Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Spreuken 15

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 Een teer antwoord doet woede afkeren, maar een grievend woord doet boosheid opgaan.
2 De tong van wijzen gebruikt kennis goed, maar de mond van dommen uit dwaasheid.
3 In elke plaats zijn de ogen van JAHWEH, uitkijkend naar kwaden en goeden.
4 Een tong van genezing is een boom van leven, maar ondermijning van haar is verbreking in geest.
5 Een dwaas versmaadt de vermaning van zijn vader, maar die terechtwijzing in acht neemt zal schrander zijn.
6 Het huis van een rechtvaardige heeft veel bezittingen, maar het inkomen van een slechte veroorzaakt moeilijkheden.
7 De lippen van wijzen gooien kennis op, maar het hart van dommen is niet zo.
8 Het slachtoffer van slechten is een afschuw voor JAHWEH, maar het gebed van oprechten heeft Zijn welgevallen.
9 De weg van een slechte is een afschuw voor JAHWEH, maar die rechtvaardigheid najaagt heeft Hij lief.
10 Vermaning is kwaad voor die het pad verlaat; die terechtwijzing haat zal sterven.
11 Het dodenrijk en AbaddonAbaddon = plaats van verderf, verderf, rune zijn vr JAHWEH; ja, de harten van de zonen van de mens!
12 Een spotter heeft niet lief dat hij gecorrigeerd wordt; hij gaat niet tot de wijzen.
13 Een verheugd hart maakt een aangezicht goed, maar door hartsverdriet wordt de geest moedeloos.
14 Het hart van die begrijpt zoekt kennis, maar de mond van dommen graast op dwaasheid.
15 Alle dagen van de nederige zijn kwaad, maar de goede van hart heeft een voortdurend feestmaal.
16 Beter weinig in de vrees van JAHWEH, dan veel schatten en verwarring er bij.
17 Beter een rantsoen van groente waar liefde is, dan een vetgemeste stier en haat er bij.
18 Een man van woede zet aan tot ruzie, maar die langzaam is in boosheid doet twist rustig wonen.
19 De weg van een luiaard is als een heg van stekelige nachtschade, maar het pad van oprechten is een grote weg.
20 Een wijze zoon doet zijn vader verheugen, maar een domme mens veracht zijn moeder.
21 Dwaasheid brengt vreugde aan die het aan hart ontbreekt, maar een man van begrip maakt zijn gaan recht.
22 Plannen worden teniet gedaan waar geen overleg is, maar door veelheid van raadgevenden zullen zij bevestigd worden.
23 Vreugde komt tot de man door het antwoord van zijn mond en een woord op zijn tijd, hoe goed is dat!
24 Het pad van leven gaat opwaarts voor de verstandige, opdat hij zich terugtrekt van het dodenrijk, beneden.
25 JAHWEH zal het huis van trotsen wegvagen, maar de grens van de weduwe zal Hij intact houden.
26 Plannen van kwaad zijn een afschuw voor JAHWEH, maar zuivere gezegden zijn aangenaamheid.
27 Die hebzuchtig is naar winst veroorzaakt moeilijkheden voor zijn huis, maar die geschenken*1) haat zal leven.
28 Het hart van een rechtvaardige houdt een alleenspraak om te antwoorden, maar de mond van slechten uit kwade dingen.
29 JAHWEH is ver van de slechten, maar Hij hoort het gebed van rechtvaardigen.
30 De verlichting van ogen doet het hart verheugen; een goed bericht smeert het bot.
31 Het oor dat luistert naar de terechtwijzing van het leven zal te midden van wijzen overnachten.
32 Die zich distantieert van vermaning verwerpt zijn ziel, maar die luistert naar terechtwijzing verwerft hart.
33 De vrees van JAHWEH is de disciplinering van wijsheid en nederigheid gaat voor heerlijkheid uit.

1. Geschenken. Denk hier aan omkoping.

Terug naar de indexpagina
Naar Spreuken 16
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.