Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Micha
hoofdstuk 5

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 Nu zal jij jezelf geselen, dochter van een bende. Hij plaatst beleggingswerken tegen ons, met de knuppel zal men de rechter van IsraŽl IsraŽl = strijder van Godop de wang slaan. En jij, Bethlehem, land van Juda, jij bent in geen enkel opzicht de minste te midden van hen die Juda regeren. Want uit jou zal de Heerser voortkomen Die Mijn įvolk IsraŽl zal hoeden. (SW)[Matt. 2:6]
2 En jij, BetlehemBetlehem = broodhuis EfrataEfrata = vruchtbaarheid, de mindere om onder de mentoren van JudaJuda = lof te zijn, uit jou zal voor Mij een heerser in IsraŽlIsraŽl = strijder van God uitgaan en zijn uitgaan is als van vroeger, uit de dagen van de aion.
3 Daarom zal Hij hen overgeven tot aan de tijd dat de barende baart. Het restant van Zijn broeders zal terugkeren tot de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God.
4 En Hij zal staan en Hij weidt in de sterkte van JAHWEH, in de indrukwekkendheid van de Naam van JAHWEH, Zijn Elohim. En zij zullen wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de limieten van de aarde.
5 En Deze zal vrede zijn wanneer AssurAssur = vlakte in ons land komt en wanneer hij in onze burchten treedt. En wij zullen tegen hem zeven herders doen opstaan en acht oppermachtigen van de mensen.
6 En zij zullen het land van AssurAssur = vlakte weiden met het zwaard en het land van NimrodNimrod = opstand of held in haar portalen. En Hij zal ons uitredden uit AssurAssur = vlakte, wanneer hij in ons land komt en wanneer hij in ons grensgebied treedt. 8 En Cush verwekte Nimrod. Hij begon machtig te worden in het land.
9 Hij werd een machtig jager voor het aangezicht van JAHWEH. Daarom wordt van hem gezegd: Als Nimrod, de machtige jager voor het aangezicht van JAHWEH.
10 Zijn koninkrijk was het begin van Babylon en Erech en Accad en Calne, in het land van Shinar.
11 Uit dat land kwam Assur voort. En hij bouwt Nineveh en Rehoboth-stad en Kalach, (SW)
[Gen. 10:8-11]

7 En het overblijfsel van JakobJakob = hielenlichter zal te midden van vele volken zijn, als dauw van JAHWEH, als regenbuien op kruid, dat niet wacht op de mens, noch wacht op de zonen van de mens.
8 En het overblijfsel van JakobJakob = hielenlichter zal onder de naties zijn te midden van vele volken, als de leeuw onder de beesten van het woud, zoals de beschutte leeuw onder de bijeengedreven kudden van het kleinvee, die, indien hij passeert, hij vertreedt en in stukken scheurt. En er is geen uitredder.
9 Jouw hand zal hoog zijn over jouw benauwers en al jouw vijanden zullen afgesneden worden.
10 En het zal zijn in die dag, zegt JAHWEH met nadruk, dat Ik jouw paarden zal afsnijden uit jouw midden en Ik jouw strijdwagens vernietig.
11 En Ik zal de steden van jouw land afsnijden en al jouw vestingen slopen.
12 En Ik zal de bezweringen van jouw hand afsnijden en die wolken raadplegen zullen niet onder jou zijn.
13 En Ik zal jouw beeldsnijwerken afsnijden en jouw monumenten uit jouw midden en jij zal jezelf niet meer aanbidden tot het maaksel van jouw handen.
14 En Ik zal jouw AsjeraAsjera = bosjes, heilige wouden palen uit jouw midden uitplukken en jouw steden uitroeien.
15 En Ik doe in boosheid en in woede wraak met de naties die niet luisteren!

Terug naar de indexpagina
Naar Micha 6
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.