Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Micha
hoofdstuk 6

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 Hoort, alstublieft, wat JAHWEH zegt: Sta op, bergen, voer een rechtszaak en de heuvels zullen jouw stem horen.
2 Hoort, bergen, de twist van JAHWEH en de welgevestigde van de aarde, want er is voor JAHWEH een twist met Zijn volk en Hij zal met IsraŽlIsraŽl = strijder van God pleiten.
3 Mijn volk, wat heb Ik jullie gedaan en hoe heb Ik jullie vermoeid? Antwoordt Mij!
4 Want Ik deed jullie opgaan vanaf het land van EgypteEgypte = (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) en vanaf het huis van dienaren kocht Ik jullie vrij. En Ik zond MozesMozes = doen vergeten, getrokken, uit het water halen, AšronAšron = lichtbrenger en MirjamMirjam = (hun)opstand, of geliefd voor jouw aangezicht. 50 En alle zonen van IsraŽl deden zoals JAHWEH Mozes en Ašron opdroeg. Zo deden zij.
51 En het gebeurt precies op deze dag dat JAHWEH de zonen van IsraŽl uit het land van Egypte bracht, met hun menigten. (SW)
[Exo. 12:50,51]
En Miriam, de profetes, zus van Ašron, nam de tamboerijn in haar hand, en alle vrouwen trokken achter haar aan, met tamboerijnen en fluiten. (SW) [Exo. 15:20]
5 Mijn volk, gedenk alstublieft wat BalakBalak = (God heeft) verwoest, koning van MoabMoab = (afstammend) van de vader, beraadslaagde en wat BileamBileam = verslinder van het volk, zoon van BeorBeor = brandende fakkel (van SittimSittim = accasias tot aan GilgalGilgal = (steen-)kring), hem antwoordde, opdat jij zal weten van de rechtvaardige daden van JAHWEH.
6 Waarin zal ik vooraf doen gaan op JAHWEH, zal ik mij buigen tot de Elohim van de hoogte? Zal ik vooraf doen gaan in opstijgoffers, met kalveren, zonen van een jaar?
7 Zal JAHWEH duizenden rammen aanvaarden, met tienduizenden van waterlopen van olie? Zal ik mijn eerstgeborene voor mijn overtreding geven, de vrucht van mijn buik, de zonde van mijn ziel?
8 Hij vertelde jou, mens, wat goed is. En wat vereist JAHWEH van jou? Alleen dat jij oordeel doet en de vriendelijkheid liefhebt en zachtmoedig gaat met jouw Elohim.
9 De stem van JAHWEH roept tot de stad en scherpzinnigheid zal Uw Naam zien. Hoort de roede! En Wie bestemde haar?
10 Zijn er in het huis van de slechte nog schatten van slechtheid en een efa*1) van schraalheid die verontwaardigd wordt?
11 Zal Ik met weegschalen van slechtheid vrijspreken en met een buidel van standaardgewichten van bedrog?
12 Wiens rijken vol zijn van onrecht en haar inwoners spreken valsheid en hun tong is bedrieglijk in hun mond.
13 En bovendien zal Ik jou ziek maken, jou slaan, jou troosteloos makend vanwege jouw zonden.
14 Jij, jij zal eten en niet verzadigd worden en jouw neerwerping zal binnenin jou zijn. En jij zal wegleggen en jij zal niet veiligstellen. En wat jij veiligstelt zal Ik aan het zwaard geven.
15 Jij, jij zal zaaien, maar jij zal niet oogsten. Jij, jij zal de olijf treden, maar jij zal je niet insmeren met olie; en druivensap, maar jij zal geen wijn drinken.
16 En de statuten van OmriOmri = mijn deel (is JAH) worden in acht genomen en elke daad van het huis van AchabAchab = broeder van de vader. En jullie gaan naar hun beraadslagingen, opdat Ik jou geef tot troosteloosheid en haar inwoners tot gesis. En jullie zullen de smaad van Mijn volk dragen.

Noot.
1 - Efa - een inhoudsmaat van 22 liter.

Terug naar de indexpagina
Naar Micha 7
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.