Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Prediker 6

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 Er is een kwaad dat ik zag onder de zon en het ligt veel op de mensen.
2 Een man aan wie de Elohim rijkdommen en middelen en heerlijkheid geeft, zijn ziel heeft geen gebrek aan al waar hij naar hunkert, maar de Elohim geeft hem niet de autoriteit om er van te eten, want een uitheemse man eet het; dit is zinloosheid en een kwade ziekte. 19 En ik zal tot mijn °ziel zeggen: Ziel, jij hebt vele goede dingen liggen voor vele jaren, rust, eet*, drink* en wees vrolijk!
20 Doch °God zei* tot hem: Onvoorzichtige! Deze °nacht eisen zij van jou jouw °ziel. Wat jij nu gereed hebt gemaakt*, van wie zal het zijn? (SW)
[Luk. 12:19-20]

3 Indien een man honderd kinderen verwekt en vele jaren leeft en de dagen van zijn jaren veel zijn, maar zijn ziel niet verzadigd wordt van het goede en er ook geen graf voor hem is, dan zeg ik: "De misgeboorte heeft het beter dan hij." 11 Waarom ben ik niet gestorven vanaf de baarmoeder? Dan zou ik uit de buik voortgekomen zijn en mijn laatste adem uitgeblazen hebben.
...
16 of was ik niet als een geaborteerde die begraven werd, of was ik als niet gespeende kinderen die het daglicht niet zagen. (SW)
[Job 3:11,16]

4 Want hij kwam in zinloosheid en hij gaat in duisternis. En in de duisternis wordt zijn naam bedekt.
5 Ook zag de zon het niet. Hij kende meer rust dan deze man.
6 En stel dat hij twee keer duizend jaren leeft en het goede niet zag, gaan niet allen naar die ene plaats?
7 Alle gezwoeg van de mens is voor zijn mond, maar zelfs de ziel wordt niet gevuld.
8 Want welk voordeel heeft de wijze boven de domme, wat voor de nederige die weet te gaan tegenover de levenden?
9 Beter het zicht van de ogen dan het gaan van de ziel. Ook dit is zinloosheid en grazen van wind.
10 Wat kwam wordt reeds bij naam geroepen en het is bekend dat hij een mens is en hij kan geen recht verschaffen tegen Die machtiger is dan hij. 2 Echt, ik weet dat het zo is, maar hoe kan een sterveling rechtvaardig zijn voor El?
3 Indien hij verlangt met Hem te twisten, antwoordt Hij hem niet één maal per duizend. (SW)
[Job 9:2,3]

11 Want er zijn veel woorden die zinloosheid doen vermeerderen. Wat is het voordeel voor de mens?
12 Want wie weet wat goed is voor een mens tijdens het leven, het getal van dagen van het leven van zijn vluchtigheid en hij maakt ze als de schaduw? Want wie zal de mens vertellen wat na hem zal komen onder de zon?

Terug naar de indexpagina
Naar Prediker 7
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.