Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Maleachi
hoofdstuk 3

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 Aanschouw!, Ik zend Mijn boodschapper en hij zal voor Mijn aangezicht de weg vlak maken. En plotseling zal de Heer, die jullie zoeken, tot Zijn tempel komen en de Boodschapper van het verbond, Die jullie verlangen. Aanschouw!, hij komt, zegt JAHWEH van legermachten. Deze is het over wie is geschreven: Zie*, Ik zend Mijn ░boodschapper voor Jouw gezicht die Jouw ░weg zal maken voor Jou (SW)[Matt. 11:10]
2 En wie verdraagt de dag van Zijn komen en wie staat bij Zijn verschijnen? Want Hij is als het vuur van een edelsmid en als zeep van kledingwassers. want de grote ░dag van Zijn verontwaardiging kwam* en wie is in staat te staan*? (SW)[Openb. 6:17]
3 En Hij zal zitten als de edelsmid en de reiniger van zilver. En Hij zal de zonen van LeviLevi = verbonden reinigen en Hij verfijnt hen als het goud en als het zilver. En zij zullen voor JAHWEH worden, die een erkenningsoffer dichtbij brengen in rechtvaardigheid.
4 En het erkenningsoffer van JudaJuda = lof en JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter beminnelijk zijn voor JAHWEH als in de dagen van de aion en als vroegere jaren.
5 En Ik zal nader tot jullie komen voor het oordeel en Ik ben haastig getuige tegen de bezweerders en tegen die echtbreuk plegen en tegen die onwaarheid zweren en tegen afpersers van het loon van de huurling, de weduwe en de wees, en die de tijdelijke verblijver doen afbuigen, want zij vrezen Mij niet, zegt JAHWEH van legermachten.
6 Want Ik, JAHWEH, Ik wijzig niet, en jullie, zonen van JakobJakob = hielenlichter, komen niet ten einde.
7 Vanaf de dagen van jullie vaders onttrokken jullie je aan Mijn statuten en onderhielden jullie ze niet aan. Keerm terug tot Mij en Ik zal tot jullie terugkeren, zegt JAHWEH van legermachten. Maar jullie zeggen: Waarin zullen wij terugkeren?
8 Zal een mens Elohim frauderen? Want jullie zijn het die Mij frauderen! Maar jullie zeggen: Waarin frauderen wij U? In de tiende en in het hefoffer!
9 Met een vloek worden jullie vervloekt en Mij frauderen jullie, allen van de natie.
10 Brengm heel de tiende naar het huis van de schatkamer en er zullen levensmiddelen zijn in Mijn huis. En toetsm Mij, alstublieft, hierin, zegt JAHWEH van legermachten. Of zal Ik niet de spleten van de hemelen openen en ledig Ik voor jullie een zegen, tot er niet voldoende opberging is? En alle tienden van het land, van het zaad van het land en van de vrucht van de boom, is voor JAHWEH. Het is heiligheid voor JAHWEH. (SW)[Lev. 27:30]
11 En Ik zal voor jullie de verslinder berispen en hij zal voor jullie de vrucht van de grond niet ru´neren en hij zal niet jullie wijnstok in het veld groot verlies veroorzaken, zegt JAHWEH van legermachten.
12 Alle naties zullen jullie gelukkig prijzen, want jullie zullen een land van behagen zijn, zegt JAHWEH van legermachten.
13 Jullie woorden zijn standvastig tegen Mij, zegt JAHWEH. En jullie zeggen: Wat spraken wij tegen U?
14 Jullie zeggen: Het is vruchteloosheid om Elohim te dienen! En wat is de winst wanneer wij Zijn opdracht onderhouden en wanneer wij somber gaan voor het aangezicht van JAHWEH van legermachten?
15 En nu prijzen wij de arroganten gelukkig. Ook: Die slechtheid doen worden opgebouwd. Ook toetsen zij Elohim en ontsnappen.
16 Dan spreken zij die JAHWEH vrezen, ieder met zijn naaste. En JAHWEH geeft er acht op en Hij hoort. En een boekrol van herinnering wordt geschreven voor Zijn aangezicht, voor die JAHWEH vrezen en voor die rekening houden met Zijn naam.
17 En zij worden voor Mij, zegt JAHWEH van legermachten, voor de dag die Ik maak, een speciaal bezit. En Ik zal hen sparen zoals iemand zijn zoon spaart die hem dient.
18 En jullie zullen terugkeren en jullie zien tussen de rechtvaardige en de slechte, tussen die Elohim dient en hem die Hem niet dient.

Terug naar de indexpagina
Naar Maleachi 4
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.