Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Prediker 5

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 Bewaak je voeten wanneer jij naar het huis van de Elohim gaat. En nabij komen om te horen is beter dan het geven van een slachtoffer door de dommen, want er is in hen geen weten van kwaad. Neem dan waar, mijn geliefde broeders! Laat ieder mens nu snel zijn met het horen*, traag met het spreken*, traag met verontwaardiging (SW) [Jak. 1:19]
2 Het moet niet zo zijn dat jij gejaagd bent door jouw mond. En jouw hart, het moet niet zo zijn dat het zich haast om een woord te doen uitgaan voor het aangezicht van de Elohim, want de Elohim is in de hemelen en jij bent op de aarde. Daarom zullen jouw woorden weinigen zijn.
3 Want de droom komt door een veelheid aan ervaring, maar de stem van de domme klinkt in veelheid van woorden. Wanneer jij een belofte belooft aan JAHWEH, jouw Elohim, zal jij niet uitstellen die uit te voeren, want JAHWEH, jouw Elohim, zal het zeker van jou eisen, anders wordt het een zonde in jou (SW)[Deut. 23:21]
4 Wanneer jij plechtig een plechtige belofte belooft aan Elohim, moet het niet zo zijn dat jij vertraagt deze te betalen, want er is geen behagen in de dommen. Wat jij plechtig belooft, betaal dat!
5 Het is beter dat jij niet plechtig belooft dan dat jij plechtig belooft en jij niet betaalt.
6 Het moet niet zo zijn dat jouw mond jouw vlees toestaat te doen zondigen en het moet niet zo zijn dat jij tot het aangezicht van de boodschapper zegt dat het een vergissing is. Waarom zal de Elohim driftig zijn over jouw stem en Hij de werkzaamheid van jouw handen schaadt?
7 Want in veelheid van dromen zijn veel vluchtigheden en woorden. Daarom: vrees de Elohim!
8 Indien er afpersing van een berooide en roof van oordeel is en jij rechtvaardigheid ziet in de provincie, dan moet het niet zo zijn dat jij verbaasd bent over de gebeurtenis. Want een verhevene boven een verhevene observeert en verhevenen zijn boven hen.
9 Maar een voordeel voor het land in dit alles is dit: een koning wordt gediend door het veld.
10 Een liefhebber van zilver houdt wordt niet verzadigd door zilver en een liefhebber van overvloed niet door inkomen. Ook dit is zinloosheid.
11 Bij het vermeerderen van het goede vermeerderen zij die haar verslinden. En welk succes zijn zij voor haar bezitters, behalve alleen voor het zicht van de ogen?
12 Zoet is de slaap van die dienen. Hetzij weinig, hetzij veel, hij eet; maar de overvloed van de rijke laat hem niet slapen.
13 Er is ziekmakend kwaad dat ik zag onder de zon: rijkdom die bewaard wordt door zijn bezitter, tot zijn kwaad.
14 En de rijkdom vergaat door een ervaring van kwaad. En hij verwekt een zoon en er is niets in zijn hand.
15 Zoals hij uitging uit de buik van zijn moeder, naakt zal hij terugkeren, om te gaan zoals hij kwam; en niets van zijn gezwoeg zal hij wegdragen dat hij in zijn hand doet gaan.
16 En ook is dit een ziekmakend kwaad. Overeenstemmend waarmee hij kwam zo zal hij gaan. En welk voordeel is er voor hem, want hij zwoegde voor wind?
17 Ook eet hij al zijn dagen in duisternis en is hij getergd, en zijn ziekten en driftigheid zijn veel.
18 Aanschouw, wat ik zag was goed, wat heel mooi is om van te eten en om van te drinken en om het goede te zien in al zijn gezwoeg, dat hij zwoegt onder de zon, tijdens het getal van de dagen van zijn leven dat de Elohim aan hem gaf, want het is zijn portie.
19 Ook: elke mens aan wie de Elohim rijkdom en middelen geeft en hem autoriteit geeft om er van te eten en om zijn portie te verkrijgen en om zich te verheugen in zijn gezwoeg, dit is een gave van God.
20 Want hij gedenkt niet veel de dagen van zijn leven, want de Elohim houdt hem nederig in de vreugde van zijn hart.

Terug naar de indexpagina
Naar Prediker 6
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.