Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Spreuken 11

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 Een weegschaal van bedrog is een afschuw voor JAHWEH en een billijk standaardgewicht krijgt Zijn welgevallen.
2 Komt arrogantie, dan komt oneer, maar met de zachtmoedigen wijsheid.
3 De integriteit van de oprechten zal hen gidsen, maar de ondermijning van de verraderlijken zal hen verwoesten.
4 Weelde baat niet in de dag van razernij, maar rechtvaardigheid zal uitredden van de dood.
5 De rechtvaardigheid van een man van integriteit zal zijn weg recht maken, maar de slechte zal vallen in zijn slechtheid.
6 De rechtvaardigheid van de oprechten zal hen uitredden, maar door hun gierigheid zullen de verraderlijken gegrepen worden.
7 In de dood van de slechte mens zal zijn hoop vergaan en de verwachting van de wettelozen vergaat.
8 De rechtvaardige wordt bevrijd van benauwdheid en de slechte zal in zijn plaats komen.
9 Met zijn mond brengt de verontreinigde man verderf aan zijn naaste, maar door kennis zullen de rechtvaardigen worden bevrijd.
10 De ommuurde stad is blij met de goedheid van rechtvaardigen en over het omkomen van de slechten is er gejubel.
11 De ommuurde stad zal verhoogd worden door de zegen van de oprechten, maar door de mond van slechten zal ze gesloopt worden.
12 Die zijn naaste veracht ontbreekt het aan hart, maar een man van begrip houdt zich stil.
13 Wie gaat als een lasteraar onthult overleg, maar iemand die betrouwbaar van geest is bedekt een zaak.
14 Waar geen strategieën zijn zal het volk vallen, maar er is veiligheid in de veelheid aan raadgevers.
15 Hij zal in gevaar gebracht worden door kwaad wanneer hij borg is voor een onbekende, maar die handjeklap haat verblijft in vertrouwen.
16 Een vrouw van gratie houdt heerlijkheid stevig vast, maar verschrikkers houden rijkdom stevig vast.
17 Die zijn ziel groter doet worden is een man van vriendelijkheid, maar het is een wrede man wiens lijf moeilijkheden veroorzaakt.
18 De slecht doende heeft een arbeidsloon van onwaarheid, maar die rechtvaardigheid zaait heeft een loon van betrouwbaarheid.
19 Zo leidt rechtvaardigheid tot leven, maar die kwaad najaagt tot zijn dood.
20 De verdraaiden van hart zijn een afschuw voor JAHWEH, maar Zijn welgevallen is op de onberispelijken van weg.
21 Hand op hand: de kwade zal niet onschuldig gehouden worden, maar het zaad van de rechtvaardigen zal ontsnappen.
22 Een hanger van goud in de snuit van een zwijn, een heel mooie vrouw en terughouding van discretie.
23 Ja, de hunkering van de rechtvaardigen is goed, de hoop van de slechten is razernij.
24 Er is iemand die uitstrooit en toch wordt meer toegevoegd, en een die terughoudt van rechtheid en toch gebrek heeft.
25 De zegenende ziel zal geolied worden en die doordrenkt zal ook doordrenkt worden.
26 De volksstam zal hem smaden die koren weerhoudt, maar zegen is op het hoofd van die in het klein verkoopt.
27 Wie vroeg het goede zoekt, zal welgevallen zoeken en wie ernstig naar het kwaad zoekt, het zal tot hem komen.
28 Die vertrouwt op zijn rijkdom zal vallen, maar de rechtvaardigen zullen uitbotten als het blad.
29 Wiens huis moeilijkheden veroorzaakt ontvangt wind als lotbezit en de dwaas zal dienaar zijn voor de wijze van hart.
30 De vrucht van een rechtvaardige is een boom van leven en die zielen neemt is wijs.
31 Aanschouw!, de rechtvaardige zal op de aarde terugbetaald worden, inderdaad ook de slechte en de zondaar. En indien de rechtvaardige ternauwernood gered wordt, waar zal de oneerbiedige en zondaar verschijnen? (SW)[1Petr. 4:18]

Terug naar de indexpagina
Naar Spreuken 12
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.