Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Spreuken 10

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 Spreekwoorden van SalomoSalomo = vrede . En hij spreekt drieduizend spreuken en zijn liederen zijn vijf en het belangrijkste (SW)[1Kon. 4:32]
Een wijze zoon doet zijn vader verheugen en een domme zoon is de kwelling van zijn moeder.
2 Schatten van slechtheid zullen niet baten, maar rechtvaardigheid zal redden van de dood.
3 JAHWEH laat de ziel van de rechtvaardige niet honger lijden, maar de gierigheid van de slechten zal Hij wegstoten.
4 Een bedrieglijke handpalm maakt berooid, maar de hand van de vlijtigen zal rijk maken.
5 Die oppot in de zomer is de zoon van een intelligente. Die tijdens de oogst verdoofd is, is een zoon die beschaamd doet staan.
6 Zegeningen zijn voor het hoofd van de rechtvaardige, maar de mond van slechten bedekt geweld.
7 De gedachtenis van een rechtvaardige is tot zegen, maar de naam van slechten zal wegrotten.
8 De wijze van hart neemt instructies aan, maar die dwaas van lippen is zal tuimelen.
9 Die gaat in integriteit gaat in vertrouwen, maar hij die zijn wegen verdraait zal bekend worden.
10 Die zijn oog samenknijpt geeft verdriet en die dwaas van lippen is zal tuimelen.
11 Een fontein van leven is de mond van de rechtvaardige, maar de mond van slechten bedekt geweld.
12 Haat wekt ruzies op, maar liefde bedekt alle overtredingen. voor alles de vurige liefde onder elkaar hebbend, want liefde bedekt een veelheid aan zonden. (SW)[1Petr. 4:8]
13 Wijsheid wordt gevonden op de lippen van die begrijpt, maar een knuppel is voor het lichaam van wie het hart ontbreekt.
14 Wijzen bergen kennis op, maar de mond van een dwaas brengt ongedaanmaking dichtbij.
15 De weelde van een rijke man is de zijn ommuurde stad; zijn sterkte is de ongedaanmaking van de berooidheid van de armen.
16 Het arbeidsloon van de rechtvaardige leidt tot leven, het inkomen van de slechte leidt tot zonde.
17 Die de vermaning in acht neemt is op het pad tot leven, maar die de terechtwijzing verlaat dwaalt af.
18 Die haat bedekt heeft lippen van onwaarheid en die roddel doet uitgaan is een domme.
19 In de veelheid van woorden houdt de overtreding geen halt, maar die zijn lippen terughoudt is intelligent.
20 Uitgekozen zilver is de tong van de rechtvaardige; het hart van de slechten is van weinig waarde.
21 De lippen van de rechtvaardige weiden velen, maar dwazen sterven door gebrek aan hart.
22 De zegen van JAHWEH maakt rijk en Hij zal er geen verdriet aan toevoegen.
23 Voor de domme is het als vermaak om een misdaad te doen, maar wijsheid is voor de man van begrip.
24 Waar de slechte voor terugdeinst zal tot hem komen en de hunkering van rechtvaardigen zal Hij geven.
25 Als de wegvagende wervelwind is er geen slechte, maar de rechtvaardige heeft een fundament voor de aion.
26 Zoals de azijn voor de tanden en zoals de rook voor de ogen, zo is de luiaard voor die hem zenden.
27 De vrees van JAHWEH zal dagen toevoegen, maar de jaren van de slechten zullen verkort worden.
28 De verwachting van de rechtvaardige is vreugde, maar de hoop van de slechten zal vergaan.
29 De weg van JAHWEH is een bolwerk voor de onberispelijke, maar voor de verrichters van wetteloosheid is ze een ongedaanmaking.
30 De rechtvaardige zal voor de aion niet uitglijden, maar de slechten zullen niet in het land verblijven.
31 De mond van de rechtvaardige produceert wijsheid, maar de tong van dubbelhartigheid zal afgesneden worden.
32 De lippen van de rechtvaardige weten van aanvaarding, maar de mond van de slechten dubbelhartigheid.

Terug naar de indexpagina
Naar Spreuken 11
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.