Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Maleachi
hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 En nu, voor jullie, priesters, is deze instructie.
2 Indien jullie niet zullen luisteren en indien jullie het niet op jullie hart zullen plaatsen om heerlijkheid te geven aan Mijn naam, zegt JAHWEH van legermachten, dan zend Ik de vloek tegen jullie en vervloek Ik jullie zegeningen. En ook vervloek Ik haar, want er is onder jullie niemand die het op het hart plaatst.
3 Aanschouw!, Ik berisp jullie zaad en Ik zal drek over jullie aangezichten wannen, de drek van jullie feestvieringen, en men zal jullie er heen dragen.
4 En jullie zullen weten dat Ik deze instructie tot jullie zond, om Mijn verbond met Levi te doen zijn, zegt JAHWEH van legermachten. 11 En JAHWEH spreekt tot Mozes, zeggend:
12 Zie! Ik neem de Levieten uit het midden van de zonen van IsraŽl in plaats van iedere eerstgeboren mannelijke uit de zonen van IsraŽl die de baarmoeder opent. En de Levieten worden van Mij.
13 Want iedere eerstgeborene is van Mij. In de dag dat Ik iedere eerstgeborene in het land van Egypte sloeg, heiligde Ik voor Mij iedere eerstgeboren mannelijke in IsraŽl, van mens tot beest. Zij zullen van Mij zijn. Ik ben JAHWEH (SW)
[Num. 3:11-13]

5 Mijn verbond werd met hem, het leven en de vrede, en Ik gaf ze hem tot vrees en hij vreesde Mij. En vanwege de aanwezigheid van Mijn naam werd hij ontsteld. Zeg daarom: Zie Mij aan hem Mijn verbond van vrede geven. (SW)[Num. 25:12]
6 De wet van waarheid kwam in zijn mond en onrechtvaardigheid werd niet op zijn lippen gevonden. In vrede en oprechtheid ging hij met Mij en velen deed Hij terugkeren van verdorvenheid.
7 Want de lippen van een priester zullen kennis bewaren en zij zullen de wet zoeken uit zijn mond, want hij is een boodschapper van JAHWEH van legermachten.
8 Maar jullie, jullie trokken je terug van de weg. Jullie doen velen struikelen tegen de wet. Jullie ruÔneren het verbond van Levi, zegt JAHWEH van legermachten.
9 En ook maak Ik jullie tot verachten en laag voor heel het volk, overeenstemmend met dat er niemand van jullie is die Mijn wegen in acht neemt en hun aangezichten opheffen naar de wet.
10 Hebben wij niet ťťn Vader voor ons allen? Schiep niet ťťn El ons? Wat is de reden dat wij verraderlijk handelen, een man met zijn broeder, het verbond van onze vaders ontwijdend?
11 JudaJuda = lof handelt verraderlijk en een afschuwelijkheid wordt gedaan in IsraŽlIsraŽl = strijder van God en in JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter, want JudaJuda = lof ontwijdt de heilige plaats van JAHWEH die Hij liefheeft, en hij bezit de dochter van een uitheemse el.
12 JAHWEH zal de man afsnijden die het doet, die wakker maakt en antwoordt vanaf de tenten van JakobJakob = hielenlichter en die een erkenningsoffer dichtbij brengt naar JAHWEH van legermachten.
13 En dit tweede doen jullie: Het bedekken met tranen van het altaar van JAHWEH, met weeklacht en gekreun, want er is niet meer een zich omwenden naar het erkenningsoffer of het nemen van aanvaarding uit jullie hand.
14 En jullie zeggen: Vanwege wat? Vanwege dat JAHWEH getuigde tussen jou en tussen de vrouw van jouw jeugd, omdat jij verraderlijk was tegen haar. Maar zij is jouw deelgenoot en de vrouw van jouw verbond.
15 En maakte Hij niet tot ťťn en was het overige van de geest voor Hem? En wat is de ene die zaad van Elohim zoekt? En jullie nemen je in acht in jullie geest. En het moet niet zo zijn dat jij tegen de vrouw van jouw jeugd verraderlijk bent.
16 Wanneer iemand zegt dat hij wegzenden haat, zegt JAHWEH, Elohim van IsraŽlIsraŽl = strijder van God , maar hij bedekt onrecht met Zijn kleding, zegt JAHWEH van legermachten, dan nemen jullie in jullie geest in acht en zullen jullie niet verraderlijk zijn.
17 Jullie vermoeien JAHWEH met jullie woorden. En jullie zeggen: Waarmee vermoeien wij? Wanneer jullie zeggen: Allen die kwaad doen zijn goed in de ogen van JAHWEH en in hen schept Hij een behagen. Of: Waar is de Elohim van het oordeel?

Terug naar de indexpagina
Naar Maleachi 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.