Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Spreuken 20

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 De wijn is een spotter, sterke drank een rumoermaker, en elk die er door dronken is is niet wijs.
2 De angst van een koning is als het gegrom van de beschutte leeuw; die hem woedend maakt zondigt tegen zijn ziel.
3 Het is heerlijkheid voor de man om op te houden met twisten, maar elke dwaas barst los.
4 Vanaf de winter zal de luiaard niet ploegen. In de oogsttijd vraagt hij, maar er is niets.
5 Beraadslaging in het hart van een man is als diepe wateren en een man van begrip trekt het uit.
6 In een veelheid van mensen roept een man zijn vriendelijkheid, maar wie zal een man van betrouwbaarheid vinden?
7 Die wandelt in zijn integriteit is een rechtvaardige; gelukkig zijn diens zonen na hem.
8 Een koning die zit op zijn troon van berechting want alle kwaad uit met zijn ogen.
9 Wie zal zeggen: "Ik hou mijn hart smetteloos, ik ben rein van mijn zonde"?
10 Standaardgewicht tegen standaardgewicht, efa tegen efa is een afschuw voor JAHWEH, ja zij beiden. 35 Jullie zullen geen ongerechtigheid doen in het oordeel over maten en over gewichten en over de hoeveelheid.
36 Rechtvaardige weegschalen, rechtvaardige stenen, een rechtvaardige efa en een rechtvaardige hin zullen jullie hebben. Ik ben JAHWEH, jullie Elohim, Die jullie bracht uit het land van Egypte (SW)
[Lev. 19:35,36]

11 Zelfs in zijn handelingen wordt een knaap herkend, of zijn verrichting smetteloos en of recht is.
12 Het oor dat hoort en het oog dat ziet, JAHWEH maakte ze beiden.
13 Het moet niet zo zijn dat jij de slaap liefhebt, opdat jij niet berooid wordt. Ontsluit jouw ogen,verzadig je met brood.
14 "Ondeugdelijk, ondeugdelijk!," zegt de koper, maar na zijn vertrek, dan beroemt hij zich.
15 Er is goud en een veelheid van robijnen, maar lippen van kennis zijn een juweel van kostbaarheid.
16 Neem zijn mantel, want die is borg voor een onbekende, en hou hem als pand aangaande een uitheemse.
17 Brood van onwaarheid is beminnelijk voor de man, maar daarna zal zijn mond met grind gevuld worden.
18 Plannen zal jij vestigen in beraadslaging en maak oorlog volgens strategieën.
19 Een lasteraar gaat rond en onthult overleg, en jij zal jezelf niet mengen met die met zijn lippen verlokt.
20 Die over zijn vader en zijn moeder een vloek uitspreekt, zijn lamp zal uitgeblust worden, in zijn pupil is duisternis.
21 Lotbezit dat in het eerst overhaast verkregen wordt, zal in haar laatste niet gezegend worden.
22 Het moet niet zo zijn dat jij zegt: "Ik zal kwaad terugbetalen." Hoop op JAHWEH en Hij zal jou redden.
23 Standaardgewicht tegen standaardgewicht is een afschuw voor JAHWEH. En een weegschaal van bedrog is niet goed.
24 De voetstappen van een machtig man zijn van JAHWEH. En een mens, hoe zal hij zijn weg begrijpen?
25 Het is een valstrik wanneer een mens onbesuisd een heilige donatie schenkt en daarna plechtige beloften doet om het na te zoeken.
26 Een wijze koning is hij die slechten want en over hen het wiel doet terugkeren.
27 De lamp van JAHWEH is de adem van een mens die alle kamers van de buik doorzoekt.
28 Vriendelijkheid en trouw bewaren de koning en zijn troon wordt gesteund door vriendelijkheid.
29 De schoonheid van uitgekozen jongemannen is hun energie en grijs haar de eer van ouderen.
30 De striemen van verwonding zijn het schuurmiddel tegen kwaad en slagen reinigen de kamers van de buik.

Terug naar de indexpagina
Naar Spreuken 21
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.