Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Klaagliederen
Jaar van ontstaan is onbekend. Waarschijnlijk kort na de verovering van Jeruzalem in 586 vˇˇr Christus.
Hoofdstuk 4

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 Hoe is het goud dof geworden, is het gewaarmerkte goede goud gewijzigd! Heilige stenen werden uitgegoten aan het hoofd van alle straten!
2 De kostbare zonen van SionSion = burcht die gewaardeerd zijn naar het schitterende goud, hoe worden zij geacht als aardewerken kruiken, het maaksel van de handen van een pottenbakker.
3 Ook jakhalzen presenteren de borst, zij zogen hun welpen. De dochter van mijn volk is wreed als struisvogels in de wildernis.
4 De tong van de zuigeling kleeft aan zijn gehemelte van dorst; kleine kinderen vragen brood. Er is niemand die het voor hen uitspreidt.
5 Die aten van de lekkernijen werden troosteloos gemaakt in de straten. Die verzorgd werden op karmozijn omarmen de ashoop.
6 De verdorvenheid van de dochter van mijn volk is groter dan de zonde van SodomSodom = verbranden, dat in een moment werd omgekeerd, zonder dat handen pijnlijke angst in haar brachten. 24 En JAHWEH veroorzaakte regen over Sodom en Gomorra, zwavel en vuur van JAHWEH uit de hemelen.
25 En Hij keert deze steden om en heel de laagvlakte en al wat in de steden woonde en opschoot uit de grond. (SW)
[Gen. 19:24,25]

7 Haar NazireeŰrs waren smettelozer dan sneeuw, zij glansden zachter dan melk, ze waren roder van robuustheid dan robijnen, hun lange baard als van een saffier.
8 Hun voorkomen is donkerder dan roet, zij worden in de straten niet herkend. Hun huid kleeft op hun bot, hij is verdroogd, hij is als hout geworden.
9 Ze waren beter af geweest als ze door het zwaard gesneuveld waren dan zij die sneuvelden door de hongersnood. Want de gesneuvelden bezweken, omdat het veld geen opbrengst had.
10 De handen van mededogende vrouwen koken hun kinderen. Zij werden voor hen tot maaltijd in de verbrokenheid van de dochter van mijn volk. en tegen haar nageboorte die uitkomt van tussen haar voeten en tegen haar zoons die zijn baart, want zij zal hen eten bij gebrek aan alles, in de verborgenheid, tijdens de belegering waarmee jouw vijand jou zal opsluiten in jouw poorten (SW) [Deut. 28:57]
11 JAHWEH putte Zijn woede uit. Hij goot de hitte van Zijn boosheid uit en Hij vernielt met vuur in SionSion = burcht en het verslindt haar fundamenten.
12 De koningen van de aarde geloofden niet, noch alle inwoners van de wereld. Want een benauwer en een vijand zal binnen komen in de poorten van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter,
13 vanwege de zonde van haar profeten, de verdorvenheden van haar priesters, die in haar midden het bloed van rechtvaardigen vergoten.
14 Blind dolen zij rond in de straten. Zij zijn bezoedeld met het bloed, zonder dat iemand hun kleding kan aanraken.
15 Gaat weg! Onrein, zullen zij tot hen roepen. Gaat weg, gaat! Het moet niet zo zijn dat jullie aanraken! Want zij zwerven weg en ook dolen zij rond. Men zegt onder de naties: Zij zullen niet voortgaan met tijdelijk verblijven.
16 Het aangezicht van JAHWEH deelde hen op. Hij zal niet voortgaan naar hen te kijken. Zij respecteerden de aangezichten van de priesters niet en de ouderen bewezen zij geen gunst.
17 Verder zijn onze ogen uitgeput van het uitzien naar onze hulp; het was tevergeefs. In onze uitkijktoren keken wij uit naar een natie die niet redt.
18 Zij maken jacht op onze stappen, zodat wij niet op onze pleinen konden gaan. Ons einde nadert. Onze dagen worden vervuld, want ons einde is gekomen.
19 Onze achtervolgers waren sneller dan de gieren van de hemelen. Op de bergen stormen zij achter ons los, in de wildernis leggen ze een hinderlaag voor ons.
20 De geest van onze neusgaten, de gezalfde van JAHWEH, werd gegrepen in hun vangkuilen, van wie wij zeiden: In zijn schaduw zullen wij leven onder de naties.
21 Wees opgetogen en verheug je, dochter van EdomEdom = rood, die woont in het land van UsUs = kracht. Ook over jou zal de beker passeren. Jij zal dronken worden en jij zal jezelf ontbloten.
22 Jouw verdorvenheid komt ten einde, dochter van SionSion = burcht. Hij zal niet voortgaan met jouw deporteren. Hij zal jouw verdorvenheid opmerken, dochter van EdomEdom = rood. Hij zal jouw zonden ontbloten.

Terug naar de indexpagina
Naar Klaagliederen 5
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.