik zal een rouwklacht maken zoals jakhalzen en rouw als de dochters van de struisvogel.
9 Want haar slagen zijn dodelijk, want het komt tot aan JudaJuda = lof. Het bereikt de poort van Mijn volk, tot aan JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter.
10 Het moet niet zo zijn dat jullie in GatGat = wijnpers vertellen te huilen. Het moet niet zo zijn dat jullie huilen. Wentel jezelf in losse aarde in Bet-LeafraBet-Leafra = huis van stof.
11 Passeer! Voor jullie, inwoonster van SafirSafir = schoonheid is naaktheid, schaamte. De inwoonster van SašnanSašnan = rijk aan kudden gaat niet uit. De rouwklacht van Bet-HaŽzelBet-HaŽzel = huis terzijde zal van jullie zijn positie wegnemen.
12 Want de inwoonster van MarotMarot = bitterheden wacht op het goede, maar het kwaad daalt neer van JAHWEH naar de poort van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter.
13 Span de strijdwagen in achter de hengst, inwoonster van LachisLachis = onoverwinnelijk . Zij is het begin van zonde voor de dochter van SionSion = burcht , want in jou worden de overtredingen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God gevonden.
14 Daarom zal jij wegzendingsgeschenken geven aan Moreset-GatMoreset-Gat = bezit van Gat. De huizen van AchzibAchzib = leugen worden tot een falende springbron voor de koningen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God.
15 Nog zal Ik de pachter tot jou brengen, inwoonster van MaresaMaresa = top, of: hoofdstad. Tot aan AdullamAdullam = toevlucht zal de heerlijkheid van IsraŽlIsraŽl = strijder van God komen.
16 Maak je kaal en scheer je af over de zonen van jouw gelukzaligheid. Maak jouw kaalheid ruim als de gier, want zij worden vanaf jou gedeporteerd.Terug naar de indexpagina
Naar Micha 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.