Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Spreuken 19

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 Beter een berooide die gaat in zijn integriteit, dan iemand die verdraaid is met zijn lippen en dom is.
2 Ook is een ziel zonder kennis niet goed en die zichzelf aanspoort met zijn voeten mist zijn doel.
3 Een dwaasheid van een mens ondermijnt zijn weg en zijn hart is furieus op JAHWEH.
4 Weelde voegt vele naasten toe, maar een arme en zijn naaste gaan uit elkaar.
5 Een getuige van onwaarheden zal niet onschuldig gehouden worden en hij die leugens blaast zal niet ontsnappen.
6 Velen smeken het aangezicht van een overste en allen zijn de naaste van een man van geschenken.
7 Alle broeders van een berooide haten hem. Ja, zijn naaste houdt zich verre van hem. Achtervolgt hij hen met gezegden, zij zijn er niet.
8 Die een hart verwerft heeft zijn ziel lief, die zijn begrip bewaakt zal het goede vinden.
9 Een getuige van onwaarheden zal niet onschuldig gehouden worden en hij die leugens blaast zal omkomen.
10 Gelukzaligheden passen niet bij een domme, ja dat een dienaar heerst over oversten.
11 De intelligentie van een mens stelt zijn boosheid uit en het is zijn schoonheid om over een overtreding te passeren.
12 De furieusheid van een koning is gegrom als van een beschutte leeuw, maar zijn welgevallen is als dauw op het kruid.
13 Een domme zoon is onheil voor zijn vader en de ruzies van een vrouw zijn als aanhoudend gedruppel.
14 Een huis en weelde zijn het lotbezit van vaders, maar vanaf JAHWEH komt een intelligente vrouw.
15 Luiheid doet in verdoving vallen en de ziel van een indolente man zal honger hebben.
16 Die instructie in acht neemt bewaakt zijn ziel; die zijn wegen veracht zal sterven.
17 Die genadig is met een arme leent uit aan JAHWEH en Hij zal hem zijn vergelding terugbetalen.
18 Disciplineer jouw zoon terwijl er hoop is en het moet niet zo zijn dat jij jouw ziel assisteert om hem te doen sterven.
19 Iemand van grote woede zal een oplopende boete dragen, want indien jij hem uitredt zal jij er weer verder aan moeten doen.
20 Luister naar raadgeving en ontvang vermaning, opdat jij wijs zal zijn in jouw latere dagen.
21 In het hart van een man zijn vele plannen, maar de raadgeving van JAHWEH zal bevestigd worden.
22 De hunkering van een mens is zijn vriendelijkheid, en een berooide is beter dan een man van leugen.
23 De vrees van JAHWEH leidt tot leven en verzadigd zal hij overnachten; hij zal helemaal niet door kwaad bezocht worden.
24 De luiaard begraaft zijn hand in de pan en hij zal die zelfs niet terugbrengen naar zijn mond.
25 Jij slaat een spotter en een eenvoudige zal schrander worden; en corrigeer die verstand heeft, dan zal hij kennis begrijpen.
26 Die zijn vader verwoest en zijn moeder verdrijft is een zoon die beschaamd doet staan en te schande maakt.
27 Vermijdt, mijn zoon, te horen van vermaning, als je je vergist bij gezegden van kennis.
28 Een getuige van ontaardheid bespot het oordeel en de mond van slechten verzwelgt wetteloosheid.
29 Oordelen worden voorbereid voor de spotters en een pak slaag voor het lichaam van de dommen.

Terug naar de indexpagina
Naar Spreuken 20
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.