Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Het vijfde boek van de Psalmen
Psalm 139

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 Voor de toezichthouder. Een DavidDavid = lievelingische psalm.
JAHWEH, U onderzocht mij en U weet;
2 U, U weet mijn zitten en mijn opstaan; U begrijpt mijn gedachte van verre.
3 U meet mijn op pad zijn en in mijn bedstede zijn, en voor al mijn wegen heeft U voorzieningen getroffen.
4 Wanneer er nog geen uitspraak op mijn tong is, aanschouw!, JAHWEH, weet U er alles van.
5 Van de achterkant en voorkant belegerde U mij en stelde U Uw hand op mij.
6 Wonderbaarlijk is de kennis voor mij, zij is onneembaar. Ik kan er niet bij.
7 Waarheen zal ik gaan, weg van Uw geest en waarheen zal ik rennen, weg van Uw aangezicht?
8 Indien ik de hemelen beklim, U bent daar; en indien ik het dodenrijk tot mijn slaapplaats zou maken, aanschouw!, U bent daar!
9 Draag ik vleugels van de dageraad, verblijf ik in het achterste van de zee,
10 ook daar is Uw hand, die zal mij leiden; en Uw rechterhand zal mij vasthouden.
11 En ik zeg: Ja, duisternis zal mij kwetsen en nacht licht rondom mij,
12 zelfs duisternis is niet donker voor U en nacht geeft licht als de dag; duisternis is als licht.
13 Want U, U verwierf mijn nieren, U overschaduwde mij in de buik van mijn moeder.
14 Ik zal U toejuichen, want ik ben ontzagwekkend onderscheiden. Uw daden zijn wonderbaarlijk en mijn ziel weet U uitermate.
15 Mijn skelet werd door U niet onderdrukt, toen ik in het verborgene werd gemaakt. Ik werd geborduurd in de onderste delen van de aarde.
16 Uw ogen zagen mijn embryo en op Uw boekrol zijn al mijn dagen geschreven. De dagen werden vorm gegeven toen niet één geen er van bestond.
17 En hoe kostbaar zijn Uw gedachten kostbaar, El! Wat zijn hun totalen aanzienlijk!
18 Ik nummer ze; ze zijn veel meer dan het zand. Ik ontwaak en ik ben nog steeds met U.
19 Indien U, Eloah, de slechte terecht stelt en mannen van bloedvergieten, trek U van mij terug!
20 Zij die van U zeggen met beraming, zij dragen Uw steden naar de huichelarij.
21 Zal ik niet Uw haters haten, JAHWEH? En van die tegen U opstaan heb ik een afkeer.
22 Ik haat hen met compleetheid van haat. Zij werden vijanden voor mij.
23 Onderzoek mij, El, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn onrustige gedachten!
24 En zie of er een weg van grievendheid in mij is. En gids mij op de weg van de aion!

Terug naar de indexpagina
Naar Psalm 140
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.