Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Spreuken 12

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 Die vermaning liefheeft heeft kennis lief, maar die terechtwijzing haat is irrationeel.
2 Een goede man bemachtigt welgevallen van JAHWEH, maar een man van beramingen zal Hij veroordelen.
3 Een man zal niet gevestigd worden in slechtheid, maar de wortel van rechtvaardigen zal niet uitglijden.
4 Een vrouw van bekwaamheid is een kroon van haar bezitter, maar die beschaamd doet staan is als verrotting in zijn botten.
5 De plannen van rechtvaardigen zijn oordeel, de strategieŽn van slechten zijn bedrog.
6 De woorden van slechten leggen een hinderlaag van bloed, maar de mond van oprechten zal hen uitredden.
7 Keer de slechten ondersteboven, dan worden ze niets, maar het huis van rechtvaardigen zal staan.
8 Naar de mond van zijn intelligentie wordt een man geprezen, maar die verdorven van hart is zal veracht worden.
9 Beter iemand die gering wordt geschat, maar een dienaar heeft, dan iemand die zichzelf verheerlijkt, maar het aan brood ontbreekt.
10 De rechtvaardige weet de ziel van zijn beest, maar het mededogen van slechten is wreed.
11 Die zijn grond dient zal van brood verzadigd worden, maar die lege dingen najaagt ontbreekt het aan hart.
12 De slechte begeert de fuik van kwade dingen, maar de wortel van rechtvaardigen zal vrucht geven.
13 In de overtreding van lippen is de valstrik van de kwade, maar de rechtvaardige zal uit gaan van benauwdheid.
14 Van de vrucht van de mond van een man zal hij verzadigd worden met het goede en de vergelding van de handen van een mens zal tot hem terugkeren.
15 De weg van een dwaas schijnt oprecht in zijn ogen, maar een wijze man luistert naar raadgeving.
16 Een dwaas maakt zijn getergdheid in de dag bekend, maar die openlijke belediging bedekt is schrander.
17 Hij die waarheid uitblaast zal rechtvaardigheid vertellen, maar de getuige van onwaarheden spreekt bedrog.
18 Er is iemand die praat als het steken van een zwaard, maar de tong van wijzen brengt genezing.
19 De lip van waarheid wordt voor de toekomst gevestigd, maar verder doe Ik de tong van onwaarheid voor een moment zijn.
20 Bedrog is in het hart van die zich bezighouden met kwaad, maar er is vreugde voor die raad geven aan de vrede.
21 Enig leed is niet voorbestemd voor de rechtvaardige, maar slechten worden vervuld met kwaad.
22 Lippen van onwaarheid zijn een afschuw voor JAHWEH, maar die betrouwbaarheid doen hebben Zijn welgevallen.
23 Een schrander mens bedekt zijn kennis, maar het hart van dommen roept dwaasheid.
24 De hand van de vlijtigen zal heersen, maar indolentieindolentie = situatie dat je nergens zin in hebt zal tot dwangarbeid zijn.
25 Ongerustheid in het hart van een man zal het doen neerbuigen, maar een goed woord zal het doen verheugen.
26 De rechtvaardige verkent meer dan zijn naaste, maar de weg van de slechten zal hen doen afdwalen.
27 De trage jager schroeit zijn wild niet, maar de weelde van een vlijtig mens is kostbaar.
28 Op het pad van rechtvaardigheid is leven en het moet niet zo zijn dat op de weg van dat spoor dood zal zijn!

Terug naar de indexpagina
Naar Spreuken 13
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.